1. Cơ chế thiết kế (Design View): Dùng nhằm tạo new hoặc núm đổi cấu trúc bảng, mẫu mã hỏi, biến đổi cách trình diễn và định hình biểu mẫu, báo cáo.

*

2. Chính sách trang tài liệu (Datasheet View): Dùng để hiển thị tài liệu dạng bảng, chất nhận được xem, xóa hoặc thay đổi dữ liệu đang có.

*

hijadobravoda.com
Bạn đang xem: Bài tập tin 12 trang 33

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 23 Tập 2 3: Mở Rộng Phân, Giải Toán Lớp 6 Bài 23 Mở Rộng Phân Số

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.