Câu 1, 2, 3 trang 83 Vở bài xích tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1. 2. Một tín đồ thợ vào 11 ngày đầu có tác dụng được 32 dòng khóa, vào 12 ngày tiếp theo làm được 213 mẫu khóa. Hỏi trung bình hàng ngày người đó có tác dụng được từng nào cái khóa?

1. Đặt tính rồi tính

552 : 24

450 : 27

540 : 45

472 : 56

2. Một người thợ trong 11 ngày đầu có tác dụng được 32 cái khóa, vào 12 ngày tiếp sau làm được 213 cái khóa. Hỏi trung bình từng ngày người đó làm cho được từng nào cái khóa?

3. Nối phép tính với hiệu quả của phép tính kia (theo mẫu)

*

*

1.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 bài 72

*

2.

Tóm tắt:Quảng cáo

*

Bài giải

Số ngày tín đồ thợ đã làm là:

12 + 11 = 23 (ngày)

Số dòng khóa tín đồ thợ làm cho trong 23 ngày được là:

132 + 213 = 345 (cái khóa)

Trung bình số loại khóa vào một ngày bạn thợ đó có tác dụng được là

345 : 23 = 15 (cái khóa)

Đáp số : 15 (cái khóa)

3.

*


Bài học: chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu 1, 2, 3 trang 78 vở bài xích tập Toán lớp 4 tập 1: bài xích 67. Phân tách cho số tất cả một chữ số
Bài tiếp theoCâu 1, 2, 3, 4 trang 85 vở bài xích tập Toán lớp 4 tập 1: bài xích 74. Luyện tập
Mục lục môn Toán 4 (VBT)


Xem đầy đủ: VBT Toán 4


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Câu 1 trang 84 Vở bài bác tập khoa học 4: Môi trường, ô-xi, nước, thức ăn, nước tiểu, hóa học cặn bã, khí các-bô-níc, trao...
Câu 1 trang 84 Vở bài tập kỹ thuật 4. Môi trường, ô-xi, nước, thức ăn, nước tiểu, hóa học cặn bã, khí các-bô-níc, trao...
Nêu cảm giác của em về bài bác “Quả cam” của Đào Duy Anh, Đoạn văn tả “Quả cam” này mang đến ta rất nhiều nhã...
Kể chuyện - Tập có tác dụng văn lớp 4 - Nêu cảm giác của em về bài bác "Quả cam" của Đào Duy Anh. Đoạn văn...
Bài 2 trang 42 Sử 4: Cuộc binh đao chống quân xâm lược Mông – Nguyên
Bài 2 trang 42 SGK lịch sử 4: Cuộc nội chiến chống quân thôn tính Mông - Nguyên. Khi giặc Mông - Nguyên vào...
Dựa vào bảng số liệu, em hãy cho thấy thêm ở Buôn Ma Thuật, mùa mưa vào những tháng nào
Tây Nguyên - phụ thuộc bảng số liệu, em hãy cho biết thêm ở Buôn Ma Thuật, mùa mưa vào phần lớn tháng nào. Ở Buôn...
Luyện từ và câu – luyện tập viết tên người, tên sách Địa vn trang 46 vở bài xích tập giờ Việt 4 tập...

Xem thêm: Câu 1, 2 Trang 22 Vở Bài Tập Toán Trang 22, 23 Bài 17: Luyện Tập


Luyện từ với câu - rèn luyện viết thương hiệu người, tên địa lí Việt Nam. 1. Tìm với viết lại mang đến đúng các tên...