Cho hàm số (f(x) = dfracx +1x^2+x-6) và (gleft( x ight) = an x + sin x)

Với từng hàm số, hãy khẳng định các khoảng trên kia hàm số liên tục.

Bạn đang xem: Bài tập toán 11 trang 141


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+) Hàm số (f(x) = dfracx +1x^2+x-6) xác định khi và chỉ khi:

(x^2 + x - 6 e 0 Leftrightarrow left{ eginarraylx e - 3\x e 2endarray ight.) ( Rightarrow D = Rackslash left - 3;2 ight\)

Hàm số (f(x)) là hàm phân thức nên tiếp tục trên các khoảng xác định.

Vậy f(x) liên tiếp trên các khoảng ((-∞; -3), (-3; 2)) và ((2; +∞))

+) Hàm số (gleft( x ight) = an x + sin x) xác định khi còn chỉ khi 

(cos x e 0 Leftrightarrow x e dfracpi 2 + kpi ,,left( k in Z ight))

Hàm số (g(x)) là các chất giác nên liên tiếp trên các khoảng xác định.

Vậy g(x) tiếp tục trên các khoảng (( - dfracpi 2+kπ; dfracpi 2+kπ)) cùng với (k ∈ mathbb Z).

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Giải Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn, Bài Tập Cơ Bản Về Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn

 hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 bên trên 33 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 11 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện hijadobravoda.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy quăng quật
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.