*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài bác hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cao đẳng

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 40, 41, 42 bài xích 10: rèn luyện chung | Kết nối tri thức


sở hữu xuống 6 2.360 4

hijadobravoda.com xem tư vấn và soạn giải vở bài bác tập Toán lớp 2 trang 40, 41, 42 bài xích 10 luyện tập chung cụ thể VBT Toán lớp 2 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời chúng ta đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 40, 41, 42 bài 10 rèn luyện chung

Video giải vở bài bác tập Toán lớp 2 trang 40, 41, 42 bài xích 10 luyện tập chung - kết nối tri thức

Bài 10 máu 1 trang 40 - 41 Tập 1

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 40 bài 1:Số?

a)

+

6

7

8

9

5

4

3

2

9

8

7

6

6

7

8

9

15

11

b)

*

Trả lời:

a) thực hiện phép tính theo cột em có tác dụng sau:

6

7

8

9

5

4

3

2

9

8

7

6

6

7

8

9

+

15

15

15

15

11

11

11

11

b)Thực hiện nay phép tính theo lần lượt từ trái qua phải:

7 + 2 = 9

9 + 6 = 15

15 – 5 = 10

Em điền như sau:

*

Vở bài bác tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 40 bài bác 2:a) Nối (theo mẫu).

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức

*

b) Tô màu sắc vào những quả nhẵn ghi phép tính có kết quả lớn hơn 12 và nhỏ tuổi hơn 16.

Trả lời:

Em thực hiện phép tính trong số quả trơn bay.

9 + 4 = 13; 8 + 7 = 15; 6 + 5 = 11;

8 + 9 = 17; 9 + 9 = 18; 7 + 7 = 14

Nên 12

Em tiến hành nối cùng tô màu như sau:

*

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 41 bài bác 3:a) Nối nhì phép tính có cùng kết quả (theo mẫu).

*

b) Viết số tương thích vào địa điểm chấm.

Ở đoàn tàu A, phép tính tất cả kết quả bé nhất là: …… + …… = ……

c) Viết tiếp vào khu vực chấm mang đến thích hợp.

Ở đoàn tàu B, những phép tính có kết quả lớn hơn 11 là:

9 + 7 = 16; …………………………; ……………………

Trả lời:

a) Em thực hiện phép tính trong các toa tàu. Nối những toa tàu ghi phép tính có hiệu quả giống nhau

9 + 4 = 13; 6 + 7 = 13

8 + 8 = 16; 9 + 7 = 16

6 + 6 = 12; 3 + 9 = 12

7 + 4 = 11; 6 + 5 = 11

Sau đó em thực hiện nối khớp ứng như sau:

*

b) Em thấy: 11 (7 + 4)

c) Em thấy: 16 ( 9 + 7) > 13 (6 + 7) > 12 (3 + 9) đề xuất ở đoàn tàu B, những phép tính có kết quả lớn rộng 11 là: 9 + 7 = 16; 6 + 7 = 13; 3 + 9 = 12.

Vở bài xích tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 41 bài xích 4:Một chúng ta đã xếp những khối lập phương nhỏ thành cha hình A, B, C (như hình vẽ).

*

a) Khoanh vào chữ ở bên dưới hình tất cả số khối lập phương nhỏ ít nhất.

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Cả tía hình bao gồm …… khối lập phương nhỏ.

Trả lời:

a) Em đếm số:

Hình A bao gồm 8 khối lập phương

Hình B bao gồm 6 khối lập phương

Hình C gồm 4 khối lập Phương

4

*

b) Cả ba hình có: 8 + 6 + 4 = 18 khối lập phương nhỏ.

Bài 10 ngày tiết 2 trang 42 Tập 1

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 42 bài xích 1:Số?

Số hạng

9

9

9

9

9

9

9

9

Số hạng

2

3

4

5

6

7

8

9

Tổng

11

18

Tra

Trả lời:

Thực hiện phép tính theo cột em có công dụng sau:

Số hạng

9

9

9

9

9

9

9

9

Số hạng

2

3

4

5

6

7

8

9

Tổng

11

12

13

14

15

16

17

18

Vở bài xích tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 42 bài xích 2:Một của hàng buổi sáng bán tốt 6 cái xe đạp, buổi chiều buôn bán thêm được 3 chiếc. Hỏi cả ngày, siêu thị bán được từng nào chiếc xe pháo đạp?

Trả lời:

Để biết được một ngày dài bán được bao nhiêu chiếc xe cộ đạp, em thực hiện phép tính cộng, rước số xe đạp shop bán được buổi sớm (6) cộng với số xe đạp bán được buổi chiều (3). Em có phép tính: 6 + 3 = 9

Bài giải

Cả ngày cửa hàng đó bán tốt số chiếc xe đạp là:

6 + 3 = 9 (chiếc)

Đáp số: 9 chiếc.

Xem thêm: Số Đồng Phân Đipeptit Tạo Thành Từ 1 Phân Tử Glyxin Và 1 Phân Tử Alanin Là

Vở bài bác tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 42 bài 3:Có 8 con vịt sẽ trên bờ, tiếp nối có 6 con vịt ở bên dưới ao lên bờ. Hỏi từ bây giờ trên bờ có bao nhiêu nhỏ vịt?

Trả lời:

Có 8 bé vịt bên trên bờ, 6 con vịt ở bên dưới ao. Để tính trên bờ tất cả bao nhiêu bé vịt, em tiến hành phép tính cộng, mang số vịt trên bờ (8) cộng với số vịt ở bên dưới ao lên bờ (6). Em có phép tính: 8 + 6 = 14.