Bài tập kế toán tài chính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp – Thuế TNDN là các loại thuế trực thu, tấn công vào thu nhập cá nhân chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ vận động sản xuất, sale hàng hóa, thương mại dịch vụ và thu nhập cá nhân khác theo chế độ của pháp luật. Thuộc Kế toán Việt Hưng tìm hiểu về dạng bài bác tập tương quan đến thuế TNDN tức thì phía dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Bài tập tính thuế thu nhập doanh nghiệp

*
Bài tập kế toán tài chính thuế thu nhập doanh nghiệp – có lời giải

THAM KHẢO:

MIỄN PHÍ | các khoá học tập kế toán thuế – tổng hợp dành cho sinh viên

Excel cách làm tính thuế TNCN lũy tiến tăng mức bớt trừ gia đạo


NỘI DUNG CHÍNH


1. Bài bác tập kế toán tài chính thuế thu nhập doanh nghiệp – Dạng 1

Tính thuế TNDN , xuất khẩu, thuế GTGT đề nghị nộp những năm của 1 công ty với những tài liệu – acer4310 sau:

1) thực trạng sản xuất trong năm:

– trong thời điểm doanh nghiệp sản xuất được 40.000 sản phẩm (đây là hàng không chịu đựng thuế tiêu thụ đặc biệt), không có hàng tồn kho.

2) tình hình tiêu thụ trong năm:

– Quý 1: bán ra cho công ty yêu quý mại trong nước 12.000 sản phẩm, giá bán chưa thuế GTGT 45.000 đ/sản phẩm.

– Quý 2: trực tiếp xuất khẩu 10.000 sản phẩm, giá chỉ CIF là 74.000 đ/sản phẩm. Trong các số ấy phí vận chuyển và bảo đảm là 1.000 đ/sản phẩm.

– Quý 3: xuất bán cho doanh nghiệp chiết xuất 5.000 sản phẩm, giá thành 45.000 đ/sản phẩm.

– Quý 4: thẳng xuất khẩu 2000 sản phẩm. Giá bán FOB là 46.000 đ/sản phẩm. Xuất cho đại lý 5.000 sản phẩm, giá cả của đại lý theo hòa hợp đồng chưa tồn tại thuế GTGT là 46.000 đ/sản phẩm. Cuối năm đại lý còn tồn kho là 1.000 sản phẩm.

3) chi phí sản xuất marketing trong năm:

– vật liệu dùng thay thế thường xuyên TSCĐ trực thuộc phân xưởng sản xuất 6.000.000.sửa chữa trị thường TSCĐ thuộc thành phần quản lý 3.200.000 đ.

– chi phí lương người công nhân trực tiếp chế tạo sản phẩm.

+ Định nút sản xuất sản phẩm là 250sp/ld/tháng.

+ Định mức tiền lương 800.000 đ/ld/tháng.

– Khấu hao TSCĐ:

TSCĐ giao hàng sản xuất sống phân xưởng 160.000.000 đ.

TSCĐ thành phần quản lý doanh nghiệp: 50.000.000 và TSCĐ thuộc bộ phận bán hàng 12.000.000 đ.

– Các chi phí khác ship hàng sản xuất thành phầm 126.000.000 đ.

– ngân sách chi tiêu bảo hiểm và vận tải đường bộ khi thẳng xuất khẩu thành phầm ở quý 2.

– đưa ra hoa hồng đến đại lý nhỏ lẻ 5% giá thành chưa thuế GTGT.

– Thuế xuất khẩu sống khâu phân phối hàng.

BIẾT RẰNG: (acer 4310)

– Thuế GTGT 10%.

– Thuế xuất khẩu 2%.

– Thuế TTDN 28%.

– thu nhập cá nhân về lãi tiền gửi bank là 3.870.000 đ (bài tập kế toán thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp)

GỢI Ý LỜI GIẢI:

1) bán ra cho công ty thương mại dịch vụ trong nước

Doanh thu: 12.000 x 45.000 = 540 (tr) T.GTGT đầu ra: 540 (tr) x 10% = 54(tr)

2) trực tiếp xuất khẩu

Doanh thu: 10.000 sp x 74.000 = 740 (tr) XK: 730 (tr) x 2% = 14,6 (tr)

3) bán cho doanh nghiệp chế xuất

Doanh thu: 5.000 x 45.000 = 225 (tr) XK: 225 x 2% = 4,5 (tr)

4) thẳng xuất khẩu

Doanh thu: (2.000 x 46.000) + (4.000 x 46.000) = 322 (tr) XK: 2.000 x 46.000 x 2% = 1,84 (tr) GTGT: 4.000 x 46.000 x 10% = 18,4 (tr).

VẬY:

– Thuế xuất khẩu buộc phải nộp: 14,8 (tr) + 4,5 (tr) + 1,84 (tr) = 21,14 (tr)

– Thuế GTGT đề xuất nộp = thuế GTGT đầu ra output – thuế GTGT đầu vào

* Thuế GTGT đầu ra output = 54(tr) + 18,4 (tr) = 72,4 (tr)

Vậy thuế GTGT đề nghị nộp = 72,4 – 84,5 = -12,1 (tr)

Thuế TNDN = lệch giá – ngân sách chi tiêu + Thu nhập

* doanh thu = 540 (tr) + 740 (tr) + 225 (tr) + 322 (tr) = 1.827 (tr)

(*) túi tiền cho 40.000 sản phẩm:

VẬY:

Thuế TNDN cần nộp = (1.827 – 1.233,79 + 3,87) x 28% = 154,302 (tr).

2. Bài xích tập kế toán thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp – Dạng 2

Một đối chọi vị marketing thực phẩm X bao gồm số liệu sale cả năm 20xx như sau:

A/ có những nghiệp vụ mua bán hàng hoá vào năm:

1) xuất bán cho công ty thương nghiệp nội địa 300.000 sp, giá 210.000 đ/sản phẩm.

2) nhấn xuất khẩu uỷ thác một lô sản phẩm theo giá FOB là 9 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng tình trên quý giá lô mặt hàng là 4%.

3) Làm đại lý tiêu thụ hàng cho một công ty quốc tế có trụ thường trực TP.HCM, tổng hàng nhập theo đk CIF là 50 tỷ đồng. Tổng giá chỉ hàng bán theo đúng quy định là 60 tỷ đồng. Xác suất hoa hồng là 5% giá bán bán.

4) nhận 30 tỷ việt nam đồng vật tư để gia công cho công ty nước ngoài. Công việc hoàn thành 100% và toàn bộ thành phẩm đã xuất trả. Doanh nghiệp được hưởng tiền tối ưu 4 tỷ đồng.

5) Xuất ra quốc tế 130.000 thành phầm theo giá bán CIF là 244.800 đ/sản phẩm: Phí bảo đảm và vận chuyển thế giới được tính bởi 2% FOB.

6) buôn bán 17.000 sp cho doanh nghiệp chế xuất, giá thành 200.000 đ/sản phẩm.

B/ bỏ ra phí

– Tổng túi tiền hợp lý cả năm (chưa nhắc thuế xuất khẩu) liên quan đến các vận động nói trên là 130,9 tỷ vnđ (acer4310). Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ cả năm là 8,963 tỷ đồng.

C/ thu nhập khác:

– Lãi tiền gởi : 340 triệu đồng

– chuyển nhượng tài sản: 160 triệu vnd

Yêu cầu: Tính những thuế mà doanh nghiệp phải nộp trong thời gian 20xx 

– Thuế quý giá gia tăng.

– Thuế xuất khẩu.

– Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp.

BIẾT RẰNG:

– Thuế xuất thuế GTGT các sản phẩm là 10%

– Thuế xuất thuế TNDN là 28%.

– Thuế xuất thuế xuất khẩu các sản phẩm là 4% (bài tập kế toán tài chính thuế thu nhập doanh nghiệp)

GỢI Ý LỜI GIẢI:

1) DOANH THU: 300.000 x 210.000 = 63.000 (tr) Thuế GTGT đầu ra: 63.000 x 10% = 6.300 (tr)

2) nhấn xuất khẩu uỷ thác:

Doanh thu: 9.000 x 4% = 360 (tr) Thuế GTGT đầu ra: 360 x 10% = 36 (tr)

Thuế xuất khẩu nộp cụ cho bên uỷ thác: 9.000 x 4% = 360 (tr)

3) Làm cửa hàng đại lý tiêu thụ:

Doanh thu: 60.000 x 5% = 3.000 (tr) Thuế GTGT đầu ra: 3.000 x 10% = 300 (tr)

4) Nhận gia công cho nước ngoài

Doanh thu: 4.000 (tr).

5) Xuất ra nước ngoài

Doanh thu: 130.000 x 244.800 = 31.824 (tr). Xuất khẩu: 130.000 x (244.800/1,02) x 4% = 1.248 (tr)

6) bán ra cho doanh nghiệp chế xuất

Doanh thu: 170.000 x 200.000 = 34.000 (tr). Xuất khẩu: 34.000 x 4% = 1.360 (tr)

VẬY:

– Thuế xuất khẩu phải nộp: 360 (tr) + 1.248 (tr) + 1.360 (tr) = 2.968 (tr)

– Thuế GTGT bắt buộc nộp= GTGTr – GTGT đ vào.

* GTGTr = 6.300 (tr) + 36 (tr) + 300 (tr) = 6.636 (tr)

* GTGTđ vào = 8.963 GTGT phải nộp = 6.636 – 8.963 = -2.300 (tr)

– Thuế TNDN = thu nhập tính thuế x thuế suất

• các khoản thu nhập tính thuế = lợi nhuận – chi tiêu hợp lý + thu nhập khác

• doanh thu = 63.000 (tr) + 360 (tr) + 3.000 (tr) + 4.000 (tr) + 31.824 (tr) + 34.000 (tr) = 136.148 (tr) • túi tiền hợp lý: 130.900 + 2608= 133.580 (tr) • các khoản thu nhập khác: 340 + 160 = 500 (tr)

VẬY:

TN tính thuế: 136.184 – 133.580 + 500 = 3.176 (tr)

Thuế TNDN nên nộp: 3.176 x 28% = 889,28 (tr)

3. Bài bác tập kế toán tài chính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp – Dạng 3

Hãy tính thuế Thuế TNDN, Thuế xuất khẩu, thuế GTGT của một xí nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có những số liệu sau.

1) xuất kho nước không tính 120.000 sp theo giá chỉ CIF 271.400 đ/sp, phí vận tải đường bộ và bảo hiểm quốc tế tính bởi 18% giá chỉ FOB.

2) buôn bán 150.000 sản phẩm cho doanh nghiệp chế xuất với cái giá 230.000 đ/sản phẩm.

3) bán cho cty thương nghiệp trong nước 400.000 sản phẩm với giá chưa thuế GTGT là 200.000 đ/sản phẩm.

4) tối ưu trực tiếp 400.000 sản phẩm theo đúng theo đồng với cùng một công ty nước ngoài, các bước hoàn thành 80% và thành phẩm đã có xuất trả, giá tối ưu là 10.000 sản phẩm.

+ Tổng chi phí hợp lý cả năm (chưa đề cập thuế xuất khẩu, phí bảo hiểm và vận tải quốc tế) của tổng thể hàng tiêu tốn là 102.731 triệu đồng.

+ các khoản thu nhập chịu thuế khác xung quanh doanh thu.

Chuyển nhượng gia tài 200 (tr)

thu nhập từ lãi tiền cho vay 680 (tr)

BIẾT RẰNG:

Thuế suất của thuế xuất khẩu 2%.

Thuế suất của thuế GTGT 10%.

Thuế suất của thuế TNDN là 28%.

Tổng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cả năm là 13.173 triệu vnd (bài tập kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp)

GỢI Ý LỜI GIẢI:

1) xuất kho nước ngoài:

Doanh thu: 120.000 x 271.400 = 32.568 (tr) Xuất khẩu: 120.000 x (271.400/1,18) x 2% = 552 (tr)

2) bán cho doanh nghiệp chế xuất.

Xem thêm: Top 20 Thử Que 2 Vạch Nhưng Xét Nghiệm Máu Âm Tính, Vậy Có Thai Hay Không?

Doanh thu: 150.000 x 230.000 = 34.500 (tr) Xuất khẩu: 34.500 x 2% = 690 (tr)

3) bán cho cty mến nghiệp nội địa.

Doanh thu: 400.000 x 200.000 = 80.000 (tr) Thuế GTGTđầu ra = 80.000 x 10% = 8.000 (tr)

4) tối ưu cho nước ngoài:

Doanh thu (400.000 x 80%) x 10.000 = 3.200 (tr)

VẬY:

– Thuế xuất khẩu buộc phải nộp: 552 + 690 = 1.242 (tr)

– Thuế GTGT cần nộp = T.GTGTđầu ra – T.GTGTvào.

* thuế GTGT = 8.000 – 13.173 = -5173 – Thuế TNDN = thu nhập tính thuế x thuế suất.