Với giải vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 76, 77 rèn luyện sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh thuận lợi làm bài tập về bên trong vở bài xích tập Toán lớp 3.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 3 tập 1 trang 76


Giải vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 76, 77 rèn luyện - Chân trời sáng sủa tạo

Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 76 bài bác 1: Tính nhẩm.

a) 210 : 7 = …… b) 540 : 9 = …… c) 360 : 6 = ……

100 × 9 = …… 800 × 0 = …… 480 : 8 = ……

Lời giải

Em quan liêu sát đó là các số tròn chục, tròn trăm vị vậy để tính nhẩm em rất có thể viết

210 : 7 là 21 chục : 7 = 3 chục, cho nên vì vậy 210 : 7 = 30.

Thực hiện tương tự với những phép tính còn lại.

a) 210 : 7 = 30 b) 540 : 9 = 60 c) 360 : 6 = 60

100 × 9 = 900 800 × 0 = 0 480 : 8 = 60

Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 76 bài bác 2: Số?

a) …… dm = 1 m b) …… centimet = 1 m c) 1 giờ đồng hồ = …… phút

320 dm = …… m 700 centimet = …… m 5 tiếng = …… phút

Lời giải

Đổi: 10 dm = 1 m

100 cm = 1 m

1 tiếng = 60 phút

Em sẽ áp dụng cách đổi trên để điền vào chỗ trống:

a) 10 dm = 1 m b) 100 cm = 1 m c) 1 giờ = 60 phút

320 dm = 32 m 700 cm = 7 m 5 tiếng = 300 phút

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 76 bài 3: Viết vào chỗ chấm.

Bạn Bình vẽ tranh vào 45 phút, chúng ta An vẽ tranh trong một giờ.

a) các bạn ……… vẽ lâu bền hơn bạn ……… là …… phút.

b) các bạn ……… vẽ cấp tốc hơn các bạn ……… là …… phút.

Lời giải

Em tiến hành đổi 1 tiếng về đơn vị chức năng phút: 1 giờ = 60 phút

Sau đó so sánh thời gian vẽ tranh của đôi bạn và điền vào khu vực chấm.

Ta tất cả 60 phút – 45 phút = 15 phút

a) bạn An vẽ lâu dài hơn bạn Bình là 15 phút.

b) bạn Bình vẽ nhanh hơn chúng ta An là 15 phút.

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 76 bài xích 4: Đánh dấu vào phép chia tất cả thương là số tròn chục.

Lời giải

Em để phép tính phân chia rồi triển khai chia theo trang bị tự từ bỏ trái lịch sự phải.

Từ đó, em thấy những phép tính tất cả thương là số tròn chục là:

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 76 bài xích 5: Tính.

Lời giải

Em hãy thực hiện phép tính:

- Đối với biểu thức bao gồm chứa vết ngoặc: ta triển khai trong ngoặc trước, quanh đó ngoặc sau.

- Đối với biểu thức không cất dấu ngoặc: ta tiến hành phép nhân, phân tách trước phép cộng, trừ sau.

Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 77 bài bác 6: Để trang trí vỏ hộp quà, Ngọc giảm 6 m dây thành 8 tua dây bao gồm độ dài bằng nhau. Hỏi mỗi sợ dây dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Lời giải

Đầu tiên đổi độ dài về thuộc 1 đơn vị chức năng là cm.

Muốn tính độ nhiều năm mỗi tua dây ta lấy độ dài sợi dây ban sơ chia mang đến 8

Bài giải

Đổi: 6 m = 600 cm

Độ nhiều năm mỗi tua dây là:

600 : 8 = 75 (cm)

Đáp số: 75 cm

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 77 bài xích 7: Ông Bảy thả các 188 nhỏ cá vào 5 bể cá. Số cá còn dư, ông thả luôn vào bể cuối cùng. Hỏi bể sau cuối có từng nào con cá?

Lời giải

Trước hết, em thực hiện phép phân chia 188 phân chia 5 nhằm tìm số cá của mỗi bể với số cá còn dư. Sau đó, để tính số cá sống bể cuối cùng, em sẽ thực hiện phép cộng lấy số cá của một bể cộng với số cá còn dư.

Bài giải

Số cá của mỗi bể là:

188 : 5 = 37 (dư 3)

Như vậy từng bể cá có 37 con cá cùng dư 3 con

Số cả của bể cuối cùng là:

37 + 3 = 40 (con)

Đáp số: 40 con

VUI HỌC:Làm vệt (→) giúp chúng ta tìm cha lô.

(Mai đi theo các phép chia bao gồm dư, Bình đi theo những phép phân tách hết.)

Lời giải

Em triển khai các phép chia để khẳng định phép phân chia hết và phép chia bao gồm dư.

Sau đó, tìm đường đi của nhị bạn.

Vậy ta điền như sau:

KHÁM PHÁ: tìm hiểu nội dung vào SGK. Viết số vào địa điểm chấm.

• Sải cánh chim thiên nga dài …… cm.

• từng ngày chim thiên nga bay được …… km.

Lời giải

Sải cánh chim thiên nga bằng sải cánh chim hải âu phân chia hai.

Quãng đường chim thiên nga bay được bằng quãng con đường chim hải âu bay được phân chia 4.

Sải cánh chim hải âu lữ hành dài 360 cm. Sải cánh chim thiên nga dài 180 cm. (vì 360 : 2 = 180).

Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ 8 Bài 20 : Khí Hậu Và Cảnh Quan Trên Trái Đất

Mỗi ngày chim hải âu lữ hành bay được 400 km. Mỗi ngày chim thiên nga bay được 100 km. (vì 400 : 4 = 100).