*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát

Vở bài xích tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 62, 63 bài 138: Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó docx


Với giải vở bài bác tập Toán lớp 4 trang 62, 63 bài 138 Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của nhị số kia hay, cụ thể giúp học tập sinh dễ ợt xem cùng so sánh giải mã từ đó biết cách làm bài tập vào VBT Toán 4. Mời chúng ta đón xem:

Giải vở bài bác tập Toán lớp 4 Bài 138. Tìm nhì số khi biết tổng cùng tỉ số của hai số đó


Bài 1 trang 62 vở bài bác tập Toán lớp 4 Tập 2: Viết số hoặc tỉ số phù hợp vào chỗ chấm:

a)

Tổng của nhì số bởi …….

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 bài 138

Số bé được biểu hiện là ……. Phần bởi nhau

Số lớn được biểu hiện là ……. Phần như thế.

Tỉ số của số bé xíu và số bự là …….

Tổng số phần cân nhau là ……. Phần.

b)

Tổng của hai số bởi …….

Số to được biểu hiện là ……. Phần bằng nhau

Số nhỏ bé được biểu lộ là ……. Phần như thế

Tỉ số của số mập và số nhỏ bé là …….

Tổng số phần đều nhau là ……. Phần

Lời giải

a) nắm tắt

Tổng của nhị số bằng 35.

Số bé được biểu hiện là 3 phần bằng nhau.

Số béo được bộc lộ là 4 phần như thế.

Tỉ số của số bé xíu và số to là 3 : 4 tuyệt 34.

Tổng số phần bằng nhau là 7 phần.

b)

Tổng của nhì số bởi 63.

Số lớn được thể hiện là 5 phần bởi nhau.

Số bé bỏng được bộc lộ là 4 phần như thế.

Tỉ số của số bự và số bé là 5 : 4 hay 54.

Tổng số phần cân nhau là 9 phần.

Xem thêm: Phí Cầu Đường Tiếng Anh Là Gì ? Phí Cầu Đường Tiếng Anh Là Gì

Bài 2 trang 63 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2: Tổng của hai số là 45. Tỉ số của nhì số chính là 32. Tìm hai số đó.

Tóm tắt

Lời giải:

Theo sơ đồ, toàn bô phần đều bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số nhỏ xíu là: 45 : 5 × 2 = 18

Số khủng là 45 – 18 = 27

Đáp số: Số nhỏ xíu : 18; Số lớn: 27

Bài 3 trang 63 vở bài xích tập Toán lớp 4 Tập 2: Một shop đã buôn bán 49kg gạo, trong những số ấy số gạo nếp bởi 25 số gạo tẻ. Hỏi cửa hàng đó bán tốt bao nhiêu ki-lô-gam từng loại?