Giải Vở bài bác tập Toán 4 bài bác 82. Rèn luyện chung trang 93

Bài 1 trang 93 Vở bài xích tập Toán 4 Tập 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số125 24 345 345
Thừa số24 125 102
Tích 30003000 35190
Số bị chia5535 553580478 80478
Số chia45 123 789102
Thừa 45123 789 102

Trả lời

Thừa số125 24 345 345
Thừa số24 125 102
Tích3000 30003000 3519035190 35190
Số bị chia5535 553580478 80478
Số chia45 123 789102
Thừa123 45123 102789 102

Bài 2 trang 91 Vở bài xích tập Toán 4 Tập 1: Tính:

a) 24680 + 752 × 304

b) 135790 – 12126 : 258

Trả lời

a) 24680 + 752 × 304 = 24680 + 228608

= 253288

b) 135790 – 12126 : 258 = 135790 – 47

= 135743

Bài 3 trang 91 Vở bài tập Toán 4 Tập 1: Một phân xưởng dấn về 47 thùng, mỗi thùng gồm 25 kilogam bún khô. Bạn ta rước số bún kia đóng thành những gói, mỗi gói gồm 125g bún khô.


Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 bài 82


Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ Lịch Sử 9 Bài 1, Giải Tập Bản Đồ Lịch Sử 9 Ngắn Nhất

Hỏi phân xưởng đó đóng được bao nhiêu gói bún khô?

Trả lời

Tóm tắt:

*

Bài giải

25kg = 25000g

Số gói bún bao gồm trong một thùng là:

25000 : 125 = 200 (gói)

Số gói bún mà phân xưởng kia đóng được là:

47 × 200 = 9400 (gói)

Đáp số: 9400 (gói)

Bài 4 trang 91 Vở bài xích tập Toán 4 Tập 1: Tích của nhì thừa số bởi 2005. Trường hợp một vượt số cấp lên gấp đôi và thừa số kia cấp lên 5 lần thì được tích new là bao nhiêu?

Trả lời

Vì tích của hai thừa số bằng 2005 và một vượt số vội vàng lên 2 lần, quá số kia vội lên 5 lần suy ra tích của hai thừa số cũng đề nghị gấp lên 10 lần.