Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 1- Đề thi Toán lớp 1 thân kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học kì 2
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 gồm đáp án (50 đề) - liên kết tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Để học xuất sắc môn Toán lớp 1, phần dưới đây là Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 gồm đáp án (50 đề). Hy vọng với cỗ đề thi này sẽ giúp đỡ học sinh ôn luyện để được điểm cao trong các bài thi môn Toán 1.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 1 kì 2

Mục lục Đề thi học kì 2 môn Toán 1 năm 2021 - 2022


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi học tập kì 2 - kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số bao gồm 5 đơn vị và 4 chục được viết là:

A. 54

B. 45

C. 50

D. 40

Câu 2: trong các số 13, 63, 9, 24 số lớn số 1 là số:

A. 13

B. 63

C. 9

D. 24

Câu 3: Đồng hồ tiếp sau đây chỉ mấy giờ?

*

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ


Câu 4: nếu như ngày 7 mon 10 là thứ tía thì ngày 14 tháng 10 là:

A. Sản phẩm ba

B. Thiết bị tư

C. Thứ năm

D. Thứ sáu

Câu 5: Độ lâu năm của chiếc cây viết chì tiếp sau đây theo đơn vị chức năng xăng-ti-mét là:

*

A. 4cm

B. 3cm

C. 2cm

D. 1cm

II. Phần trường đoản cú luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7: sắp xếp các số 62, 5, 92, 17 theo đồ vật tự từ lớn đến bé.

Câu 8: Điền số phù hợp vào nơi chấm:

+ Số 23 có … chục với … solo vị.

+ Số … gồm một chục với 6 đối chọi vị.

+ Số … là số ngay lập tức trước của số 34.

+ Số … là số tức thời sau của số 69.

Câu 9: Viết phép tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Hùng có 27 viên bi. Hùng đến Dũng 7 viên bi. Hỏi Hùng còn sót lại bao nhiêu viên bi?

Câu 10: Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

Hình tiếp sau đây có … hình vuông.

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước công dụng đúng:

a) Số “mười hai” được viết là:

A. 21

B. 2

C. 12

D. 10

b) trong số số 83, 19, 50, 3 số bé xíu nhất là số:

A. 83

B. 19

C. 50

D. 3

Câu 2: Viết số còn thiếu vào nơi chấm:

a) Số … là số lớn số 1 có hai chữ số.

b) Số … là số tròn chục nhỏ bé nhất gồm hai chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch tiếp sau đây và điền số thích hợp vào chỗ chấm:

*

Hôm ni là máy …. Ngày … mon … năm 2021.

Câu 5: Đánh lốt “X” vào trang bị cao hơn trong những hình dưới đây:

*

Câu 6: Điền số tương thích vào chỗ chấm:

*

Đồng hồ nước trên chỉ …. Giờ.

Câu 7: Điền số phù hợp vào nơi chấm:

*

Hình trên có … hình lập phương.

II. Phần trường đoản cú luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: cho các số 73, 19, 24, 55:

a) tìm số lớn nhất, kiếm tìm số nhỏ bé nhất?

b) sắp xếp các số theo vật dụng tự từ nhỏ xíu đến lớn.

Câu 10: Viết phép tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Bạn Hoa bao gồm 15 bé tem. Các bạn Hùng có 20 con tem. Hỏi đôi bạn trẻ có tất cả bao nhiêu nhỏ tem?

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề thi học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết là:

A. 43

B. 40

C. 3

D. 34

Câu 2: trong các số 52, 34, 17, 2 số lớn nhất là số:

A. 2

B. 52

C. 34

D. 17

Câu 3: Số ngay tức khắc sau của số 29 là số:

A. 33

B. 32

C. 31

D. 30

Câu 4: quan sát vào tờ lịch, hôm nay là ngày:

*

A. Thứ tư, ngày 12

B. Sản phẩm công nghệ hai, ngày 12

C. Vật dụng bảy, ngày 15

D. Thiết bị hai, ngày 15

Câu 5: Hình sau đây có từng nào hình tròn?

*

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ tiếp sau đây chỉ:

*

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần tự luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 14

39 – 27

b) Tính nhẩm:

20 + 20 + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền vết , = vào khu vực chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số tương thích vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

*

Bài 3:

a) Hình bên có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

*

b) Điền số phù hợp vào khu vực chấm:

*

Bút dạ có độ dài bởi ….cm.

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa bao gồm 10 trái táo. Các bạn Hà tất cả 15 trái táo. Hai bạn trẻ có tất cả bao nhiêu quả táo?

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 2 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Tải về

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 1)

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 94 - 21 50 + 38 67 – 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

*
Bài 3. a) Khoanh tròn vào số bé nhất: 81 75 90 51 b) Khoanh tròn vào số mập nhất: 62 70 68 59 c) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S): Số ngay tức khắc sau của 23 là 24 .... Số ngay tắp lự sau của 84 là 83 .... Số tức tốc sau của 79 là 70 .... Số tức tốc sau của 98 là 99 .... Số ngay tắp lự sau của 99 là 100.... Bài 4. An tất cả 19 quả táo, An mang lại em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả apple ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 – 23 + 12 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18cm + 41cm + 20cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 97cm – 32cm – 2cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6. Điền số thích hợp vào địa điểm chấm:88 - ……… 9……… - 12 = 73 ……… - 56 = 41

Bài 7. công ty Lan nuôi 64 nhỏ gà và vịt, trong những số ấy có 4 chục bé gà. Hỏi nhà Lan nuôi bao nhiêu con vịt?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8. mỗi hình vẽ tiếp sau đây có từng nào đoạn thẳng ?

*
Có ........ đoạn thẳng
*
Có ........ đoạn thẳngXem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Cơ phiên bản - Đề 1)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 2)

Bài 1. a) Điền số tương thích vào địa điểm chấm: 60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết thành những số: bốn mươi ba: ba mươi hai: Chín mươi bảy: nhì mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2. a) Đặt tính rồi tính:45 + 34 56 - đôi mươi 18 + 71 74 - 3 b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền lốt >, 63 .... 60 95 .... 99 88 – 45 .... 63 – 2 17 – 2 .... 68 – 54 49 – 2 .... 50 – 3Bài 4. Tính: 50 + 30 + 6 = .......... 86 – 30 – 6 = .......... 60 + 20 + 5 = ........... 90 – 30 + 5 = .......... 86 – 6 – 30 = .......... 56 + trăng tròn + 3 = ...........Bài 5. Mẹ hái được 85 quả hồng, bà mẹ đã cung cấp 60 trái hồng. Hỏi mẹ sót lại bao nhiêu trái hồng ? Bài 6. Lan có một chục cái kẹo. Bà nội nêm thêm 3 mẫu nữa. Hoa cho bạn 2 cái. Hỏi Hoa còn bao nhiêu cái kẹo? Bài 7. Tìm số bao gồm hai chữ số, biết chữ số hàng trăm là số lớn số 1 có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng trăm là 4.Bài 8. Vẽ thêm một đoạn thẳng để có: Một hình vuông và một hình tam giác ?

*
Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 2)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 3)

Bài 1. a) Viết thành các số: Năm mươi bốn : ………Mười : ………Bảy mươi mốt : ………Một trăm : ……b) Khoanh tròn số bé bỏng nhất : 54; 29;45;37 c) Viết các số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo đồ vật tự từ bé nhỏ đến lớn. Bài 2. a) Nối số với phép tính tương thích :

*
b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = ………………38 – 32 + 32 = ………………... 28cm + 25cm + 14cm = …………..56cm – 6cm + 7cm = ………….Bài 3. Đồng hồ nước chỉ mấy tiếng ?
*
Bài 4. Viết , = 27 ……… 31 99 ……… 100 94 – 4 ……… 80 18 ……… 20 – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25 Bài 5.
*
Hình vẽ mặt có: ……… hình tam giác ……… hình vuông ……… hình tròn Bài 6. Lớp em bao gồm 24 học sinh nữ, 21 học sinh nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu học tập sinh? Bài 7. Một sợi dây tương đối dài 25cm. Lan giảm đi 5cm. Hỏi gai dây còn sót lại dài mấy xăng - ti - mét? Bài 8. Tính nhẩm : 43 + 6 = ……………60 – 20 = ………….. 50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...Bài 9. Tính nhanh: 3 + 6 + 7 + 4 = 19 + 17 + 13 + 11 = 99 + 97 + 98 + 96 = Bài 10. cho những chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết những số bao gồm hai chữ số không giống nhau.Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 4)

Bài 1. Viết số : a) Viết những số trường đoản cú 89 đến 100 : b) Viết số vào địa điểm chấm: Số liền trước của 99 là …… ; 70 tất cả …… chục cùng … đơn vị chức năng Số tức thì sau của 99 là ……… ; 81 có ……chục và … đơn vị chức năng Bài 2. a) Tính nhẩm:3 + 36 = ……... 45 – 20 = ……... 50 + 37 = ……… 99 – 9 = …… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 98 – 6100 – 35 Bài 3. 79 ……… 74 56 ……... 50 + 6 60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2 Bài 4.

*
Hình vẽ bên tất cả : ………… hình tam giác ………… hình vuông Bài 5. Trong vườn đơn vị em có 26 cây cam với cây bưởi, trong số đó có 15 cây cam. Hỏi trong vườn công ty em gồm bao nhiêu cây bưởi? bài bác 6. Viết những số bao gồm hai chữ số cơ mà chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3.Bài 7. Tính:a) 64 + 35 – 19 = b) 98 – 23 – 35 = Bài 8. Mai bao gồm 25 cái kẹo, chị nếm nếm thêm Mai 14 cái nữa, Mai cho mình 6 cái. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu loại kẹo?Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 4)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 5)

Bài 1. Điền vào khu vực chấm:a) Số bé xíu nhất gồm hai chữ số là: …………………………………………………………….b) Số tức khắc trước của số lớn nhất có một chữ số là: ………………………………………………c) Số ngay thức thì sau của số nhỏ dại nhất gồm hai chữ số là: …………………………………………………d) Số tròn chục lớn số 1 có nhị chữ số là:…………………………………………………………..Bài 2. Đặt tính rồi tính: 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 Bài 3. Tính : 40 + 20 – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….55 – 10 + 4 = ……………25 + 12 + 2 = ……………….25cm + 14cm = ……………...56cm – 6cm + 7cm = ………….48 cm + 21cm = ……………..74cm – 4cm + 3cm = ………….Bài 4. Nam có 36 viên bi bao gồm bi xanh cùng bi đỏ, trong các số ấy có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam gồm mấy viên bi đỏ ? Bài 5. Một shop có 95 quyển vở , shop đã chào bán bốn chục quyển vở . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở ? Bài 6. Một quyển sách bao gồm 65 trang, Lan đã đọc không còn 35 trang. Hỏi Lan còn cần đọc bao nhiêu trang nữa thì không còn quyển sách ? Bài 7. Với những số 0; 3; 4 hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau ?Bài 8. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 5)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 1)

Bài 1. . cho các số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18. A) Số nhỏ nhất trong hàng số trên là số làm sao ? b) Số lớn số 1 trong hàng số trên là số như thế nào ? c) sắp xếp những số theo trang bị tự tăng vọt ? Bài 2. . a) Tính : 31 + 14 = ……….. 36 – 21 = …………87 + 12 = ………… 14 + 31 = ……….. 36 – 15 = …………87 – 12 = ………… 62 + 3 = ……….. 55 – 2 = …………90 + 8 = …………62 + 30 = ……….. 55 – 20 = …………90 – 80 = ………… b) Viết số tương thích vào vị trí chấm : 50 + …. = 5049 – … = 40 49 – …. = 9 …. + …. = 4075 = …. + …..60 – ….. > 40Bài 3. . Em hãy nhìn vào các tờ lịch với điền vào khu vực trống :

*
a) Nếu hôm nay là thứ bốn thì: Ngày trong ngày hôm qua là sản phẩm ……….. Ngày mai là đồ vật ……………………………………………………………………….. Ngày hôm tê là lắp thêm ……………………………………………………………………….. Ngày cơ là thiết bị ……………………………………………………………………….. B) thiết bị năm , ngày ..............., mon ............. Vật dụng .............., ngày 11 , mon ................Bài 4. .Kì nghỉ hè, Lan về quê thăm ông bà hết 2 tuần lễ cùng 3 ngày . Hỏi Lan sẽ ở quê tất cả mấy ngày ?Bài 5. . Vẽ đoạn trực tiếp AB bao gồm độ dài bởi 10 cm.Bài 6. . Số ?
*
Hình bên có : …….. Hình tam giác …….. Hình vuông vắn Bài 7. . phái mạnh có một vài bi là số lớn nhất có hai chữ số giống nhau. Hải có ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả đôi bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu viên bi?Bài 8. .Trên sân đơn vị Lan có một trong những gà và một số chó. Lan đếm được toàn bộ 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi bên trên sân tất cả mấy bé gà, mấy nhỏ chó?Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 2)

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ...........11 + 46 – 27 = ........... 36 + 25 – 10 = ...........40 + 37 + 23 = ........... 41 + 28 + 15 = ...........99 – 72 + 26 = ........... 55 + 22 – 12 = ...........13 + 25 – 7 = .............Bài 2. Tính: a) 7 + 3 + 40 – trăng tròn + 60 – 40 b) trăng tròn + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)Bài 3. Điền dấu >, 31 + 25 .... 90 – 2381 – 40 .... 30 + 12 42 + 25 .... 95 – 3031 + 25 .... 70 – 19Bài 4. tra cứu số bao gồm hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng tức thời sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng tức khắc trước số 1.Bài 5. công ty Mai có 30 loại bút, mẹ mua thêm 1 chục cái nữa. Hỏi nhà Mai có toàn bộ bao nhiêu cái bút?Bài 6. hai hộp cây bút chì có tất cả 7 chục cái. Hộp thứ nhất có 25 cái. Hỏi hộp lắp thêm hai tất cả bao nhiêu cái bút chì?Bài 7. cho những số 40, 20, 30, 90. Hãy lập các phép tính đúng gồm chứa cả tư số trên.Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 3)

Bài 1. Điền vào vị trí chấm : a) Số lớn nhất có 2 chữ số là ………………………………………… b) Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là………………………………………… c) các số bao gồm 2 chữ số cơ mà tổng 2 chữ số là 9 là ………………………… d) Số lập tức trước của 90 là ………… ; 17 có ………… chục với …………đơn vị Số tức thì sau của 99 là ………… ; 50 gồm ………… chục với …………đơn vị e) Viết những số tròn chục: …………………………………………………………..Bài 2. a) Tính : 3 + 36 = ……... 45 – 20 = ………50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……… 17 – 16 = ………3 + 82 = ………17 + 14 – 14 = ……………38 cm – 10cm = …………… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7 Bài 3. Viết > ; a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6 68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2 b) 18 + 42 Bài 4. Một đoạn dây tương đối dài 18cm , bị giảm ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây còn sót lại dài mấy xăng ti mét ?Bài 5. Dũng bao gồm 39 nhãn vở. Sau khi cho mình thì Dũng sót lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho chính mình bao nhiêu mẫu nhãn vở?Bài 6. trong dịp thi đua vừa rồi bạn phái nam giành được số điểm 10 đúng bằng số nhỏ dại nhất có hai chữ số như thể nhau cùng với 9. Chúng ta Hằng giành được số điểm 10 đúng ngay số lớn nhất có một chữ số cùng với 10. Hỏi mỗi các bạn giành được bao nhiêu điểm 10?Bài 7. Hình vẽ bên dưới đây, tất cả bao nhiêu đoạn thẳng? từng nào hình tam giác?

*
Bài 8. đồ vật năm của 1 tuần là ngày 21 trong tháng. Hỏi đồ vật sau của tuần tức thì sau là ngày nào trong tháng?Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 4)

Bài 1. a) Viết các số thoải mái và tự nhiên có hai chữ số như thể nhau. B) Số lớn nhất, nhỏ xíu nhất bao gồm 2 chữ số tương tự nhau là số nào? c) Số mập nhất, bé bỏng nhất bao gồm hai chữ số khác biệt là số nào?Bài 2. cho các số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72 a) sắp tới xếp các số trên theo vật dụng tự tăng dần. B) sắp xếp các số trên theo vật dụng tự sút dần.Bài 3. Viết số thích hợp vào khu vực chấm: - Số tức tốc trước số 24 là: …… - Số tròn chục tức tốc sau số 28 là: ………- Số tức khắc sau số 88 là: ……... - Số tròn chục tức tốc trước số 33 là: …….Bài 4. Cho cha số 7; 3 cùng 10. Hãy cần sử dụng dấu +; - để viết thành các phép tính đúng.Bài 5. Tính: 50 + 24 – 13 = 56 – 26 + 20 = 34 + 5 – 20 = 44 – 44 + 23 = Bài 6. An rộng Tùng 3 tuổi. Hiểu được An 10 tuổi. Hỏi Tùng từng nào tuổi?Bài 7. Tìm một số biết rằng mang số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được hiệu quả là 11?Bài 8. hình mẫu vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác?

*
Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 5)

Bài 1. Đặt tính rồi tính.24 + 35 52 + 3677 – 43 58 – 35..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2. Điền lốt >, 35 + 3 ............... 3754 + 4 ................ 45 + 324 + 5 ............... 29 37 – 3 ................ 32 + 3 Bài 3. Tính:22 cm + 32 centimet = ...........40 cm + 50 cm = ...........80 centimet - 50 centimet = ................ 62 cm - 12 cm = ...............Bài 4. a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

*
b) cơ hội 7 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số ..... Cơ hội 11 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số ..... Lúc 12 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số ..... Lúc 3 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số .....Bài 5. Viết những số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo trang bị tự: a) Từ khủng đến bé: b) Từ nhỏ nhắn đến lớn: ..............................................................................................................................................Bài 6. Lớp 1A tất cả 24 học tập sinh. Lớp 1B gồm 21 học tập sinh. Hỏi cả nhì lớp có bao nhiêu học sinh?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 7. Giải việc theo nắm tắt sau:Có : 37 hình tròn Tô màu: 24 hình tròn ko tô màu:..........hình tròn? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 8. Điền số tương thích vào vị trí chấm.

Xem thêm: Ngành Kiến Trúc Thi Môn Nào ? Bạn Đã Biết Gì Về Ngành Kiến Trúc?

*
Hình sau đây có: ........... Hình chữ nhật ............hình tam giácBài 9. Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm những cặp nhì số thế nào cho khi cộng hai số đó thì có tác dụng là 90. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 bao gồm đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Tải về