Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học tập 2022 - 2023 là đề thi định kì cuối học kì 1 gồm đáp án chuẩn chỉnh theo những mức độ Thông bốn 22 cụ thể kèm theo.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 học kỳ 1

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài xích thi cuối học tập kì 1 đạt tác dụng cao, đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích cho những thầy cô ra đề thi học kì 1 cho các em học sinh. Dưới đây mời những thầy cô cùng các em tham khảo.


100 Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! cài đặt ngay 100 đề thi Toán học tập kì 1 được review cao

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 1

Câu 1. Hãy viết số hoặc chữ tương thích vào nơi chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu ba trăm tư mươi nhị nghìn năm trăm sáu mươi hai.

b)

38 632

c) Năm triệu bố trăm mười hai nghìn sáu trăm nhì mươi chín.

d)

3 652 460

Câu 2. (1 điểm) Viết vệt (>; □

b) Năm 2021 thuộc núm kỉ 21 □

Câu 6. Xếp những số sau theo máy tự từ bé đến lớn: 6 789; 9 876; 7 689; 6 879. (1 điểm)


Câu 7. Khoanh vào chữ để trước kết quả đúng: (1 điểm)

Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích sẽ là:

A. 4 m2

B. 16m2

C. 32m2

D. 8m2

Câu 8. Cho các số 45; 39; 172; 270: (1 điểm)

Hãy cho biết:

a) Số vừa phân chia hết cho 2 vừa chia hết mang đến 5 là: ……..………………………………………

b) Số phân chia hết cho 5 mà không phân tách hết cho 2 là: ……………………………………………

Câu 9. Bài bác toán: (1 điểm)

Bốn em An, Nga, Hùng, Tuấn lần lượt trọng lượng là 24kg, 33kg, 42kg, 29kg. Hỏi trung bình từng em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. Bài toán: (1 điểm)

Trung bình cùng của tuổi chị với tuổi em là 18 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Đáp án đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 1: Hãy viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm):

Mỗi ý đúng (0,25 điểm):

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu ba trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm sáu mươi hai.

86 342 562

b) Ba mươi tám ngàn sáu trăm bố mươi hai

38 632

c) Năm triệu tía trăm mười nhị nghìn sáu trăm hai mươi chín.

5 312 629

d) Ba triệu sáu trăm năm mươi nhì nghìn bốn trăm sáu mươi

3 652 460

Câu 2: (1 điểm) mỗi ý đúng (0,25 điểm):

a) 859 067 482 037

c) 609 608

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. tứ bao gạo lần lượt cân nặng là 37 kg, 41 kg, 45kg, cùng 49 kg. Trung bình mỗi bao khối lượng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. Cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. trong tứ giác ABCD có:

A. AD vuông góc với DC

B. AB vuông góc với BC

C. AD tuy vậy song cùng với BC

D. AB tuy vậy song với BC

Câu 5. Trong số số 546; 3782; 4860; 435, số vừa phân tách hết cho 2; 3 với 9 là:

A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích s bằng 4080 cm², chiều rộng bởi 48 cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Từ bỏ luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: tìm kiếm x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật tất cả chu vi 228m, chiều dài ra hơn chiều rộng 18m. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Câu 10: Số bị trừ to hơn số trừ 375 solo vị. Hiệu của phép trừ này bằng bao nhiêu?

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi đáp án đúng 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần từ bỏ luận: (4 điểm)

Câu 7: từng phép tính đúng được 0.5 điểm.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: tra cứu x: mỗi phần tính đúng được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56

X = 11

b) x : 24 = 2507

x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) bài xích giải

Số bị trừ to hơn số trừ bao nhiêu đơn vị chức năng thì đó chính là hiệu. Theo đề bài xích số bị trừ to hơn số trừ 375 đối kháng vị.

Vậy hiệu của phép trừ này là 375.

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Số 1

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. Chữ số hàng chục triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số to nhất trong số số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3. Số hai trăm bốn mươi tía triệu không nghìn năm trăm ba mươi được viết là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 320 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số thích hợp vào địa điểm chấm: (1đ)

a. 254600 cm2 = .......m2.........cm2 ;

b.

*
m2 =................dm2

Câu 6. Câu như thế nào đúng ghi Đ câu nào không đúng ghi S vào ô trống sau: (1đ)

A. Cạnh AB vuông góc cùng với cạnh AD □

B. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC □

C. Cạnh BC vuông góc với CD □

D. Cạnh AB tuy vậy song cùng với DC □

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Khối lớp Bốn bao gồm 192 học sinh chia làm những nhóm, mỗi nhóm bao gồm 8 học sinh. Khối lớp Năm bao gồm 207 học viên chia làm những nhóm, từng nhóm có 9 học sinh. Hỏi cả nhị khối có tất cả bao nhiêu nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng và Minh có tổng số 64 viên bi, biết rằng nếu Dũng mang lại Minh 8 viên bi thì số bi của cặp đôi bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

2020 x 45 + 2020 x 54 + 2020

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng mỗi câu 0,5 điểm

1

2

3

B

C

D

Câu 4: 320 675 401: cha trăm hai mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn tư trăm linh một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền đúng từng câu 0,5 đ

A. 254600 cm2 = ..25m2 4600cm2 ;

B.

*
m2 = 50dm2

Câu 6: Điền đúng từng câu 0,25 đA. Cạnh AB vuông góc cùng với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc cùng với CD: S

D. Cạnh AB tuy nhiên song với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đúng mỗi phép tính (0,5 đ). Nếu để không trực tiếp cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học viên tự để tính. Hiệu quả như sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải đúng công việc và thật sạch sẽ (2đ)

Giải

Số team của học sinh khối lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số đội của học sinh khối lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số nhóm của tất cả hai khối lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 team (0,25 đ).

Câu 3. Giải đúng toàn bài xích 2đ

Giải

Vì Dũng mang lại Minh 8 viên bi thì số bi của hai bạn trẻ bằng nhau buộc phải số bi của Dũng nhiều hơn nữa số bi của Minh là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng có là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)

Số bi của Minh tất cả là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

2020 x 45 + 2020 x 54 + 2020

= 2020 x (45 + 54 + 1)

= 2020 x 100

= 202000

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 năm 2020

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán Số 2

Phần I: Trắc nghiệm: nên chọn lựa và ghi lại hiệu quả đúng.

Bài 1 (1 điểm).

Số nào trong các số sau đây có chữ số 8 thể hiện cho 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong những số sau số nào phân tách hết đến 2 tuy thế không phân tách hết mang lại 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số thích hợp vào địa điểm chấm: 42dm2 60cm2 = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) vào hình vẽ bên có:

A. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn

Phần II: từ luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tra cứu x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 vắt kỉ cùng 9 năm = ............năm

b, 890024 cm2 = ..........m2 .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi 48 cm, chiều dài hơn chiều rộng lớn 12 cm.

Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Sức Mạnh Của Lãi Kép Là Kỳ Quan Thứ 8 Của Loai Người, Lai Suất Kep La Kỳ Quan Thứ 8 Của Loai Người

Bài 9: (1 điểm). Một tổ xe tất cả 5 xe to, từng xe chở 27 tạ gạo và tất cả 4 xe pháo nhỏ, từng xe chở 18 tạ gạo. Hỏi trung bình từng xe chở từng nào tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi của nhị bà cháu cách đây 5 năm là 70 tuổi, con cháu kém bà 66 tuổi. Tính số tuổi mỗi người hiện nay?