Giải bài bác tập trang 87, 88 bài bác 3: Đoạn thẳng - SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều. Vẽ đoạn thẳng PQ. Vẽ điểm I thuộc đoạn thẳng PQ và điểm K không thuộc đoạn trực tiếp PQ.

Bạn đang xem: Bài tập toán 6 trang 87


Bài 1 trang 87 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Quan sát Hình 49 và mang đến biết: điểm nào thuộc đoạn thẳng MN, điểm nào không thuộc đoạn thẳng MN.

*

Trả lời:

P ∈ đoạn thẳng MN

Q ∉ đoạn thẳng MN.

Bài 2 trang 88 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Vẽ đoạn thẳng PQ. Vẽ điểm I trực thuộc đoạn trực tiếp PQ cùng điểm K không thuộc đoạn trực tiếp PQ.

Trả lời:

*

Bài 3 trang 88 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Phát biểu đầy đủ các khẳng định sau đây:

a) giả dụ điểm C là trung điểm của đoạn thẳng PQ thì điểm nằm giữa hai điểm , cùng hai đoạn trực tiếp , bằng nhau.

b) trường hợp điểm G nằm giữa hai điểm I, K và GI = GK thì điểm là trung điểm của đoạn thẳng

Trả lời:

a) nếu như điểm C là trung điểm của đoạn trực tiếp PQ thì điểm nằm giữa hai điểm

, và hai đoạn trực tiếp , bởi nhau.

b) ví như điểm G nằm giữa hai điểm I, K và GI = GK thì điểm là trung điểm của đoạn thẳng .

Bài 4 trang 88 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Quan sát Hình 50.

 

*

a) Điểm I thuộc phần lớn đoạn trực tiếp nào?

b) Điểm I là trung điểm của các đoạn trực tiếp nào?

c) Điểm A ko thuộc phần nhiều đoạn thẳng nào?

Trả lời:

a) I ∈ AB, I ∈ CD

b) I là trung điểm của AB và CD.

c) A ∉ CD, CI, ID, IB.

Bài 5 trang 88 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Trong Hình 51, biết AB = 4cm, BC = 7 cm, CD = 3 cm, AD = 9 cm.

 

*

a) Tính độ dài con đường gấp khúc ABCD.

b) đối chiếu độ dài con đường gấp khúc ABCD với độ dài đoạn trực tiếp AD.

Trả lời:

a) Độ dài con đường gấp khúc ABCD bằng:

(AB + BC + CD = 4 + 7 + 3 = 14,,(cm))

b) Ta có: Độ dài con đường gấp khúc ABCD bằng 14 cm và độ nhiều năm cạnh AD dài 9 cm nên:

Độ dài mặt đường gấp khúc ABCD lớn hơn độ lâu năm cạnh AD.

Xem thêm: Vở Bài Tập Sinh Học Lớp 7 Bài 24, Giải Vở Bài Tập Sinh 7

Bài 6 trang 88 SGK Toán lớp 6 tập 2 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Hãy tìm một số hình hình ảnh về đoạn thẳng cùng trung điểm của đoạn trực tiếp trong thực tiễn.