Bài tập tính theo phương trình hóa học thuộc dạng bài tập thường gặp mặt trong lịch trình Hóa học lớp 8. 


Bài tập tính theo phương trình hóa học


Các bước tiến hành làm bài xích tập

- Viết phương trình hóa học.

Bạn đang xem: Bài tập tính theo phương trình hóa học

- biến đổi khối lượng hóa học hoặc thể tích hóa học khí thành số mol chất

=> phụ thuộc vào phương trình hóa học nhằm tìm số mol chất tham gia hoặc hóa học tạo thành

- đổi khác số mol chất thành cân nặng (m = n . M) hoặc thể tích khí sinh sống đktc (V = 22,4 . N)

Dạng 1: việc tính theo phương trình bội nghịch ứng hết

Bài 1: mang lại 11,2 g sắt tính năng vừa đủ với HCl. Sau phản nghịch ứng chiếm được V lít khí Hiđro sinh sống đktc.

a. Kiếm tìm V

b. Tìm cân nặng của FeCl2 tạo nên sau bội phản ứng

c. Tìm trọng lượng của HCl

Bài 2: mang lại 10 g CaCO3 vào trong 1 bình bí mật rồi đun nóng tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nhận được CaO và CO2.

a. Kiếm tìm thể tích khí CO2 ở đktc

b. Tính cân nặng CaO chế tạo thành sau phản nghịch ứng

Bài 3: cho 11,2 g sắt công dụng vừa đầy đủ với HCl. Cục bộ lượng Hiđro hình thành cho chức năng vừa đầy đủ với m (g) CuO.

a. Tra cứu m

b. Tìm trọng lượng FeCl2

Bài 4: Đốt cháy 16,8 g sắt trong khí Oxi đầy đủ thì nhận được Fe2O3. Cho cục bộ lượng Fe2O3 chế tác thành sau phản ứng này tác dụng với m (g) H2SO4.


a. Search thể tích khí Oxi nhằm đốt cháy lượng fe trên

b. Tìm m

Bài 5: mang lại 32 g Oxi công dụng vừa đủ với Magie.

a. Tìm trọng lượng của Mg trong làm phản ứng.

b. Tìm cân nặng của Magie oxit tạo thành

Bài 6: Tính thể tích khí Oxi cùng Hiđro ở đktc để điều chế 900g nước

Bài 7: Đốt cháy 12 tấn Cacbon cần từng nào m3 không khí. Hiểu được khí Oxi chỉ chiếm V ko khí

Bài 8***: cây xanh quang thích hợp theo phương trình:

6nCO2 + 5nH2O ---------> (C6H10O5)n + 6nO2 (Phương trình đã được cân nặng bằng) .

Tính khối lượng tinh bột chiếm được nếu trệt lượng nước tiêu thụ là 5 tấn

Bài 9: mang lại 11,2 g sắt công dụng vừa đầy đủ với HCl. Toàn thể lượng Hiđro hình thành cho tác dụng vừa đủ với m (g) CuO.

a. Tra cứu m

b. Tìm cân nặng FeCl2

Bài 10: Đốt cháy 16,8 g fe trong khí Oxi đầy đủ thì nhận được Fe2O3. Cho cục bộ lượng Fe2O3 tạo ra thành sau phản ứng này tác dụng với m (g) H2SO4.

a. Tìm kiếm thể tích khí Oxi để đốt cháy lượng fe trên

b. Search m

Bài 11: cho 48 g Fe2O3 công dụng vừa đầy đủ với HCl.

a. Tìm trọng lượng của FeCl3tạo thành

b. Tìm khối lượng của HCl

Bài 12: cho 24 g oxi tác dụng với H2SO4 có trong hỗn hợp loãng.

a. Kiếm tìm thể tích khí Hiđro hiện ra (ở đktc)

b. Tìm cân nặng của H2SO4

c. Tìm cân nặng của CaSO4tạo thành sau làm phản ứng


Bài 13: đến 32 g Oxi tác dụng vừa đủ với Magie.

a. Tìm khối lượng của Mg trong phản bội ứng.

b. Tìm cân nặng của Magie oxit tạo thành thành

Bài 14: Để pha chế 55,5 g CaCl2 tín đồ ta mang lại Ca tính năng với HCl

a. Tìm cân nặng của Ca cùng HCl trong phản nghịch ứng

b. Tìm kiếm thể tích khí Hiđro có mặt (ở đktc)

Dạng 2: việc chất còn dư, chất hết

Bài 1: cho 32,8 g Na3PO4 tác dụng với 51 g AgNO3. Tính cân nặng các chất còn sót lại sau phản nghịch ứng

Bài 2: đến 3,2 g S tác dụng với 11,2 g Fe. Hỏi sau bội nghịch ứng hóa học trên chế tác thành từng nào g FeS? Tính trọng lượng chất còn dư.

Bài 3: mang đến 11,2 g CaO tính năng với dung dịch bao gồm chứa 39,2 g H2SO4. Tính trọng lượng các chất còn sót lại trong bội phản ứng hóa học trên (không tính khối lượng nước)

Bài 4: Đốt cháy 6,4 g lưu lại huỳnh bởi 11,2 lít khí O2 (đktc) thu được thành phầm là SO2. Tính thể tích của các khí thu được sau làm phản ứng chất hóa học trên ở đktc

Bài 5: Đốt cháy 4,8 g cacbon bởi 6,72 lít khí oxi thu được thành phầm sau bội nghịch ứng là CO2. Tìm cân nặng chaatss còn dư với thể tích khí CO2 thu được

Bài 6: mang đến 20,8 g BaCl2 chức năng với dung dịch cất 9,8 g H2SO4. Tính khối lượng các hóa học thu được sau phản ứng.

Bài 7: Cho 20 g CuO chức năng với dung dịch cất 18,25 g HCl. Tính trọng lượng các hóa học thu được sau bội nghịch ứng.

Bài 8: mang đến V lít khí Oxi làm việc đktc công dụng với 16,8 g sắt. Sau bội phản ứng chiếm được 16 g fe (III) oxit.

a. Chứng minh rằng: Oxi bội phản ứng hết, sắt còn dư

b. Tính V và cân nặng sắt còn dư

Bài 9: Cho 24,8 g Na2O tính năng với dung dịch cất 50,4 g HNO3. Tính trọng lượng các chất thu được sau bội nghịch ứng.


Bài 10: Cho 20 g MgO chức năng với 19,6 g H3PO4. Tính cân nặng các chất thu được sau làm phản ứng.

Bài 11: đến 4,8 g Magie công dụng với HCl thì nhận được 2,24 lít khí Hiđro sinh hoạt đktc

a. Minh chứng rằng Mg dư còn HCl hết

b. Tìm khối lượng của Mg dư cùng MgCl2tạo thành sau làm phản ứng

Bài 12: Cho 10, 8 lít khí Cl sống đktc tính năng với m (g) Cu. Sau bội nghịch ứng chiếm được 63,9 g chất rắn.

a. Chất nào phản bội ứng hết? chất nào còn dư?

b. Tính m và phần trăm trọng lượng các hóa học sau bội phản ứng

Bài 13: Đốt cháy 16 g sulfur thì chiếm được 8,96 lít khí

a. Chứng minh rằng: lưu huỳnh dư

b. Tính thể tích oxi gia nhập vào bội phản ứng

Bài 14: cho 22,2 g CaCl2 chức năng với 31,8 g Na2CO3. Tính cân nặng các chất sau khoản thời gian phản ứng.

Bài 15: Cho 5,4 g nhôm chức năng hết với HCl. Hỗn hợp thu được say làm phản ứng tổng hợp được tiếp cùng với m’ g Mg với thu được 2,24 lít khí H2 sinh hoạt đktc. Search m và m’

Bài 16: cho 8 g NaOH công dụng với m (g) H2SO4. Sau bội phản ứng lượng axit còn dư công dụng vừa đủ với 11,2 g sắt.

a. Tính m

b. Tính thể tích khí Hiđro sinh ra ở đktc

Bài 17: mang lại 32 g Cu chức năng với V lít khí Oxi. Sau phản bội ứng thì oxi còn dư. Lượng oxi còn dư này công dụng vừa đầy đủ với 11,2 g sắt. Tính V

Bài 18: Đốt cháy hoàn toàn 16 g canxi. Cho chất rắn sau phản bội ứng công dụng với 18,25 g axit HCl. Tính cân nặng các chất còn sót lại sau bội phản ứng.

Bài 19: đến 22,4 g sắt chức năng vừa đầy đủ với V lít khí Cl. Hóa học rắn sau phản nghịch ứng tác dụng tiếp cùng với 255 g AgNO3. Tính V và trọng lượng các chất thu được

Bài 20: mang đến m (g) CaCO3 tính năng với dung dịch đựng 36,5 g axit HCl. Lượng axit dư làm phản ứng toàn diện với 10 g MgO. Tính m

Bài 21: mang lại 3,2 g S tính năng với 11,2 g Fe. Hỏi sau làm phản ứng hóa học trên chế tạo ra thành từng nào g FeS? Tính trọng lượng chất còn dư.

Xem thêm: Gdcd Lớp 7, Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân 7, Sách Giải Vở Bài Tập Giáo Dục Công Dân Lớp 7

Bài 22: Đốt cháy 6,4 g lưu huỳnh bằng 11,2 lít khí O2 (đktc) thu được thành phầm là SO2. Tính thể tích của những khí thu được sau phản ứng chất hóa học trên sống đktc

Bài 23: Đốt cháy 4,8 g cacbon bởi 6,72 lít khí oxi thu được sản phẩm sau làm phản ứng là CO2. Tìm trọng lượng chaatss còn dư và thể tích khí CO2 thu được


Bài 24: mang lại V lít khí Oxi ở đktc tác dụng với 16,8 g sắt. Sau bội nghịch ứng thu được 16 g sắt (III) oxit.

a. Chứng minh rằng: Oxi làm phản ứng hết, sắt còn dư

b. Tính V và trọng lượng sắt còn dư

Bài 25: cho 4,8 g Magie tính năng với HCl thì thu được 2,24 lít khí Hiđro nghỉ ngơi đktc

a, minh chứng rằng Mg dư còn HCl hết

b. Tìm khối lượng của Mg dư cùng MgCl2 chế tạo thành sau phản bội ứng

Bài 26: Đốt cháy 16 g sulfur thì thu được 8,96 lít khí

a. Chứng tỏ rằng: diêm sinh dư

b.Tính thể tích oxi thâm nhập vào phản bội ứng

Bài 27: đến 32 g Cu chức năng với V lít khí Oxi. Sau phản nghịch ứng thì oxi còn dư. Lượng oxi còn dư này chức năng vừa đầy đủ với 11,2 g sắt. Tính V

Bài tập trắc nghiệm tính theo phương trình hóa học

Câu 1: cho thanh magie cháy trong không khí thu được hợp chất magie oxit. Biết mMg = 7,2 g. Tính khối lượng hợp chất

A. 2,4 g

B. 9,6 g

C. 4,8 g

D. 12 g

Câu 2: mang lại phương trình CaCO3 → CO2 + H2O

Để pha trộn 2,24 l CO2 thì số mol CaCO3 bắt buộc dùng là

A. 1 mol

B. 0,1 mol

C. 0,001 mol

D. 2 mol

Câu 3: bố + 2HCl → BaCl2 + H2

Để thu dược 4,16 g BaCl2 cần từng nào mol HCl

A. 0,04 mol

B. 0,01 mol

C. 0,02 mol

D. 0,5 mol

Câu 4: mang lại 5,6 g sắt chức năng với dung dịch axit clohidric loãng thu được từng nào ml khí H2

A. 2,24 ml

B. 22,4 ml

C. 2, 24.10-3 ml

D. 0,0224 ml

Câu 5: mang lại 13,7 g Ba tác dụng với 3,2 g oxi chiếm được hợp chất oxit. Tính trọng lượng oxi sau bội nghịch ứng

A. 3,2 g

B. 1,6 g

C. 6,4 g

D. 0,8 g

Câu 6: mang lại 19,6 g H2SO4 phản nghịch ứng với thanh nhôm thấy bao gồm khí bay lên. Xác minh thể tích khí đó

A. 4,8 l

B. 2,24 l

C. 4,48 l

D. 0,345 l

Câu 7: cho 8,45 g Zn tác dụng với 5,376 l khí Clo (đktc). Hỏi hóa học nào sau bội nghịch ứng còn dư

A. Zn

B. Clo

C. Cả hai chất

D. Không có chất dư

Câu 8: nhiệt phân 2,45 g KClO3 chiếm được O2. Mang đến Zn công dụng với O2 vừa thu được . Tính khối lượng chất nhận được sau làm phản ứng

A. 2,45 g

B. 5,4 g

C. 4,86 g

D. 6,35 g

Câu 9: Đốt cháy 11,2 l CH4 trong bầu không khí thu được khí với nước. Xác định khí và cho thấy thêm số mol