Giải bài bác tập trang 41, 42 bài 2 hàm số y=ax + b Sách giáo khoa (SGK) Toán 10. Câu 1: Vẽ thứ thị hàm số...

Bạn đang xem: Bài tập toán 10 trang 41


Bài 1 trang 41 SGK Đại số 10

 Vẽ trang bị thị hàm số:

a) (y = 2x - 3); b) (y = sqrt 2);

c) (y=-frac3x2+7;) d) (y = |x|).

Giải

a) Đồ thị hàm số (y = 2x - 3) là đường thẳng trải qua hai điểm (A(0; - 3)) và (B=left ( -frac32;0 ight ))

*

b) Đồ thị hàm số (y = sqrt 2) là mặt đường thẳng song song cùng với trục hoành đi qua điểm (A(0; sqrt 2)) 

*

c) Đồ thị hàm số (y=-frac3x2+7) là đường thẳng. Bởi vì giao điểm của thiết bị thị với trục tung (P(0; 7)) với trục hoành (Q=(frac143;0)) có tọa độ tương đối lớn yêu cầu ta hoàn toàn có thể chọn các điểm thuộc thứ thị gồm tọa độ nhỏ tuổi hơn mang lại dễ vẽ. Ví dụ điển hình (A(4; 1), B(2; 4)). Đồ thị là đường thẳng AB 

*

d)

(y = |x| - 1 = left{ matrix{ x - 1,x ge 0 hfill cr - x - 1,x

Bài 2 trang 42 SGK Đại số 10

Xác định (a, b) đựng đồ thị của hàm số (y = ax + b) đi qua các điểm.

a) (A(0; 3)) và (B=(frac35;0));

b) (A(1; 2)) cùng (B(2; 1));

c) (A(15;- 3)) với (B(21;- 3)).

Hướng dẫn.

a) Đồ thị hàm số (y=ax+b) đi qua (A,B) bắt buộc tọa độ của (A,B) vừa lòng phương trình (y=ax+b) ta được hệ phương trình: (left{eginmatrix 3=a.0 + b\ 0=a.frac35+b endmatrix ight.Leftrightarrow left{eginmatrix a=-5\ b=3 endmatrix ight.)

Vậy phương trình của đường thẳng trải qua (A(0; 3)) và (B=left (frac35;0 ight )) là: (y = - 5x + 3).

 b) (a= - 1, b= 3).

Phương trình con đường thẳng bắt buộc tìm là: (y=-x+3)

c) (a= 0, b= - 3).

Phương trình con đường thẳng buộc phải tìm là: (y=-3)

 

Bài 3 trang 42 sgk đại số 10

Viết phương trình (y = ax + b) của đường thẳng:

a) Đi qua điểm (A(4; 3), B(2;- 1)).

b) Đi qua điểm (A(1;- 1)) và tuy vậy song với (Ox).

Giải

a) Phương trình con đường thẳng (y=ax+b) đi qua (A(4; 3)) cùng (B(2;- 1)) buộc phải tọa độ (A,B) vừa lòng phương trình (y=ax+b). Cho nên vì thế ta có:

 (3 = a.4 + b) (1)

(- 1 = a.2 + b) (2)

Giải hệ (1) với (2) ta được: (a=2,b=-5)

Vậy phương trình con đường thẳng (AB) đề nghị tìm là: (y = 2x - 5).

Xem thêm: Giải Bài 15 Sgk Toán 9 Tập 1 Trang 77 Toán 9 Tập 1, Giải Bài 15 Trang 77

b) Trục (Ox) có phương trình là (y=0). Đường thẳng (y=ax+b) song song cùng với (Ox) phải (a=0), vì vậy đường thẳng phải tìm tất cả dạng là (y=b)

Đường trực tiếp (y=b) trải qua (A(1;-1)) phải tọa độ (A) thỏa mãn phương trình đường thẳng, ta có: (y=-1)

Vậy phương trình đường thẳng phải tìm là: (y=-1)

 

Bài 4 trang 42 sgk đại số 10

Vẽ thiết bị thị hàm số.

a) 

(y = left{ matrix{ 2x ext với x ge 0 hfill cr - 1 over 2x ext cùng với x x + 1 ext với x ge 1 hfill cr - 2x + 4 ext với x bình luận