Giải toán lớp 11 trang 40, 41 SGK tập 1: Ôn tập chương 1 lượng chất giác và Phương trình lượng giác đầy đủ cung cấp các em học viên củng cố kiến thức và kỹ năng và phát âm rõ phương thức giải những dạng bài tập trong sách giáo khoa

Giải bài xích tập Toán lớp 11 ôn tập chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác bài tập trang 40, 41 SGK cố nhiên lời giải chi tiết sẽ là nguồn tin tức hữu ích để các bạn học sinh học tập tập xuất sắc hơn môn Toán.

Bạn đang xem: Bài tập toán 11 trang 41

Giải bài bác 1 trang 40 sách giáo khoa đại số lớp 11

a. Hàm số y = cos3x liệu có phải là hàm số chẵn không? trên sao?

b. Hàm số y = tan(x+ π/5) liệu có phải là hàm số lẻ không? tại sao?

Lời giải:

a.y= f(x) = cos3x là hàm số chẵn vì:

TXĐ: D = R

∀x∈ D ta có: - x ∈ D

Xét: f(-x) = cos(-3x) = cos3x = f(x)∀ x∈ D

Giải bài xích 2 đại số lớp 11 trang 40 sách giáo khoa

Căn cứ vào trang bị thị hàm số y = sinx, tìm phần nhiều giá trị của x bên trên đoạn<-3π/2 ; 2π> để hàm số đó:

a. Nhận giá trị bằng -1

b. Nhận quý hiếm âm

Lời giải:

Đồ thị hàm số y = sinx:

a. Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy bên trên đoạn <-3π/2; 2π>, để hàm số y = sinx thừa nhận giá trị bằng -1 thì x = -

*
/2 cùng x = 3
*
/2

b. Đồ thị hàm số y = sinx nhận quý giá âm trên đoạn <-3π/2 ; 2π> trong các khoảng (- π, 0) cùng (π, 2π)

Giải bài bác 3 sách giáo khoa trang 41 đại số lớp 11

Tìm giá chỉ trị mập nhất của các hàm số sau:

Lời giải:

a. Y = 

*

Ta có: cosx ≤ 1

=>1 + cos x ≤ 2 2(1+cos x) ≤ 4

Giải bài 4 trang 41 sách giáo khoa đại số lớp 11

Giải phương trình sau:

Lời giải:

Giải bài xích 5 trang 41 đại số lớp 11 sách giáo khoa

Giải những phương trình sau:

a. 2cos2x – 3cosx + 1 = 0

b. 25sin2x + 15sin2x + 9cos2x = 25

c. 2sinx + cosx = 1

d. Sinx + 1,5cotx = 0

Lời giải:

a. 2cos2x – 3cosx + 1 = 0 (1)

Đặt t = cosx với đk – 1 ≤ t ≤ 1

(1) 2t2 – 3t + 1 = 0

b. 25sin2x + 15sin2x + 9cos2x = 25

25sin2x + 15.2sinx.cosx + 9cos2x = 25(sin2x + cos2x)

16cos2x – 30sinx.cosx = 0 2cosx(8cosx – 15sinx) = 0

Điều kiện: sinx ≠0 x ≠kπ (k ∈ Z)

(1) 2sin2x + 3cosx=0 2(1-cos2x) + 3cosx=0

2cos2x – 3cosx – 2 = 0 (2)

Đặt cos x = t với đk – 1 ≤ t ≤ 1

Giải bài xích 6 đại số lớp 11 trang 41 sách giáo khoa

Phương trình cos x = sin x có số nghiệm ở trong đoạn <- π; π> là:

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6

Lời giải:

Ta có: sinx = cosx tanx = 1 (cos x ≠0 ) x = π/4 + kπ (k ∈ Z)

Họ nghiệm x = π/4 + kπ gồm hai nghiệm nằm trong đoạn <- π; π> tương ứng với k = - 1 và k = 1.

Vậy chọn đáp án A.

Giải bài 7 SGK đại số lớp 11 trang 41

Phương trình ...

Lời giải:

(1) cos4x = sin 2x 1 – 2sin22x = sin2x

Số nghiệm thuộc khoảng chừng (0; π/2) là nhị nghiệm x = π/12 với x = 5π/12

Vậy chọn giải đáp A.

Giải bài xích 8 SGK trang 41 đại số lớp 11

Nghiệm dương nhỏ dại nhất của phương trình sin x + sin 2x = cos x + 2 cos2x là:

Lời giải:

Ta có: sin x + sin2x = cosx + 2cos2x

sin x + 2sinxcosx = cosx(1 + 2cosx)

sinx (1+2cosx) = cosx(1 + 2cosx)

Chọn đáp án C.

Giải bài bác 9 trang 41 đại số lớp 11 SGK

Nghiệm âm lớn số 1 của phương trình 2tan22x + 5 tanx + 3 = 0 là:

Lời giải:

Ta có: 2tan2x + 5 tanx + 3 = 0

Chọn câu trả lời B.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Có Đáp An H Lớp 6 Có Đáp Án, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Cả Năm Có Đáp Án

Giải bài bác 10 trang 41 SGK hình học lớp 11

Phương trình 2tanx – 2cox – 3 = 0 có số nghiệm nằm trong khoảng(-π/2 ; π) là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

2tanx – 2cotx – 3 = 0 (1)

Chọn đáp án C.

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới phía trên để tải về Giải bài xích tập Sách giáo khoa Toán lớp 11 tập 1 trang 40, 41 file word, pdf trọn vẹn miễn phí