Vở bài tập toán lớp 4 trang 5: Ôn tập những số đến 100000 (tiếp theo) là giải mã Vở bài tập Toán 4 tập 1 trang 5 có đáp án và giải đáp giải chi tiết cho các em học viên ôn tập, những dạng bài tập ôn các số cho 100000, ôn tập về số từ nhiên. Mời những em học viên cùng tham khảo cụ thể lời giải Vở bài xích tập toán lớp 4 tập 1 trang 5.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 trang 5


1. Giải Vở bài xích tập Toán lớp 4 tập 1 trang 5 - Câu 1

Tính:


Đáp án

2. Giải Vở bài bác tập Toán lớp 4 tập 1 trang 5 - Câu 2

Nối (theo mẫu):

Phương pháp giải

Biểu thức bao gồm dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, xung quanh ngoặc sau.Biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ thì tính thứu tự từ trái thanh lịch phải.Biểu thức có những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì tiến hành phép nhân, chia trước; tiến hành phép cộng, trừ sau.

Đáp án

Ta có:

800 - 300 + 7000 = 500 + 7000 = 7500

5000 – 2000 × 2 = 5000 – 4000 = 1000;

90000 – 90000 : 3 = 90000 – 30000 = 60000;

(4000 – 2000) × 2 = 2000 × 2 = 4000.

Vậy ta có kết quả như sau:

3. Giải Vở bài bác tập Toán lớp 4 tập 1 trang 5 - Câu 3

Tìm x, biết:

a) x + 527 = 1892

b) x − 631 = 361

c) x × 5 = 1085

d) x : 5 = 187

Phương pháp giải

Xác định vị trí của x vào phép tính rồi áp dụng những quy tắc sau nhằm tìm x:

- mong muốn tìm số hạng chưa biết ta đem tổng trừ đi số hạng đang biết.

- mong tìm số bị trừ ta mang hiệu cùng với số trừ.

- mong tìm quá số chưa chắc chắn ta mang tích phân tách cho vượt số sẽ biết.

- ao ước tìm số bị phân chia ta mang thương nhân với số chia.

Đáp án

a)

X + 527 = 1892

X = 1892 − 527

X = 1365

b)

X − 631 = 361

X = 361 + 631

X = 992

c)

X × 5 = 1085

X = 1085 : 5

x = 217

d)

X : 5 = 187

X = 187 × 5

X = 935

4. Giải Vở bài bác tập Toán lớp 4 tập 1 trang 5 - Câu 4

Trong buổi đồng diễn thể dục, các bạn học sinh xếp thành những hàng như nhau. Biết 4 hàng tất cả 64 bạn. Hỏi 6 hàng bao gồm bao nhiêu bạn?


Phương pháp giải

- kiếm tìm số học sinh trong 1 hàng = số học viên trong 4 hàng : 4.

- tra cứu số học sinh trong 6 hàng = số học sinh trong 1 hàng × 6.

Tóm tắt

Bài giải

Số học sinh có vào một hàng là:

64 : 4 =16 (học sinh)

Số học viên có trong 6 hàng là:

16 x 6 = 96 (học sinh)

Đáp số: 96 học sinh

4. Trắc nghiệm kiến thức và kỹ năng bài Ôn tập các số mang đến 100000

.......................................................................

Xem thêm: Phương Pháp Giải Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Có Đáp Án Hay Nhất

Bài tiếp theo: Giải vở bài bác tập Toán 4 trang 6: Biểu thức tất cả chứa một chữ

Như vậy hijadobravoda.com phía dẫn đưa ra tiết các bạn Giải vở bài bác tập Toán 4 bài xích 3: Ôn tập các số mang đến 100000 (tiếp theo). Xung quanh ra, những em học viên hoặc quý phụ huynh còn có thể xem thêm Giải Toán lớp 4 trang 3: Ôn tập các số đến 100000 giỏi đề thi học tập kì 1 lớp 4 cùng đề thi học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán, tiếng Việt, giờ đồng hồ Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. đều đề thi này được hijadobravoda.com tham khảo và tinh lọc từ các trường tiểu học trên toàn nước nhằm mang về cho học sinh lớp 4 đông đảo đề ôn thi học tập kì quality nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh cài đặt miễn chi phí đề thi về với ôn luyện.