Con người là một sinh vật có ... tuệ vượt lên trên mọi loài, có phẩm ... kì diệu là biết mơ ước. Chính vì vậy, họ khám phá được những bí mật nằm sâu ... lòng đất, ... ngự được đại dương, ... phục được khoảng không vũ .... bao la. Họ là những .... nhân xứng đáng của thế giới này.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng việt lớp 4 tuần 7

b) Những chữ đó có vần ươn hoặc ương:

Nhà Trung ở gần sân bay. Từ nhỏ, Trung đã rất ngưỡng mộ các chú phi công. Em mơ ước lớn lên sẽ thành phi công để được bay ... trên bầu trời, bay trên ... tược, làng mạc, thành phố quê ..., vượt các đại ... mênh mông. Để chuẩn bị cho .... lai, Trung cố gắng học giỏi, tập thể dục ... xuyên cho cơ thể khỏe mạnh, .. tráng.

2. Tìm các từ :

a) Chứa tiếng chí hoặc trí, có nghĩa như sau :

- Ý muốn bền bỉ theo đuổi đến cùng: ........................

- Khả năng suy nghĩ và hiểu biết: ..........................

b) Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau :

- Cố gắng tiến lên để đạt tới mức cao hơn, tốtđẹp hơn.

- Tạo ra trong trí óc hình ảnh những cái không có ở trước mắt hay chưa từng có.

TRẢ LỜI

1. Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây. Biết rằng :


a) Những chữ bị bỏ trống bắt đầu tr hoặc ch :

Con người là một sinh vật có trí tuệ vượt lên trên mọi loài, có phẩm chất kì diệu là biết mơ ước. Chính vì vậy, họ khám phá được những bí mật nằm sâu trong lòng đất, chế ngự được đại dương, chinh phục được khoảng không vũ trụ bao la. Họ là những chủ nhân xứng đáng của thế giới này.

b) Những chữ bị bỏ trống có vần ươn hoặc ương :

Nhà Trung ở gần sân bay. Từ nhỏ, Trung đã rất ngưỡng mộ các chú phi công. Em mơ ước lớn lên sẽ thành phi công để được bay lượn trên bầu trời, bay trên vườn tược, làng mạc, thành phố quê hương, vượt các đại dương mênh mông. Để chuẩn bị cho tương lai, Trung cố gắng học giỏi, tập thể dục thường xuyên cho cơ thể khỏe mạnh, cường tráng.

2. Tìm các từ :

a) Chứa tiếng chí hoặc trí, có nghĩa như sau :

- Ý muốn bền bỉ theo đuổi đến cùng một mục đích tốt đẹp:Ý chí

- Khả năng suy nghĩ và hiểu biết: Trí tuệ

b) Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau :

- Cố gắng tiến lên để đạt tới mức cao hơn, tốt đẹp hơn: Vươn lên

- Tạo ra trong trí óc hình ảnh những cái không có ở trước mắt hay chưa từng có:Tưởng tượng

Sachbaitap.com

Báo lỗi - Góp ý

Bài tiếp theo

*

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Câu 1

Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây. Biết rằng :

a) Những chữ đó bắt đầu bằngtrhoặcch:

Con người là một sinh vật có ... tuệ vượt lên trên mọi loài, có phẩm ... kì diệu là biết mơ ước. Chính vì vậy, họ khám phá được những bí mật nằm sâu ... lòng đất, ... ngự được đại dương, ... phục được khoảng không vũ .... bao la. Họ là những .... nhân xứng đáng của thế giới này.

b) Những chữ đó có vầnươnhoặcương:

Nhà Trung ở gần sân bay. Từ nhỏ, Trung đã rất ngưỡng mộ các chú phi công. Em mơ ước lớn lên sẽ thành phi công để được bay ... trên bầu trời, bay trên ... tược, làng mạc, thành phố quê ..., vượt các đại ... mênh mông. Để chuẩn bị cho .... lai, Trung cố gắng học giỏi, tập thể dục ... xuyên cho cơ thể khỏe mạnh, .. tráng.

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

Con người là một sinh vật cótrítuệ vượt lên trên mọi loài, có phẩmchấtkì diệu là biết mơ ước. Chính vì vậy, họ khám phá được những bí mật nằm sâutronglòng đất,chếngự được đại dương,chinhphục được khoảng không vũtrụbao la. Họ là nhữngchủnhân xứng đáng của thế giới này.

b) Những chữ bị bỏ trống có vầnươnhoặcương:

Nhà Trung ở gần sân bay. Từ nhỏ, Trung đã rất ngưỡng mộ các chú phi công. Em mơ ước lớn lên sẽ thành phi công để được baylượntrên bầu trời, bay trênvườntược, làng mạc, thành phố quê hương, vượt các đạidươngmênh mông. Để chuẩn bị chotươnglai, Trung cố gắng học giỏi, tập thể dụcthườngxuyên cho cơ thể khỏe mạnh,cườngtráng.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 12 Bài 27 : Nhôm Và Hợp Chất Của Nhôm, Giải Bài Tập Hóa 12 Sách Giáo Khoa Chương Vi


Chính tả - Tuần 7

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 7: Gà Trống và Cáo trang 44 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1. Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam trang 45

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam trang 45 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Hãy viết tên em và địa chỉ gia đình em :

Xem lời giải

Quảng cáo

Tập làm văn - Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện trang 45, 46

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện trang 45, 46 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Đọc cốt truyện sau

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam trang 46, 47

Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam trang 46, 47 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng trong bài ca dao

Xem lời giải

Tập làm văn - Luyện tập phát triển câu chuyện trang 47

Giải đề văn bài Tập làm văn - Luyện tập phát triển câu chuyện trang 47 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Trong giấc mơ, em được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả ba điều ước đó. Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian.