- Chọn bài -Cách cùng trừ số hữu tỉ cực hay, đưa ra tiếtCách viết một trong những hữu tỉ bên dưới dạng tổng, hiệu của nhị số hữu tỉ rất hay, đưa ra tiếtCách nhân, phân chia số hữu tỉ cực hay, chi tiếtCách viết một số hữu tỉ dưới dạng tích, yêu thương của nhì số hữu tỉ rất hay, đưa ra tiếtCách tính quý hiếm biểu thức số hữu tỉ lớp 7 rất hay, chi tiếtCách giải câu hỏi tìm x lớp 7 cực hay, đưa ra tiếtCách tính tổng dãy số hữu tỉ có quy mức sử dụng cực hay, bỏ ra tiết


Bạn đang xem: Bài tập tìm x lớp 7

Xem cục bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

A. Cách thức giải

– Áp dụng quy tắc gửi vế (chuyển vế đổi dấu) để chuyển các số hạng chứa x về một vế, những số hạng tự do về một vế

– thực hiện các phép tính toán, rồi tìm kiếm x

– Chú ý: Một tích bằng không lúc một trong các thừa số bằng 0

A . B = 0 lúc A = 0 hoặc B = 0

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: tìm kiếm x, biết

*

Lời giải:

*

Ví dụ 2: tra cứu x

*

Lời giải:


*

C. Bài tập vận dụng

Câu 1. mang lại

*
. Giá trị của x là

*


*

Đáp án A


Câu 2. quý giá của x thỏa mãn

*
là:

*


*

Đáp án B
Xem thêm: Uống Các Loại Đậu Rang Có Tác Dụng Gì, Uống Bột Ngũ Cốc 5 Loại Đậu Có Tác Dụng Gì

Câu 3. tìm x, biết

*

A. X = 2

B. X = 3

C. X = 4

D. X = 5


Hướng dẫn

Nhận xét: những tử số là dãy tăng ngày một nhiều với khoảng cách là 2 đơn vị, mẫu mã số là dãy sút dần với khoảng cách cũng là 2 1-1 vị.