Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Soạn, Giải bài xích tập Tin học lớp 6 sách bắt đầu với giải thuật được biên soạn chi tiết sẽ giúp học viên biết biện pháp làm bài tập với trả lời thắc mắc trong sách giáo khoa Tin học tập 6 của cả ba cuốn sách mới.


Mục lục Giải bài bác tập Tin học tập lớp 6 - liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Chủ đề 1: máy vi tính và cộng đồng

Chủ đề 2: Mạng máy tính và internet

Chủ đề 3: tổ chức triển khai lưu trữ, kiếm tìm kiếm và hiệp thương thông tin

Chủ đề 4: Đạo đức, điều khoản và văn hóa truyền thống trong môi trường xung quanh số

Chủ đề 5: Ứng dụng tin học

Chủ đề 6: giải quyết và xử lý vấn đề với việc trợ giúp của dòng sản phẩm tính

Mục lục Giải bài bác tập Tin học 6 - sách Cánh diều

Chủ đề A: máy tính xách tay và cùng đồng

Chủ đề B: Mạng máy tính xách tay và Internet

Chủ đề C: tổ chức triển khai lưu trữ, kiếm tìm kiếm và đàm phán thông tin

Chủ đề D: Đạo đức, lao lý và văn hóa trong môi trường số

Chủ đề E: Ứng dụng tin học

Chủ đề F: xử lý vấn đề với việc trợ giúp của sản phẩm tính

Mục lục Giải bài xích tập Tin học 6 - sách Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2021 - 2022, môn Tin học lớp 6 bộ sách giáo khoa Chân trời trí tuệ sáng tạo sẽ học chung sách với môn Tin học tập 6 của cục Kết nối tri thức với cuộc sống, mời chúng ta đón xem!