*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài bác hát


Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 65

Với giải vở bài xích tập Toán lớp 3 trang 65 bài 139: diện tích hình vuônghay, cụ thể giúp học tập sinh dễ dãi xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài xích tập vào VBT Toán 3. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài xích tập Toán lớp 3 bài 139: diện tích hình vuông

Bài 1 trang 65 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2:Viết vào ô trống (theo mẫu):

Cạnh hình vuông

Diện tích hình vuông

Chu vi hình vuông

2cm

2 × 2 = 4 (cm2)

2 × 4 = 8 (cm)

4cm

6cm

8cm

Lời giải

Cạnh hình vuông

Diện tích hình vuông

Chu vi hình vuông

2cm

2 × 2 = 4 (cm2)

2 × 4 = 8 (cm)

4cm

4 × 4 = 16 (cm2)

4 × 4 = 16 (cm)

6cm

6 × 6 = 36 (cm2)

6 × 4 = 24 (cm)

8cm

8 × 8 = 64 (cm2)

8 × 4 = 32 (cm)

Bài 2 trang 65 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2:Một miếng nhựa hình vuông cạnh 40mm. Hỏi diện tích miếng nhựa đó là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Lời giải

Đổi: 40mm = 4cm

Diện tích miếng nhựa là:

4 × 4 = 16 (cm2)

Đáp số: 16cm2

Bài 3 trang 65 Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2:Một hình vuông có chu vi là 24cm. Tính diện tích hình vuông đó.

Lời giải:

Cạnh của hình vuông là:

24 : 4 = 6 (cm)

Diện tích hình vuông là:

6 × 6 = 36 (cm2)

Đáp số: 36cm2

Bài 4 trang 65 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2:Ghép 6 miếng nhựa hình vuông cạnh 4cm thành hình chữ nhật (xem hình vẽ). Tính diện tích hình chữ nhật đó.

*

Lời giải

Cách 1:

Diện tích 1 miếng nhựa hình vuông là:

4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là:

16 × 6 = 96 (cm2)

Cách 2:

Chiều dài hình chữ nhật là:

4 × 3 = 12 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

4 × 2 = 8 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

12 × 8 = 96 (cm2)

Đáp số: 96cm2


Bài giảng Toán lớp 3 diện tích s hình vuông
Tài liệu có 2 trang. Để xem toàn cục tài liệu, vui mắt tải xuống


Xem thêm: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Phương Pháp Đặt Nhân Tử Chung

thiết lập xuống