3.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 3 tập 1 trang 72

Lớp 3E có 4 tổ. Tổ Một gồm 8 bạn, 3 tổ còn lại mỗi tổ có 9 các bạn . Hỏi lớp 3E có bao nhiêu chúng ta ?

4. Viết hiệu quả phép nhân vào ô trống (theo mẫu) :

x

1

4

7

2

6

8

9

3

5

10

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bài giải

1.

9 ⨯ 1 = 9

9 ⨯ 2 = 18

9 ⨯ 3 = 27

9 ⨯ 4 = 36

1 ⨯ 9 = 9

2 ⨯ 9 = 18

3 ⨯ 9 = 27

4 ⨯ 9 = 36

9 ⨯ 5 = 45

9 ⨯ 6 = 54

9 ⨯ 7 = 63

9 ⨯ 8 = 72

5 ⨯ 9 = 45

6 ⨯ 9 = 54

7 ⨯ 9 = 63

8 ⨯ 9 = 72

 2.

Xem thêm: Bài Tập Cung Và Góc Lượng Giác : Lý Thuyết Và Các Dạng Toán Lớp 10

a. 9 ⨯ 4 + 9 = 36 + 9 b. 9 ⨯ 6 + 9 = 54 + 9

= 45 = 63

c. 9 ⨯ 5 + 9 = 45 + 9 d. 9 ⨯ 7 + 9 = 63 + 9

= 54 = 72

3.

Tóm tắt

*

Bài giải

Số các bạn có trong 3 tổ còn sót lại là :

9 ⨯ 3 = 27 (bạn)

Số các bạn có vào lớp 3E là :

8 + 27 = 35 (bạn)

Đáp số : 35 bạn

4.

x

1

4

7

2

6

8

9

3

5

10

7

7

28

49

14

42

56

63

21

35

70

8

8

32

56

16

48

64

72

24

40

80

9

9

36

63

18

54

72

81

27

45

90

 hijadobravoda.com


Bài tiếp theo

*

Xem giải mã SGK - Toán 3 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*các tác phẩm khác


Bài viết mới nhất


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com