Bạn đang xem: Bài tập toán 7 trang 15

(left| x ight| = left{ eginarraylx,,,khi,,x ge 0\ - x,,, khi,,x endarray ight.)


Lời giải đưa ra tiết

1. Ta có 

a) (|-2,5| = 2,5) đúng

b) (|-2,5| = -2,5) sai

c) (|-2,5| = -(-2,5) = 2,5 ) đúng

2. Tìm kiếm (x)

a) (|x| = dfrac15) ( Rightarrow x = dfrac15) hoặc (x =- dfrac15)

b) (|x| = 0,37) ( Rightarrow x = 0,37) hoặc (x = - 0,37)

c) (|x| =0) ( Rightarrow x = 0) 

d) (|x| = 1dfrac23) ( Rightarrow x = 1dfrac23) hoặc (x =- 1dfrac23) 

hijadobravoda.com 


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Những Bản Nhạc Âu Mỹ Hay Nhất Mọi Thời Đại (Vol, Những Bản Tình Ca Âu Mỹ Hay Nhất Mọi Thời Đại

Cảm ơn các bạn đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.