Giải phần 1, 2 trang 34, 35 VBT toán 4 bài bác 113 : rèn luyện chung với lời giải chi tiết và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


Phần 1

Khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời đúng.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 bài 113

1. trong những số 6215; 6261; 617 ; 6281 số phân chia hết mang đến 3 là :

A. 6215 B. 6261 C. 6217 D. 6281

Phương pháp giải:

Tính tổng các chữ số của các số đang cho.

Số bao gồm tổng những chữ số chia hết cho 3 thì phân chia hết cho 3.

Giải chi tiết :

Trong các số đang cho, số phân tách hết đến 3 là 6261.

Chọn B.

2. Hòa bao gồm 8 viên bi gồm 4 viên màu xanh lá cây , 3 viên bi màu sắc đỏ, 1 viên bi color vàng. Phân số chỉ phần những viên bi màu xanh lá cây trong tổng số viên bi của Hòa là:

A. (displaystyle4 over 3) B. (displaystyle3 over 8) C. (displaystyle1 over 8) D. (displaystyle4 over 8)

Phương pháp giải:

Phân số chỉ những viên bi red color trong số viên bi của Hùng có tử số là số viên bi màu đỏ, chủng loại số là tổng thể viên bi của Hùng.

Giải chi tiết :

Phân số chỉ các viên bi màu xanh da trời trong số viên bi của Hòa là ( displaystyle4 over 8).

Chọn D.

3. Phân số (dfrac78) bằng phân số:

A. (displaystyle21 over 32) B. (displaystyle35 over 32) C. (displaystyle21 over 24) D. (displaystyle35 over 48)

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc điểm cơ bạn dạng của phân số : nếu như nhân cả tử số và mẫu mã số của một phân số với cùng một trong những tự nhiên không giống (0) thì được một phân số mới bởi phân số đã cho. 

Giải chi tiết :

Ta bao gồm : 

(dfrac78=dfrac7 imes 38 imes 3=dfrac2124 )

Vậy trong các phân số vẫn cho, phân số bằng (dfrac78) là (dfrac2124.)

Chọn C.

4. trong những phân số phân số nhỏ hơn 1 là:

A. (displaystyle8 over 7) B. (displaystyle7 over 7) C. (displaystyle8 over 8) D. (displaystyle7 over 8)

Phương pháp giải:

Phân số bao gồm tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn 1.

Giải chi tiết :

Trong những phân số vẫn cho, phân só nhỏ hơn 1 là ( displaystyle7 over 8).

Chọn D


Phần 2

1. Đặt tính rồi tính:

(78653 + 80694) (527684 – 81946)

(526 imes 205) (76140 : 324)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo những quy tắc đã học về phép cộng, trừ, nhân, chia các số từ nhiên. 

Giải cụ thể :

*
 

2. Hai hình vuông ABCD và BMNC đều có cạnh bởi 3cm cùng xếp thành hình chữ nhật AMND. Cho thấy hình tứ giác BMCD là hình bình hành. Tính diện tích s hình bình hành BMCD bằng các cách không giống nhau.

*

Phương pháp giải:

- Áp dụng các công thức :

+ diện tích hình bình hành = độ nhiều năm đáy × chiều cao tương ứng.

+ Diện tích hình vuông = cạnh × cạnh.

* biện pháp 1 : Diện tích hình bình hành BMCD = DC × BC : 2.

* cách 2 : Diện tích hình bình hành BMCD = diện tích nửa hình vuông vắn ABCD + diện tích nửa hình vuông vắn BMNC.

Giải chi tiết :

Cách 1:

Hình vuông ABCD bao gồm cạnh = 3 cm bắt buộc DC = BC = 3 cm.

Diện tích hình bình hành BMCD là:

DC × BC = 3 × 3 = 9 (cm2)

Đáp số: 9cm2.

Xem thêm: Nội Dung Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Cấp Tiểu Học, Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Tổng Thể 2018

Cách 2:

Diện tích hình bình hành BMCD bằng diện tích s nửa hình vuông ABCD + diện tích nửa hình vuông vắn BMNC.