- Ta bóc số thành từng lớp, từ lớp solo vị đi học nghìn rồi đi học triệu, mỗi lớp có tía hàng. Sau đó phụ thuộc vào cách gọi số có tới bố chữ số ở trong từng lớp để đọc với đọc từ trái thanh lịch phải.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 trang 17

- xác minh hàng của chữ số 3 với chữ số 5 trong những số, từ kia nêu quý giá tương ứng của những chữ số đó.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Số 35 627 449 hiểu là: tía mươi lăm triệu sáu trăm nhị mươi bảy nghìn tứ trăm tứ mươi chín.

trong những số ấy chữ số 3 thuộc hàng chục triệu nên có giá trị là 30 000 000.

Chữ số 5 thuộc hàng triệu nên có giá trị là 5 000 000.

b) Số 123 456 789 phát âm là: Một trăm hai mươi bố triệu tư trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín.

trong số ấy chữ số 3 thuộc hàng ngàn nên có mức giá trị 3 000 000.

Chữ số 5 thuộc hàng chục nghìn nên có giá trị là 50 000.

c) Số 82 175 263 gọi là: Tám mươi nhị triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn nhị trăm sáu mươi ba.

trong số ấy chữ số 3 trực thuộc hàng đơn vị chức năng nên có giá trị là 3 đối chọi vị.

Chữ số 5 thuộc hàng ngàn nên có giá trị là 5000.

d) Số 850 003 200 đọc là: Tám trăm năm mươi triệu không trăm linh ba nghìn hai trăm.

trong số ấy chữ số 3 thuộc hàng ngàn nên có giá trị là 3000.

Chữ số 5 thuộc hàng trăm triệu nên có mức giá trị là 50 000 000.


bài bác 2


Video chỉ dẫn giải


Số liệu điều tra dân số của một số trong những nước trong thời điểm tháng 12 năm 1999 được viết ở trên bảng mặt :

Tên nước

Số dân

Việt Nam

77 263 000

Lào

5 300 000

Cam-pu-chia

10 900 000

Liên Bang Nga

147 200 000

Hoa Kỳ

273 300 000

Ấn Độ

989 200 000

a) trong số nước đó :

- Nước làm sao có dân sinh nhiều nhất ?

- Nước làm sao có dân sinh ít tốt nhất ?

b) Hãy viết tên các nước tất cả số dân theo sản phẩm công nghệ tự ít lên tới mức nhiều.

Phương pháp giải:

- Quan tiếp giáp bảng đã mang lại để xác minh số dân của các nước, từ kia tìm nước gồm số dân những nhất, nước bao gồm số dân không nhiều nhất.

- so sánh số dân của những nước rồi thu xếp theo sản phẩm tự tự ít mang lại nhiều.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) trong những các nước nêu trên nước Ấn Độ tất cả số dân những nhất và nước Lào có số lượng dân sinh ít nhất.

b) Ta tất cả : 

(5; 300; 000

Viết

Đọc

1 000 000 000

"" Một nghìn triệu"" giỏi "một tỉ"

5 000 000 000

" năm nghìn triệu" giỏi "……………".

Xem thêm: Hiện Tượng Hồ Quang Điện - Ứng Dụng Và Tác Hại Của Hồ Quang Điện

315 000 000 000

"ba trăm mười lăm nghìn triệu" tuyệt "……………tỉ "

………………………

"…………triệu" giỏi "ba tỉ"

 

Phương pháp giải:

Quan tiếp giáp rồi đọc và viết tương tự như ví dụ mẫu đã cho.

Lời giải chi tiết:

Viết

Đọc

1 000 000 000

“ Một nghìn triệu” xuất xắc “một tỉ”

5 000 000 000

“ năm ngàn triệu” tốt “năm tỉ ”

315 000 000 000

“ cha trăm mười lăm nghìn triệu” tốt “ba trăm mười lăm tỉ”

3 000 000 000

“Ba ngàn triệu” hay “ba tỉ”


bài xích 5


Video giải đáp giải


Trong lược đồ dưới đây có ghi số dân của một trong những tỉnh, thành phố năm 2003, gọi số dân của các tỉnh, tp đó :

*

Phương pháp giải:

Quan gần kề lược đồ để tìm số dân của những tỉnh, thành phố, kế tiếp đọc những số đó theo các quy tắc : "Ta tách bóc số thành từng lớp, trường đoản cú lớp đơn vị đến lớp nghìn rồi tới trường triệu, mỗi lớp có cha hàng. Sau đó nhờ vào cách phát âm số tất cả tới bố chữ số thuộc từng lớp để đọc và đọc từ bỏ trái sang phải."