Tập xác định của hàm số \(y = f(x)\) là tập hợp tất cả các số thực \(x\) sao cho biểu thức \(f(x)\) có nghĩa.

Một số chú ý:

1) \(\dfrac{A}{B}\) có nghĩa khi \(B \ne 0\)

2) \(\sqrt A \) có nghĩa khi \(A \ge 0\)

3) \(\dfrac{1}{{\sqrt A }}\) có nghĩa khi \(A > 0\)

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{3x-2}{2x+1}\) có nghĩa khi \(2x + 1 ≠ 0\Leftrightarrow x \ne - {1 \over 2}\).

Vậy tập xác định của hàm số là: \(D=\mathbb R\setminus \left \{ \dfrac{-1}{2} \right \}.\)
Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 10 trang 38

LG b

\(y= \dfrac{x-1}{x^{2}+2x-3}\);

Lời giải chi tiết:

Ta có: \({x^2} + 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \left< \matrix{x = - 3 \hfill \cr x = 1 \hfill \cr} \right.\)

Do đó 

\({x^2} + 2x - 3 \ne 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ne - 3\\x \ne 1\end{array} \right.\)

Vậy tập xác định của hàm số là \(D =\mathbb R\backslash \left\{ { - 3;1} \right\}\)


LG c

\(y= \sqrt{2x+1}-\sqrt{3-x}.\)

Lời giải chi tiết:

Điều kiện để biểu thức xác định là:

\(\left\{ \begin{array}{l}2x + 1 \ge 0\\3 - x \ge 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}2x \ge - 1\\3 \ge x\end{array} \right. \) \(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ge - \frac{1}{2}\\x \le 3\end{array} \right. \Leftrightarrow - \frac{1}{2} \le x \le 3\)

Vậy TXĐ của hàm số là \(D = \left< { - \frac{1}{2};3} \right>\)

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!
Xem thêm: Units Per Hour ( Uph Trong Sản Xuất Là Gì Trong Tiếng Việt? Upph Trong Sản Xuất Là Gì

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.