Phương pháp:

Số phức(z = a + bi)có phần thực là(a), phần ảo là(b)((a,binmathbbR)và(i^2=-1)).

Bạn đang xem: Bài tập toán 12 trang 133

Lời giải:

a) Số phức(small z = 1 - pi i) bao gồm phần thực bằng 1, phần ảo bằng(pi.)

b) Số phức(small z = sqrt2 - 1)có phần thực bằng(sqrt 2), phần ảo bởi -1.

c) Số phức(small z = 2sqrt2)có phần thực bằng(2sqrt 2), phần ảo bởi 0.

Xem thêm: B/L Terms - What Is Place Of Receipt

d) Số phức(small z = -7i)có phần thực bởi 0, phần ảo bởi -7.

-- mod Toán 12 HỌC247


bài tập 2 trang 133 SGK Giải tích 12

bài xích tập 3 trang 134 SGK Giải tích 12

bài tập 4 trang 134 SGK Giải tích 12

bài xích tập 5 trang 134 SGK Giải tích 12

bài bác tập 6 trang 134 SGK Giải tích 12

bài tập 4.1 trang 198 SBT Toán 12

bài bác tập 4.2 trang 198 SBT Toán 12

bài bác tập 4.3 trang 199 SBT Toán 12

bài bác tập 4.4 trang 199 SBT Toán 12

bài tập 4.5 trang 199 SBT Toán 12

bài tập 4.6 trang 199 SBT Toán 12

bài tập 4.7 trang 200 SBT Toán 12

bài xích tập 1 trang 189 SGK Toán 12 NC

bài bác tập 2 trang 189 SGK Toán 12 NC

bài bác tập 3 trang 189 SGK Toán 12 NC

bài tập 4 trang 189 SGK Toán 12 NC

bài bác tập 5 trang 190 SGK Toán 12 NC

bài tập 6 trang 190 SGK Toán 12 NC

bài xích tập 7 trang 190 SGK Toán 12 NC

bài tập 8 trang 190 SGK Toán 12 NC

bài xích tập 9 trang 190 SGK Toán 12 NC

bài xích tập 10 trang 190 SGK Toán 12 NC

bài xích tập 11 trang 191 SGK Toán 12 NC

bài tập 12 trang 191 SGK Toán 12 NC

bài xích tập 13 trang 191 SGK Toán 12 NC

bài bác tập 14 trang 191 SGK Toán 12 NC

bài xích tập 15 trang 191 SGK Toán 12 NC

bài tập 16 trang 191 SGK Toán 12 NC


ADSENSE
ADMICRO

cỗ đề thi nổi bật
*

ADSENSE
ADMICRO

13">

XEM nhanh CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cấp Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Hình học tập 12 Chương 1


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu 12

Soạn bài Việt Bắc


Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12

Unit 3 Lớp 12 Ways of Socialising

Tiếng Anh 12 new Unit 2


Vật lý 12

Lý thuyết thứ Lý 12

Giải bài tập SGK đồ vật Lý 12

Giải BT sách cải thiện Vật Lý 12

Trắc nghiệm thứ Lý 12

Ôn tập đồ lý 12 Chương 1


Hoá học 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài bác tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cao Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Hoá học 12 Chương 2


Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cấp Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Sinh học 12 Chương 2


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử vẻ vang 12

Giải bài xích tập SGK lịch sử dân tộc 12

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12

Lịch Sử 12 Chương 2 lịch sử Thế Giới


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 ĐĐC của TN


GDCD 12

Lý thuyết GDCD 12

Giải bài tập SGK GDCD 12

Trắc nghiệm GDCD 12

GDCD 12 học tập kì 1


Công nghệ 12

Lý thuyết technology 12

Giải bài xích tập SGK technology 12

Trắc nghiệm công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 1


Tin học tập 12

Lý thuyết Tin học tập 12

Giải bài bác tập SGK Tin học 12

Trắc nghiệm Tin học tập 12

Tin học tập 12 Chương 1


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 12

Tư liệu lớp 12


Xem các nhất tuần

Đề thi demo THPT đất nước 2022

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Văn

Video ôn thi thpt QG giờ Anh

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn trang bị lý

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Hóa

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Sinh

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Sóng- Xuân Quỳnh

Người lái đò sông Đà

Cực trị của hàm số

Tổng hòa hợp văn mẫu về truyện ngắn cái thuyền ngoại trừ xa

Khái quát mắng văn học việt nam từ đầu CMT8 1945 đến vắt kỉ XX


*

Kết nối với bọn chúng tôi


*
*

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - vật dụng 7: từ bỏ 08h30 - 21h00

hijadobravoda.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: công ty Cổ Phần giáo dục và đào tạo HỌC 247


Chịu trọng trách nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục và đào tạo Học 247