*

Bài tập ​phân biệt tính trường đoản cú đuôi ing và ed, bài tập ​phân biệt tính từ đuôi ing và ed là tư liệu rất hữu ích mà Tài Liệu học Thi muốn reviews đến các bạn học sinh


Bài tập ​phân biệt tính tự đuôi ing với ed là dạng bài tập thường chạm mặt trong giờ Anh và bao gồm nhiều cấu tạo và giải pháp sử dụng không giống nhau gây trở ngại cho tất cả những người học giờ đồng hồ Anh.

Bạn Đang Xem: bài bác tập ​phân biệt tính tự đuôi ing với ed

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về kiểu cách sử dụng của cặp đuôi này, tiếp sau đây Tài Liệu học tập Thi xin share cách minh bạch và bài tập tính từ bỏ đuôi “ing” và “ed” giúp cho bạn vận dụng hiệu quả. Nội dung cụ thể mời chúng ta cùng xem thêm và cài tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Bài tập tính từ đuôi ing và ed

Bài tập phân minh tính từ bỏ đuôi ing cùng ed trong tiếng Anh

1. Tính từ có đuôi “-ed”

Một số đụng từ thêm đuôi -ed thành tính từ như: satisfied, bored, frightened,…Những tự này được sử dụng để diễn đạt ai cảm thấy như thế nào.

E.g.1. I am really satisfied about your service. (Tôi thực sự sử dụng rộng rãi về dịch vụ của bạn bạn.)

E.g.2. I was really bored during the film because the film has simple content. (Tôi cảm thấy chán nhìn trong suốt buổi coi phim vì bộ phim ấy bao gồm nội dung solo giản.)

E.g.3. My sister is frightened of my friend because he is usually dare her. (Em gái tôi sợ bạn tôi vày anh ấy hay đe dọa em ấy.)

2. Tính tự đuôi “-ing”

Một số tính từ đuôi -ing như: boring, exciting, interesting, frightening,…Những tính trường đoản cú này được dùng để diễn tả ai, cái gì mang lại cảm hứng như nuốm nào cho đối tượng khác.

E.g.1. It was such a short film, exiting one. (Đó là một bộ phim ngắn tập – bộ phim truyền hình khiến tôi cảm xúc rất hào hứng.)

E.g.2. Taylor looked so frightening when she was in that trắng costume with long đen hair.

(Taylor trông đáng sợ khi mặc bộ đồ quần áo trắng toát với bộ tóc đen dài ấy – Taylor có lại cảm giác đáng sợ cho những người khác).

Lưu ý:

Những tính tự được ra đời từ hễ từ thêm hậu tố luôn sử dụng “more” vào câu đối chiếu hơn cùng “most” trong câu đối chiếu nhất. Ví dụ:

E.g.1. When I was a child I was more frightened of snake than ghost. (Hồi còn bé dại tôi hại rắn hơn hại ma.)

E.g.2. For 12 hours on the flight to Japan, I was the most bored I’ve ever been. (Trong chuyến bay kéo dài 12 giờ cho Nhật Bản, tôi cảm thấy chán duy nhất từ trước mang đến nay.)

Việc tính tự đuôi “-ed” với “-ing” theo lần lượt bị hiểu nhầm là được sử dụng cho người và vật là do sự trùng hợp. Thông thường, chỉ con tín đồ mới cảm giác điều gì (tương ứng với phương pháp dùng của tính từ đuôi “-ed”) và sự vật thì với lại cảm xúc cho con bạn (tương ứng với biện pháp dùng của tính từ đuôi “-ing”).

Ví dụ:

E.g. This history book is interesting. I get more interested in history. (Cuốn sách này thú vị. Tôi quan tâm hơn đến lịch sử vẻ vang rồi đấy.)

Tuy nhiên, giải pháp hiểu này trùng với nhiều trường hợp nhưng không đúng với vớ cả. Chẳng hạn như trong mẩu hội thoại sau:

E.g.1. I’m so bored that I can’t find anything to vì but taking selfies. (Tớ ngán quá đề xuất chẳng biết làm gì ngoài vấn đề tự chụp ảnh.)

E.g.2. You’re boring. You came here lớn see me và then can’t take your eyes off your cellphone.

(Cậu ngán thật. Cậu tới đây để gặp tớ và tiếp đến cậu dán đôi mắt vào điện thoại).

Trong trường thích hợp này, người các bạn chỉ biết chụp ảnh mang lại xúc cảm chán cho tất cả những người đối thoại, cần dù công ty ngữ là người, tính từ phải dùng lại là “boring” chứ chưa phải “bored”.

Mẹo sáng tỏ tính tự đuôi “ing” và “ed”

Thường thì đề thi TOEIC rất thú vị bẫy lựa chọn tính tự đuôi “ing” giỏi “ed”

Với dạng thức như ví dụ như 1: He is an ________ person, cho mặc dù cho là danh từ bỏ sau (person) chỉ bạn hay thiết bị thì lưu ý luôn lựa chọn tính trường đoản cú dạng “ing”.

Còn so với dạng bài xích như lấy ví dụ 2: He makes me _______. Khi những câu lộ diện 2 chủ thể không giống nhau ví dụ “he” và “me” ở đây, “he” ảnh hưởng tác động vào “me” cùng một dấu hiệu nữa đó là động từ bỏ “make” hễ từ tác động ảnh hưởng (làm cho, khiến) thì lựa chọn tính tự đuôi “ed”.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Bài 96 : Luyện Tập, Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 96

Một số hễ từ trong thói quen của đề thi Toeic thường phân tách tính từ bỏ dạng “ed”:

KeepLeave

Một xem xét nữa là lúc thấy trong đề thi mở ra dạng thức giới từ đi yếu ví dụ như: “I am interested in him” thì chọn tính tự dạng “ed”.

Bài tập vận dụng

1. My bath was_________. I feel _________now. (RELAX) – relaxing/ relaxed

2. Joe is _________ because he had a _________day. (TIRE) – tired/ tiring

3. How to lớn get the cheese was _________. The mouse was _________. (CONFUSE) – (confusing/ confused)

4. So much homework was _________. The student felt _________. (OVERWHELM) – overwhelming/ overwhelmed

5. Your jokes are _________. I am _________. (AMUSE) – amusing/ amused

6. I was so _________by the movie. The scenes in the movie were _________. (TOUCH) – touched/ touching

7. The TV program was _________. I felt _________while watching it. (BORE) – boring/bored

8. My angry father’s words were _________. I felt_________. (UPSET) – upsetting/ upset

9. The nurse’s big needle was _________. I felt _________when she walked over lớn me! (FRIGHTEN) – frightening/ frightened

10. Ted forgot khổng lồ close his zipper. It was _________. Ted felt _________. (EMBARRASS)– embarrassing/ embarrassed

11. Getting hit in the behind with an arrow was _________. Lancelot felt _________. (HUMILIATE) – humiliating/ humiliated

12. My alarm clock wouldn’t stop ringing. I was _________. The sound was _________. (ANNOY) – annoyed/ annoying

13. I was _________after reading the _________news headlines. (ALARM) – alarmed/alarming

14. The movie, King Kong, was _________. The children who were watching it were ______. (TERRIFY) – terrifying/ terrified

15. I felt _________ after getting a _________ massage. (PLEASE) – pleased/ pleasing

16. Michael Phelps was _________. Michael Phelps’ Olympic win was _________. (EXCITE)– excited/ exciting

17. I was _________. The painting called “Mona Piggy” was _________. (INTRIGUE)– intrigued/ intriguing

18. He heard a strange sound và was _________. The strange sound was _________. (CONCERN) – concerned/ concerning

19. Her weight loss from the diet was _________. She was _________. (ENCOURAGE)– encouraging/ encouraged

20. The taste was _________. I was _________. (SATISFY) – satisfying/ satisfied

21. He’s such a monotonous speaker. I was ________________ stiff. – bored/ boring

22. Most sequels are ________________. (disappointed/ disappointing)

23. I had such a ________________ day I went straight to lớn bed. (tired/ tiring)

24. Everyone’s very ________________ about the news. (excited/ exciting)

25. That lamp produces a very ________________ effect. (pleased/ pleasing)

26. The whole school was ________________ by the tragic event. (saddened/ saddening)

27. I don’t lượt thích watching ________________ films on my own. (depressed/ depressing)

28. I was ________________ when she told me she’d got divorced. (amazed/ amazing)

29. He’s such a ________________ guy. He only ever talks about himself. (bored/ boring)

30. I’m very ________________ in films & theatre. (interested/ interesting)

31. No one knew what would happen next. We were all ________________. (intrigued/ intriguing)

32. It was a very ________________ situation. (interested/ interesting)

33. There’s been some very ________________ news. (surprised/ surprising)

34. His mother was ________________ by what she found under his bed. (disgusted/ disgusting)

35. Their hamburgers are ________________. (disgusted/ disgusting)

36. Dad always arrives trang chủ from work thoroughly ________________. (exhausted/ exhausting)

37. He’s always showing off. It’s really ________________. (annoyed/ annoying)

38. I think Alex is one of the most ________________ people I’ve ever met. He can’t keep still for a second. (annoyed/ annoying)

39. I walked into this restaurant and there was Andy with a strange woman. He seemed really ________________. (embarrassed/ embarrassing)

40. She kept talking about her boyfriend problems all night. It was rather ________________. (embarrassed/ embarrassing)