Ta có: (2x - 1 = 0 Leftrightarrow x = dfrac12); (x + 3 = 0 Leftrightarrow x = - 3)

Ta lập bảng xét dấu

*

Kết luận:

+) (f(x) 0) trường hợp (x dfrac12).

Bạn đang xem: Bài tập toán 10 trang 94


LG b

(f(x) = (- 3x - 3)(x + 2)(x + 3));

Lời giải chi tiết:

Ta có:

(eginarrayl - 3x - 3 = 0 Leftrightarrow x = - 1\x + 2 = 0 Leftrightarrow x = - 2\x + 3 = 0 Leftrightarrow x = - 3\left( { - 3 endarray)

Ta gồm bảng xét dấu 

*

Vậy,

+) ( f(x) 0) cùng với (x ∈ (-∞; - 3) ∪ (- 2; - 1)).


LG c

( f(x) = dfrac-43x+1-dfrac32-x;)

Lời giải đưa ra tiết:

TXĐ: (mathbb R ackslash left - frac13;2 ight\)

Ta có: (f(x) = dfrac-43x+1-dfrac32-x) (= dfrac - 4left( 2 - x ight) - 3left( 3x + 1 ight)left( 3x + 1 ight)left( 2 - x ight) ) (= dfrac - 8 + 4x - 9x - 3left( 3x + 1 ight)left( 2 - x ight)) (=dfrac-5x-11(3x+1)(2-x))

Lại có:

(eginarrayl-5x - 11 = 0 Leftrightarrow x = - dfrac115\3x + 1 = 0 Leftrightarrow x = - dfrac13\2 -x= 0 Leftrightarrow x = 2endarray)

Ta lập bảng xét dấu

*

 

Vậy,

+) (f(x)) không xác minh nếu (x = -dfrac13) hoặc (x = 2)

+) (f(x) 0) cùng với (x ∈ left ( -dfrac115;-dfrac13 ight )∪ (2; +∞)).


LG d

 (f(x) = 4x^2– 1).

Lời giải đưa ra tiết:

(f(x) = 4x^2– 1 = (2x - 1)(2x + 1)).

Xem thêm: Định Nghĩa, Tính Chất, Dấu Hiệu Nhận Biết Hình Thang Can, Định Nghĩa, Khái Niệm

Ta có:

(eginarrayl2x - 1 = 0 Leftrightarrow x = dfrac12\2x + 1 = 0 Leftrightarrow x = - dfrac12\left( { - dfrac12 endarray)

Ta lập bảng xét dấu

*

(f(x) = 0) cùng với (x = pm dfrac12)

Vậy,

+) (f(x) 0) cùng với (x ∈ left ( -infty ;-dfrac12 ight )∪ left ( dfrac12;+infty ight ).) 

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 bên trên 119 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 10 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.