80 bài xích tập Hình học lớp 9 là tài liệu vô cùng hữu dụng mà hijadobravoda.com muốn trình làng đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập toán hình lớp 9

Bài tập Hình học tập 9 tổng thích hợp 80 bài bác tập tất cả đáp án kèm theo. Qua đó giúp chúng ta có thêm nhiều lưu ý ôn tập, trau dồi kiến thức rèn luyện tài năng giải những bài tập Hình học để đạt kết quả cao trong những bài kiểm tra, bài xích thi học tập kì 1, bài thi vào lớp 10 chuẩn bị tới. Vậy sau đó là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và quan sát tại đây.

Bài tập Hình học lớp 9 bao gồm đáp án

Bài 1. mang lại tam giác ABC có tía góc nhọn nội tiếp con đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H và giảm đường tròn (O) theo lần lượt tại M,N,P.

Chứng minh rằng:

1. Tứ giác CEHD, nội tiếp .


2. Tư điểm B,C,E,F thuộc nằm bên trên một mặt đường tròn.

3. AE.AC = AH.AD; AD.BC = BE.AC.

4. H và M đối xứng nhau qua BC.

5. Khẳng định tâm con đường tròn nội tiếp tam giác DEF.

Lời giải:

1. Xét tứ giác CEHD ta có:

Góc CEH = 900 (Vì BE là con đường cao)

Góc CDH = 900 (Vì AD là con đường cao)

=> góc CEH + góc CDH = 1800

Mà góc CEH với góc CDH là hai góc đối của tứ giác CEHD. Cho nên vì thế CEHD là tứ giác nội tiếp

2. Theo đưa thiết: BE là đường cao => BE ┴ AC => góc BEC = 900.

CF là đường cao => CF ┴ AB => góc BFC = 900.

Như vậy E với F cùng nhìn BC bên dưới một góc 900 => E cùng F thuộc nằm trên phố tròn 2 lần bán kính BC.

Vậy tư điểm B,C,E,F cùng nằm trên một con đường tròn.

3. Xét nhị tam giác AEH và ADC ta có: góc AEH = góc ADC = 900; góc A là góc chung

=> Δ AEH ˜ Δ ADC => AE/AD = AH/AC=> AE.AC = AH.AD.

* Xét nhì tam giác BEC cùng ADC ta có: góc BEC = góc ADC = 900; góc C là góc chung

=> Δ BEC ˜ Δ ADC => AE/AD = BC/AC => AD.BC = BE.AC.


4. Ta gồm góc C1 = góc A1 (vì cùng phụ cùng với góc ABC)

góc C2 = góc A1 ( vày là nhị góc nội tiếp cùng chắn cung BM)

=> góc C1 = góc C2 => CB là tia phân giác của góc HCM; lại sở hữu CB ┴ HM => Δ CHM cân nặng tại C

=> CB cũng là đương trung trực của HM vậy H với M đối xứng nhau qua BC.

5. Theo chứng minh trên tư điểm B, C, E, F cùng nằm trên một đường tròn

=> góc C1 = góc E1 (vì là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BF)

Cũng theo minh chứng trên CEHD là tứ giác nội tiếp

góc C1 = góc E2 (vì là nhị góc nội tiếp cùng chắn cung HD)

góc E1 = góc E2 => EB là tia phân giác của góc FED.

Chứng minh tương tự ta cũng có thể có FC là tia phân giác của góc DFE nhưng BE và CF cắt nhau tại H cho nên vì vậy H là trọng tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF.

Bài 2. cho tam giác cân ABC (AB = AC), những đường cao AD, BE, cắt nhau tại H. Gọi O là trọng điểm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE.

Chứng minh tứ giác CEHD nội tiếp .Bốn điểm A, E, D, B thuộc nằm bên trên một mặt đường tròn.Chứng minh ED = 1/2BC.Chứng minh DE là tiếp con đường của đường tròn (O).Tính độ dài DE biết DH = 2 Cm, AH = 6 Cm.


Lời giải:

1. Xét tứ giác CEHD ta có:

góc CEH = 900 (Vì BE là đường cao)

góc CDH = 900 (Vì AD là mặt đường cao)

=> góc CEH + góc CDH = 1800

Mà góc CEH và góc CDH là nhị góc đối của tứ giác CEHD. Cho nên vì vậy CEHD là tứ giác nội tiếp

2. Theo đưa thiết: BE là đường cao => BE ┴ AC => góc BEA = 900.

AD là đường cao => AD ┴ BC => BDA = 900.

Như vậy E và D cùng quan sát AB bên dưới một góc 900 => E với D thuộc nằm trên phố tròn đường kính AB.

Vậy tư điểm A, E, D, B thuộc nằm bên trên một mặt đường tròn.

3. Theo giả thiết tam giác ABC cân tại A bao gồm AD là mặt đường cao đề xuất cũng là mặt đường trung tuyến

=> D là trung điểm của BC. Theo bên trên ta bao gồm góc BEC = 900.

Vậy tam giác BEC vuông tại E gồm ED là trung tuyến => DE = 50% BC.

4. Vì chưng O là trung tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE nên O là trung điểm của AH => OA = OE => tam giác AOE cân nặng tại O => góc E1 = góc A1 (1).

Theo trên DE = 1/2 BC => tam giác DBE cân nặng tại D => góc E3 = góc B1 (2)

Mà góc B1 = góc A1 (vì thuộc phụ với góc ACB) => góc E1 = góc E3 => góc E1 + góc E2 = góc E2 + góc E3

Mà góc E1 + góc E2 = góc BEA = 900 => góc E2 + góc E3 = 900 = góc OED => DE ┴ OE tại E.

Vậy DE là tiếp tuyến đường của đường tròn (O) tại E.

5. Theo giả thiết AH = 6 centimet => OH = OE = 3 cm.; DH = 2 centimet => OD = 5 cm. Áp dụng định lí Pitago cho tam giác OED vuông tại E ta gồm ED2 = OD2 – OE2 ↔ ED2 = 52 – 32 ↔ ED = 4cm

Bài 3: Cho nửa đường tròn 2 lần bán kính AB = 2R. Trường đoản cú A cùng B kẻ hai tiếp con đường Ax, By. Qua điểm M trực thuộc nửa mặt đường tròn kẻ tiếp con đường thứ tía cắt những tiếp con đường Ax , By lần lượt ngơi nghỉ C cùng D. Các đường trực tiếp AD cùng BC cắt nhau tại N.


1. Minh chứng AC + BD = CD.

2. Chứng tỏ

*

3.Chứng minh

*

4.Chứng minh

*

5. Minh chứng AB là tiếp đường của mặt đường tròn đường kính CD.

6.Chứng minh

*

Bài 4 cho tam giác cân nặng ABC (AB = AC), I là trọng tâm đường tròn nội tiếp, K là trọng tâm đường tròn bàng tiếp góc A , O là trung điểm của IK.

1. Minh chứng B, C, I, K cùng nằm trên một con đường tròn.

2. Chứng tỏ AC là tiếp đường của mặt đường tròn (O).

3. Tính bán kính đường tròn (O) Biết AB = AC = 20 Cm, BC = 24 Cm.

Bài 5: cho đường tròn (O; R), từ một điểm A trên (O) kẻ tiếp con đường d cùng với (O). Trên phố thẳng d mang điểm M bất kì ( M khác A) kẻ cát tuyến MNP và điện thoại tư vấn K là trung điểm của NP, kẻ tiếp đường MB (B là tiếp điểm). Kẻ AC

*
MB, BD
*
MA, call H là giao điểm của AC với BD, I là giao điểm của OM cùng AB.

1. Chứng minh tứ giác AMBO nội tiếp.

2. Minh chứng năm điểm O, K, A, M, B cùng nằm trên một mặt đường tròn .

3. Chứng tỏ OI.OM = R2; OI. Lặng = IA2.

4. Chứng tỏ OAHB là hình thoi.

5. Chứng tỏ ba điểm O, H, M thẳng hàng.

6. Tìm quỹ tích của điểm H khi M di chuyển trên mặt đường thẳng d

Bài 6; Cho tam giác ABC vuông ở A, con đường cao AH. Vẽ con đường tròn trung khu A bán kính AH. Call HD là đường kính của con đường tròn (A; AH). Tiếp tuyến đường của đường tròn tại D cắt CA làm việc E.

1. Chứng tỏ tam giác BEC cân.

2. Hotline I là hình chiếu của A bên trên BE, minh chứng rằng AI = AH.

3. Chứng minh rằng BE là tiếp con đường của con đường tròn (A; AH).

4. Chứng tỏ BE = bảo hành + DE.

Bài 7 Cho con đường tròn (O; R) 2 lần bán kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax với lấy bên trên tiếp tuyến đường đó một điểm P làm sao cho AP > R, từ p kẻ tiếp tuyến đường tiếp xúc cùng với (O) trên M.

1. Chứng tỏ rằng tứ giác APMO nội tiếp được một con đường tròn.

2. Chứng tỏ BM // OP.

3. Đường thẳng vuông góc với AB sống O cắt tia BM trên N. Minh chứng tứ giác OBNP là hình bình hành.

4. Biết AN cắt OP tại K, PM giảm ON tại I; PN và OM kéo dãn dài cắt nhau trên J. Chứng tỏ I, J, K thẳng hàng.


Bài 8 Cho nửa con đường tròn trọng điểm O 2 lần bán kính AB với điểm M bất cứ trên nửa mặt đường tròn (M không giống A,B). Bên trên nửa phương diện phẳng bờ AB đựng nửa con đường tròn kẻ tiếp tuyến Ax. Tia BM cắt Ax tại I; tia phân giác của góc IAM giảm nửa mặt đường tròn trên E; giảm tia BM trên F tia BE cắt Ax trên H, cắt AM trên K.

1) chứng tỏ rằng: EFMK là tứ giác nội tiếp.

2) chứng tỏ rằng: AI2 = yên ổn . IB.

3) minh chứng BAF là tam giác cân.

4) chứng minh rằng : Tứ giác AKFH là hình thoi.

5) Xác xác định trí M nhằm tứ giác AKFI nội tiếp được một đường tròn.

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Tuần 31, Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Tập 2

Bài 9 Cho nửa con đường tròn (O; R) 2 lần bán kính AB. Kẻ tiếp tuyến Bx và lấy nhì điểm C cùng D nằm trong nửa mặt đường tròn. Những tia AC với AD cắt Bx lần lượt ngơi nghỉ E, F (F chính giữa B với E).