*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Tập đọc: Một người chính trực trang 36, 37 | Giải Tiếng Việt lớp 4 tập 1


439

hijadobravoda.com giới thiệu Giải bài tập Tiếng Việt lớp 4 Tập đọc: Một người chính trực trang 36, 37 chi tiết giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó biết cách trả lời các câu hỏi trong SGK Tiếng Việt 4 Tập 1. Mời các bạn đón xem:

Tập đọc: Một người chính trực trang 36, 37


Câu 1 trang 37 Tiếng Việt lớp 4: Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào?

Phương pháp giải:

Chính trực: ngay thẳng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng việt lớp 4 trang 36 37

Con đọc kĩ câu chuyện rồi trả lời.

Trả lời:

Sự chính trực của Tô Hiến Thành trong việc lập ngôi vua là ông đã làm đúng di chiếu của vua, không nhận sự đút lót vàng bạc


Câu 2 trang 37 Tiếng Việt lớp 4: Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào ?

Phương pháp giải:

Con suy nghĩ và trả lời.

Trả lời:

Sự chính trực của Tô Hiến Thành trong việc tìm người giúp nước là ông cử người có tài chứ không cử người hầu hạ mình


Câu 3 trang 37 Tiếng Việt lớp 4: Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành ?

Phương pháp giải:

Theo con, những người chính trực, ngay thẳng thì khi lựa chọn giữa lợi ích chung và lợi ích cá nhân, họ sẽ đặt cái nào lên cao hơn?

Trả lời:

Vì những người như vậy sẽ giúp ích cho nhân dân, cho đất nước.


Bài đọc

Một người chính trực

Tô Hiến Thành làm quan triều Lý, nổi tiếng là người chính trực.

Năm 1175, vua Lý Anh Tông mất, di chiếu cho Tô Hiến Thành phò tá thái tử Long Cán, con bà thái hậu họ Đỗ, lên ngôi. Nhưng bà Chiêu Linh thái hậu lại muốn lập con mình là Long Xưởng. Bà cho người đem vàng bạc đút lót vợ Tô Hiến Thành để nhờ ông giúp đỡ. Tô Hiến Thành nhất định không nghe, cứ theo di chiếu lập Long Cán làm vua. Đó là vua Lý Cao Tông.

Phò tá Cao Tông được 4 năm, Tô Hiến Thành lâm bệnh nặng. Quan tham tri chính sự là Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ trên giường bệnh. Còn gián nghị đại phu Trần Trung Tá do bận nhiều công việc nên không mấy khi tới thăm Tô Hiến Thành được.

Một hôm, Đỗ thái hậu và vua tới thăm ông, hỏi:

- Nếu chẳng may ông mất thì ai sẽ là người thay ông?

Tô Hiến Thành không do dự, đáp:

- Có gián nghị đại phu Trần Trung Tá.

Thái hậu ngạc nhiên hỏi:

- Vũ Tán Đường hết lòng vì ông, sao không tiến cử?

Tô Hiến Thành tâu:

- Nếu Thái Hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì thần xin cử Vũ Tán Đường, còn hỏi người tài ba giúp nước, thần xin cử Trần Trung Tá.

(theoQuỳnh Cư, Đỗ Đức Hùng)

Chính trực:ngay thẳng

Di chiếu:lệnh (viết) của vua truyền lại trước khi mất.

Thái tử:con trai của vua được chọn để nối ngôi cha.

Thái hậu:mẹ vua

Phò tá:theo bên cạnh để giúp đỡ

Tham tri chính sự:chức quan dưới tể tướng, cùng bàn công việc triều đình với tể tướng.

Gián nghị đại phu:chức quan giữ việc can ngăn vua để vua không làm điều trái.

Tiến cử:giới thiệu người có tài có đức để cấp trên cho lựa chọn.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 10 Bài 5 Trang 34, Bài 5 Trang 34 Sgk Vật Lí 10


Bố cục Một người chính trực

Có thể chia bài đọc thành 3 đoạn:

Đoạn 1: Từ đầu đếnĐó là vua Lý Cao Tông

Đoạn 2: Tiếp theo đếntới thăm Tô Hiến Thành

Đoạn 3: Phần còn lại


Nội dung chính Một người chính trực

Ca ngợi sự thanh liêm, chính trực, tấm lòng vì dân, vì nước của Tô Hiến Thành - một vị quan chính trực thời xưa.