Tin Tức Tài liệu kế toán Văn bạn dạng pháp luật mẫu biểu vấn đề làm kế toán tài chính Tài liệu khác Tin học văn phòng và công sở
Bài tập kế toán giá cả sản xuất với tính chi tiêu sản phẩm dành riêng cho chúng ta đang học tập mảng chi tiêu và ôn luyện trong các kỳ thi cuối kỳ

Bài tập kế toán chi phí sản xuất cùng tính túi tiền sản phẩm bao gồm các dạng bài bác tập đo lường và trắc nghiệm tất cả đáp án

Bài tập kế toán ngân sách sản xuất cùng tính chi phí sản phẩm dạng tính toán

Bài 1:

Tại một doanh nghiệp cung ứng trong kỳ có các nghiệp vụ tài chính phát sinh như sau:

1. Xuất kho nguyên vật liệu chính đưa vào sản xuất thành phầm trị giá chỉ xuất kho là 32.000.000 đồng.

Bạn đang xem: Bài tập tính giá thành sản phẩm có đáp án

2. Xuất kho vật liệu phụ gửi vào sản xuất sản phẩm trị giá chỉ 8.000.000 đồng.

3. Tính chi phí lương đề xuất trả cho công nhân thêm vào trực tiếp 20.000.000 đồng, lương yêu cầu trả cho thành phần quản lý phân xưởng 12.000.000 đồng.

4. Trích bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, kinh phí đầu tư công đoàn và bảo đảm thất nghiệp theo xác suất quy định.

5. Xuất kho công cụ, mức sử dụng dùng ở bộ phận quản lý phân xưởng 4.000.000 đồng.

6. Khấu hao TSCĐ ở phân xưởng tiếp tế là 4.000.000 đồng. Biết rằng:

Trong kỳ doanh nghiệp chế tạo được 1000 sản phẩm. Trị giá thành phầm dở dang đầu kỳ là 4.000.000 đồng.

Số lượng hàng hóa dở dang thời điểm cuối kỳ là 100, phế truất liệu tịch thu là 80.000 đồng. Công ty áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo túi tiền nguyên vật tư trực tiếp, vật liệu phụ quăng quật ngay tự đầu quá trình sản xuất.

Yêu cầu: Tính túi tiền đơn vị sản phẩm

Bài giải

1. Nợ TK 621 32.000.000

Có TK 1521 32.000.000

2. Nợ TK 621 8.000.000

Có TK 1522 8.000.000

3. Nợ TK 622 20.000.000

Nợ TK 627 12.000.000

Có TK 334 32.000.000

4. Nợ TK 622 4.400.000

Nợ TK 627 2.640.000

Nợ TK 334 2.720.000

Có TK 338 9.760.000

5. Nợ TK 627 4.000.000

Có TK 153 4.000.000

6. Nợ TK 627 4.000.000

Có TK 214 4.000.000

7. Nợ TK 154 87.040.000

Có TK 621 40.000.000

Có TK 622 24.400.000

Có TK 627 22.640.000

Chi phí cung ứng dở dang cuối kỳ:

*

Phế liệu nhập kho:1. Nợ TK 152 80.000Có TK 154 80.000Tổng chi tiêu nhập kho:4.000.000 + 87.040.000 – 4000.000 – 80.000 = 86.960.000Z đơn vị = 86.960.000/1000 = 86960Nhập kho thành phẩm:2. Nợ TK 155 86.960.000Có TK 154 86.960.000Bài 2Tại một doanh nghiệp phân phối trong kỳ có những nghiệp vụ tài chính phát sinh như sau:1. Xuất kho nguyên vật liệu chính chuyển vào sản xuất thành phầm trị giá chỉ xuất kho là 24.000.000 đồng.2. Xuất kho vật tư phụ đưa vào sản xuất thành phầm trị giá bán 6.000.000 đồng.3. Tính chi phí lương bắt buộc trả đến công nhân thêm vào trực tiếp 15.000.000 đồng, lương phải trả cho bộ phận quản lý phân xưởng 9.000.000 đồng.4. Bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, kinh phí đầu tư Công đoàn và bảo hiểm thất nghiệp theo phần trăm quy định.5. Xuất kho công cụ, hình thức dùng ở thành phần quản lý phân xưởng 3.000.000 đồng.6. Khấu hao TSCĐ sống phân xưởng thêm vào là 3.000.000 đồng.7. Chi phí điện nước trả bằng tiền khía cạnh là 3.000.000 đồng. Biết rằng:- vào kỳ doanh nghiệp cấp dưỡng được 1000 sản phẩm.- Trị giá sản phẩm dở dang thời điểm đầu kỳ 2.400.000 đồng.- Số lượng sản phẩm dở dang vào cuối kỳ là 100, phế liệu tịch thu là 360.000 đồng. Doanh nghiệp lớn áp dụng phương thức đánh giá sản phẩm dở dang theo ngân sách nguyên vật tư chính trực tiếp, vật liệu phụ quăng quật dần vào trong quy trình sản xuất, mức độ xong là 50%.Yêu cầu: Tính ngân sách đơn vị sản phẩm.

Xem thêm: Truyện Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo, Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo

Bài giải:

1. Nợ TK 621 24.000.000Có TK 1521 24.000.0002. Nợ TK 621 6.000.000Có TK 1522 6.000.0003. Nợ TK 622 15.000.000Nợ TK 627 9.000.000Có TK 334 24.000.0004. Nợ TK 622 3.300.000Nợ TK 627 1.980.000Nợ TK 334 2.040.000Có TK 338 7.320.0005. Nợ TK 627 3.000.000Có TK 153 3.000.0006. Nợ TK 627 3.000.000Có TK 214 3.000.0007. Nợ TK 627 3.000.000Có TK 111 3.000.0008. Nợ TK 154 68.280.000Có TK 621 30.000.000Có TK 622 18.300.000Có TK 627 19.980.000Chi phí thêm vào dở dang cuối kỳ:

*

Phế liệu nhập kho:6. 1. Nợ TK 152 360.000Có TK 154 360.000Tổng túi tiền nhập kho:2.400.000 + 68.280.000 – 2.400.000 – 360.000 = 67.920.000Z đơn vị chức năng = 67.920.000/1000 = 67.920Nhập kho thành phẩm:7. 2. Nợ TK 155 67.920.000Có TK 154 67.920.000

Dạng bài tập trắc nghiệm về kế toán túi tiền và tính chi tiêu sản phẩm

1. Doanh nghiệp lớn M tất cả số liệu sau: Đơn vị tính: (nghìn đồng)

Chi phí phân phối dở dang đầu kỳ

0

Chi phí sản khởi hành sinh trong kỳ:

+ chi phí nguyên vật tư trực tiếp

240.000

+ giá cả nhân công trực tiếp

40.000

+ ngân sách chi tiêu sản xuất chung

8.000

Trong kỳ, doanh nghiệp phân phối được 100 sản phẩm, trong số ấy có 90 sản phẩm hoàn thành và 10 sản phẩm dở dang. Nút độ xong xuôi của thành phầm dở dang là 60%. Toàn cục các chi phí sản xuất vứt dần hồ hết trong suốt quy trình sản xuất, sản xuất sản phẩm. Công ty lớn tính túi tiền sản xuất dở dang theo phương pháp sản lượng hoàn thành tương đương.Chi phí cung cấp dở dang thời điểm cuối kỳ là A. 24.000.000 đồng.B. 28.000.000 đồng.C. 18.000.000 đồng.D. 28.800.000 đồng.2. Doanh nghiệp Y gồm số liệu sau: Đơn vị tính: (nghìn đồng)

Chi phí phân phối dở dang đầu kỳ

40.000

Chi phí sản xuất hành sinh vào kỳ:

+ chi tiêu nguyên vật tư trực tiếp

600.000

+ ngân sách nhân công trực tiếp

100.000

+ chi phí sản xuất chung

50.000

Chi phí cung ứng dở dang cuối kỳ

30.000

Chi phí phân phối chung phân bổ 100% cho thành phầm trong kì. Trong kỳ, số lượng hàng hóa A sản xuất được là 200 đơn vị chức năng và số lượng hàng hóa B cung cấp được là 100 solo vị. Biết rằng thông số tính chi phí sản phẩm A là 1, thông số tính ngân sách sản phẩm B là 2.Giá thành solo vị thành phầm B là A. 1.900.000 đồng.B. 3.800.000 đồng.C. 1.875.000 đồng.D. 3.750.000 đồng.3. Ngân sách về tiền lương và các khoản trích theo lương được hạch toán vào TK 622 là giá thành tiền lương và những khoản trích theo lương của:A. Cán bộ làm chủ doanh nghiệpB. Cán bộ quản lý phân xưởngC. Người công nhân trực tiếp sản xuấtD. Nhân viên phòng tởm doanh4. Khoản mục nào sau đây không được tính vào ngân sách sản xuất sản phẩm?A. Chi phí lương của quản lí đốc phân xưởngB. Tiền lương của quản lý doanh nghiệpC. Chi phí lương của nhân viên cấp dưới kỹ thuật nghỉ ngơi phân xưởngD. Chi phí lương của nhân viên cấp dưới thống kê phân xưởng5. Khoản trích trước tiền lương nghỉ ngơi phép của công nhân trực tiếp sản xuất được xem vàoA. Giá cả sản xuất chung.B. Giá thành nhân công trực tiếp.C. đưa ra phí cai quản doanh nghiệp.D. Túi tiền khác.Bài giải

1. Đáp án đúng là: C: 18.000.000 đồngVì: (0 + 240.000 + 40.000 + 8.000) × 10 × 60%/(90 + 10 × 60%)2. Đáp án đúng là: B. 3.800.000 đồngVì: Gọi thông số tính giá thành sản phẩm A là một thì thông số tính giá cả sản phẩm B là 2. Tổng số lượng sản phẩm chuẩn chỉnh quy đổi: 200 × 1 + 100 × 2 = 400Giá thành đơn vị chức năng sản phẩm chuẩn = <40.000 + (600.000 + 100.000 + 50.000) – 30.000>/400= 1.900 (nghìn đồng).Giá thành đơn vị sản phẩm B = 1.900.000 × 2 = 3.800.000 đồng.3. Đáp án đúng là: C. Công nhân trực tiếp sản xuất.Vì: văn bản TK 622 chỉ làm phản ánh chi phí nhân công trực tiếp.4. Đáp án đúng là: B. Chi phí lương thưởng của doanh nghiệp.Vì: Trong túi tiền sản xuất chỉ bao gồm các khoản mục chi phí sản xuất thuộc phạm vi tổ, đội, phân xưởng, không bao hàm chi phí thống trị doanh nghiệp.5. Đáp án đúng là: B. Chi phí nhân công trực tiếp.Vì: Khoản trích trước chi phí lương của công nhân trực tiếp chế tạo được xác định là một khoản mục cấu thành nên ngân sách nhân công trực tiếp