- Chọn bài bác -Bài 137: giới thiệu tỉ sốBài 138: Tìm hai số lúc biết tổng với tỉ số của hai số đóBài 139: Luyện tậpBài 140: Luyện tậpBài 141: rèn luyện chungBài 142: Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số đóBài 143: Luyện tậpBài 144: Luyện tậpBài 145: rèn luyện chungBài 146: rèn luyện chungBài 147: Tỉ lệ bản đồBài 148: Ứng dụng của tỉ lệ phiên bản đồBài 149: Ứng dụng của tỉ lệ phiên bản đồ (Tiếp theo)Bài 150: Thực hànhBài 151: thực hành (Tiếp theo)

Xem toàn thể tài liệu Lớp 4: trên đây

Bài 1 trang 73 VBT Toán 4 Tập 2: Tổng của nhì số 150. Tìm nhì số đó biết: a) Tỉ số của nhị số chính là

*

b) Tỉ số của nhì số chính là

*

a) bắt tắt

*

b) cầm tắt


*

Lời giải:

a)

Theo sơ đồ, toàn bô phần bởi nhau:

4 + 6 = 10(phần)

Số béo là: 150 : 10 × 6 = 90

Số bé xíu là: 150 – 90 = 60

Đáp số: Số phệ là 90

Số bé bỏng là 60

b)

Theo sơ đồ, tổng cộng phần bằng nhau:

2 + 3 = 5 (phần)

Số lớn: 150 : 5 × 3 = 90

Số bé là: 150 – 90 = 60

Đáp số: Số to là 90

Số nhỏ nhắn là 60

Bài 2 trang 74 VBT Toán 4 Tập 2: Hiệu của hai số là 20. Tìm nhị số đó biết:

a) Tỉ số của nhì số đó là 6 : 2

b) Số phệ gấp 3 lần số bé

a) tóm tắt


*

Lời giải:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

6 – 2 = 4 (phần)

Số bự là: 20 : 4 × 6 = 30

Số bé xíu là 30 – trăng tròn = 10

Đáp số: Số khủng là 30

Số bé xíu là 10

Bài 3 trang 74 VBT Toán 4 Tập 2: Viết tỉ số vào ô trống
a 3 10 6 2
b 5 20 10 6
Tỉ số của a cùng b
Tỉ số của b với a

Lời giải: