Khi chia một tổng cho một số, nếu những số hạng của tổng phần nhiều chia hết mang đến số chia thì ta hoàn toàn có thể chia từng số hạng mang lại số chia, rồi cộng các hiệu quả tìm được cùng với nhau.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 trang 76

Lời giải đưa ra tiết:

a) (15 + 35) : 5 = ?

Cách 1 : (15 + 35) : 5 = 50 : 5 = 10

Cách 2 : (15 + 35) : 5 = 15 : 5 + 35 : 5

= 3 + 7 = 10

 

(80 + 4) : 4 = ?

Cách 1 : (80 + 4) : 4 = 84 : 4 = 21 

Cách 2 : (80 + 4) : 4 = 80 : 4 + 4 : 4

= 20 + 1 = 21

b) 18 : 6 + 24 : 6 = ?

Cách 1 : 18 : 6 + 24 : 6 = 3 + 4 = 7

Cách 2 : 18 : 6 + 24 : 6 = (18 + 24) : 6

= 42 : 6 = 7

60 : 3 + 9 : 3 =?

 Cách 1 : 60 : 3 + 9 : 3 = 20 + 3 = 23

Cách 2 : 60 : 3 + 9 : 3 = (60 + 9) : 3

= 69 : 3 = 23

 

 


bài bác 2

 Tính bởi hai phương pháp (theo mẫu):

Mẫu : (35 – 21) : 7 = ? 

Cách 1 : (35 – 21) : 7 = 14 : 7 = 2 

Cách 2 : (35 – 21) : 7 = 35 : 7 – 21 : 7

= 5 – 3 = 2

a) (27 – 18) : 3; b) (64 – 32) : 8

Phương pháp giải:

Tính tựa như như lấy một ví dụ mẫu:

Cách 1: Tính trong ngoặc trước, ko kể ngoặc sau.

Cách 2: Áp dụng công thức (a – b) : c = a : c – b : c.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (27 – 18) : 3 =?

Cách 1 : (27 – 18) : 3 = 9 : 3 = 3

Cách 2 : (27 – 18) : 3 = 27 : 3 – 18 : 3

= 9 – 6 = 3

 b) (64 – 32) : 8 = ?

Cách 1 : (64 – 32) : 8 = 32 : 8 = 4

Cách 2 : (64 – 32) : 8 = 64 : 8 – 32 : 8

= 8 – 4 = 4


bài xích 3

Lớp 4A tất cả 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B tất cả 28 học sinh cũng phân thành các nhóm, mỗi nhóm gồm 4 học tập sinh. Hỏi tất cả có từng nào nhóm ?

Phương pháp giải:

Cách 1:

- Tính số đội của lớp 4A.

- Tính số team của lớp 4B.

- Tính tổng số team của 2 lớp.

Cách 2:

- Tính tổng số học viên của 2 lớp.

- Tính tổng cộng nhóm.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Lớp 4A: 32 học sinh

Lớp 4B: 28 học tập sinh

Mỗi nhóm: 4 học tập sinh

Tất cả: ... Nhóm?

Cách 1:

Số nhóm học viên của lớp 4A là:

32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm học sinh của lớp 4B là:

28 : 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm học sinh của cả nhì lớp 4A với 4B là:

8 + 7 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm. 

Cách 2:

Hai lớp có tất cả số học sinh là:

32 + 28 = 60 (học sinh)

Số nhóm học sinh của cả nhị lớp 4A cùng 4B là:

60 : 4 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm. 


Lý thuyết

Tính và đối chiếu giá trị của nhì biểu thức:

((35 + 21) : 7) cùng (35 : 7 + 21 :7)

Ta có: ((35 + 21) : 7 = 56 :7 = 8)

(35 : 7 + 21 :7 = 5 + 3 = 8) 

Vậy: ( (35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 :7)

Khi chia một tổng cho một số, nếu những số hạng của tổng hầu hết chia hết mang lại số phân chia thì ta hoàn toàn có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các hiệu quả tìm được cùng với nhau.

Xem thêm: Số Đồng Phân Đipeptit Tạo Thành Từ 1 Phân Tử Glyxin Và 1 Phân Tử Alanin Là


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 bên trên 896 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy quăng quật
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.