- Chọn bài bác -Bài 17: Bảng nhân 6Bài 18: Luyện tậpBài 19: Nhân số gồm hai chữ số cùng với số tất cả một chữ số (không nhớ)Bài 20: Nhân số có hai chữ số với số bao gồm một chữ số (có nhớ)Bài 21: Luyện tậpBài 22: Bảng chia 6Bài 23: Luyện tậpBài 24: search một trong các phần đều bằng nhau của một sốBài 25: Luyện tậpBài 26: chia số bao gồm hai chữ số mang đến số tất cả một chữ sốBài 27: Luyện tậpBài 28: Phép phân chia hết với phép chia tất cả dưBài 29: Luyện tậpBài 30: Bảng nhân 7Bài 31: Luyện tậpBài 32: Gấp một số lên nhiều lầnBài 33: Luyện tậpBài 34: Bảng phân tách 7Bài 35: rèn luyện trang 36Bài 36: sút đi một số trong những lầnBài 37: Luyện tậpBài 38: kiếm tìm số chiaBài 39: Luyện tậpBài 40: Góc vuông, góc ko vuôngBài 41: Thực hành nhận ra và vẽ góc vuông bởi ê keBài 42: Đề-ca-mét. Héc-tô-métBài 43: Bảng đơn vị đo độ dàiBài 44: Luyện tậpBài 45: thực hành thực tế đo độ dàiBài 46: thực hành đo độ nhiều năm (tiếp theo)Bài 47: rèn luyện chungTự kiểm traBài 48: bài toán giải bằng hai phép toánBài 49: câu hỏi giải bởi hai phép toán (tiếp theo)Bài 50: Luyện tậpBài 51: Bảng nhân 8Bài 52: Luyện tậpBài 53: Nhân só có cha chữ số với số có một chữ sốBài 54: Luyện tậpBài 55: so sánh số bự gấp mấy lần số béBài 56: Luyện tậpBài 57: Bảng phân tách 8Bài 58: Luyện tậpBài 59: so sánh số bé bỏng bằng một phần mấy số lớnBài 60: Luyện tậpBài 61: Bảng nhân 9Bài 62: Luyện tậpBài 63: GamBài 64: Luyện tậpBài 65: Bảng chia 9Bài 66: Luyện tậpBài 67: phân chia số gồm hai chữ số mang đến số có một chữ sốBài 68: chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)Bài 69: phân chia số có cha chữ số mang đến số có một chữ sốBài 70: phân tách số có bố chữ số mang đến số tất cả một chữ số (tiếp theo)Bài 71: giới thiệu bảng nhânBài 72: giới thiệu bảng chiaBài 73: Luyện tậpBài 74: luyện tập chungBài 75: có tác dụng quen với biểu thứcBài 76: Tính cực hiếm của biểu thứcBài 77: Tính quý giá của biểu thức (tiếp theo)Bài 78: luyện tập trang 81Bài 79: Tính quý giá của biểu thức (tiếp theo)Bài 80: Luyện tậpBài 81: luyện tập chungBài 82: Hình chữ nhậtBài 83: Hình vuôngBài 84: Chu vi hình chữ nhậtBài 85: Chu vi hình vuôngBài 86: Luyện tậpBài 87: luyện tập chungTự kiểm tra


Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 3 bài 50

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3: trên đây

Bài 1 trang 60 VBT Toán 3 Tập 1: 1. Một người dân có 50 quả trứng. Lần đầu phân phối 12 quả, lần sau bán 18 quả. Hỏi nhì lần bán, tín đồ đó còn lại bao nhiêu quả?

*

Lời giải:

Hai lần fan đó bán tốt số trứng là:

12 + 18 = 30 (quả)

Số trứng sót lại là:

50 – 30 = 20 ( quả)

Đáp số: trăng tròn quả

Bài 2 trang 60 VBT Toán 3 Tập 1: Một thùng bao gồm 42l dầu, đã lấy đi
*
số dầu đó. Hỏi thùng dầu sót lại bao nhiêu lít dầu?

Tóm tắt

*

Lời giải:

Số lít dầu lôi ra là:

42 : 7 = 6 (l)

Số lít dầu sót lại trong thùng là:

42 – 6 = 36 (l)

Đáp số: 36l

Bài 3 trang 60 VBT Toán 3 Tập 1: Lập câu hỏi theo bắt tắt sau rồi giải việc đó:


*

Lời giải:

Bài toán:

Có một lũ gà, trong các số đó có 14 nhỏ gà trống với số gà mái vội vàng 4 lần con gà trống. Hỏi lũ gà đó tất cả bao nhiêu con?

Bài giải

Số nhỏ gà mái là:

14 x 4 = 56 (con)

Tổng số gà có trong bầy đó là:

56 + 14 = 70 (con)

Đáp số: 70 con.


Bài 4 trang 60 VBT Toán 3 Tập 1: Tính (theo mẫu):
Gấp 13 lên gấp đôi rồi thêm 19 13 x 2 = 26

26 + 19 = 45

Gâp 24 lên 4 lần rồi giảm 47 …………..

…………….

Giảm 35 đi 7 lần rồi thêm 28 …………..

Xem thêm: Toán Hình 11 Kì 2 - Tài Liệu Học Tập Toán 11

……………

Giảm 48 đi 6 lần rồi giảm 2 …………..

……………