- Chọn bài bác -Bảng nhân 6Luyện tập trang 20Nhân số có hai chữ số cùng với số bao gồm một chữ số (không nhớ)Nhân số có hai chữ số với số gồm một chữ số (có nhớ)Luyện tập trang 23Bảng phân tách 6Luyện tập trang 25Tìm một trong những phần đều nhau của một sốLuyện tập trang 26Chia số tất cả hai chữ số mang đến số gồm một chữ sốLuyện tập trang 28Phép phân tách hết và phép chia có dưLuyện tập trang 30Bảng nhân 7Luyện tập trang 32Gấp một vài lên những lầnLuyện tập trang 34Bảng phân tách 7Luyện tập trang 36Giảm đi một số lầnLuyện tập trang 38Tìm số chiaLuyện tập trang 40Góc vuông, góc không vuôngThực hành phân biệt và vẽ những góc vuông bằng ê keĐề-ca-mét. Héc-tô-métBảng đơn vị đo độ dàiLuyện tập trang 46Thực hành đo độ dàiThực hành đo độ lâu năm (tiếp theo)Luyện tập thông thường trang 49Bài toán giải bởi hai phép toánBài toán giải bởi hai phép toán (tiếp theo)Luyện tập trang 52Bảng nhân 8Luyện tập trang 54Nhân só có cha chữ số với số có một chữ sốLuyện tập trang 56So sánh số lớn gấp mấy lần số béLuyện tập trang 58Bảng phân tách 8Luyện tập trang 60So sánh số bé xíu bằng 1 phần mấy số lớnLuyện tập trang 62Bảng nhân 9Luyện tập trang 64GamLuyện tập trang 67Bảng phân tách 9Luyện tập trang 69Chia số có hai chữ số mang đến số gồm một chữ sốChia số tất cả hai chữ số mang lại số tất cả một chữ số (tiếp theo)Chia số có ba chữ số đến số gồm một chữ sốChia số có bố chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)Giới thiệu bảng nhânGiới thiệu bảng chiaLuyện tập trang 76Luyện tập bình thường trang 77Làm thân quen với biểu thứcTính quý giá của biểu thứcTính cực hiếm của biểu thức (tiếp theo) trang 80Luyện tập trang 81Tính quý hiếm của biểu thức (tiếp theo) trang 81Luyện tập trang 82Luyện tập phổ biến trang 83Hình chữ nhậtHình vuôngChu vi hình chữ nhậtChu vi hình vuôngLuyện tập trang 89Luyện tập thông thường trang 90

Xem tổng thể tài liệu Lớp 3: tại đây

Sách giải toán 3 rèn luyện chung trang 90 giúp đỡ bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 3 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và phải chăng và vừa lòng logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào những môn học khác:

Bài 1 (trang 90 SGK Toán 3): Tính nhẩm

9 x 5 =

63 : 7 =

8 x 8 =

5 x 7 =

8 x 7 =

3 x 8 =

40 : 5 =

5 x 5 =

7 x 5 =

7 x 8 =

6 x 4 =

45 : 9 =

7 x 7 =

35 : 5 =

56 : 8 =

2 x 8 =

81 : 9 =

9 x 9 =


35 : 7 =

56 : 7 =

Lời giải:

9 x 5 = 45

63 : 7 = 9

8 x 8 = 64

5 x 7 = 35

8 x 7 =56

3 x 8 = 24

40 : 5 = 8

5 x 5 = 25

7 x 5 = 35

7 x 8 =56

6 x 4 = 24

45 : 9 = 5

7 x 7 = 49

35 : 5 = 7

56 : 8 = 7

2 x 8 = 16

81 : 9 = 9

9 x 9 = 81

35 : 7 = 5

56 : 7 = 8

Bài 2 (trang 90 SGK Toán 3): Tính :

*

Lời giải:

*
*

*
*

Bài 3 (trang 90 SGK Toán 3):
Tính chu vi của một vườn cửa cây ăn quả hình chữ nhật gồm chiều dài là 100m, chiều rộng là 60m

Lời giải:

Chu vi miếng vườn hình chữ nhật là :

(100 + 60) x 2 = 320 (m)

Đáp số: 320m

Bài 4 (trang 90 SGK Toán 3): Một cuộn vải dài 81m, đã bán tốt 1/3 cuộn vải. Hỏi cuộn vải còn lại bao nhiêu mét ?

Lời giải: