Câu 1, 2, 3, 4 trang 92 Vở bài xích tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1. 3. Phân xưởng A bao gồm 84 người, mọi người dệt được 144 cái áo, phân xưởng B bao gồm 112 người và dệt được số áo của phân xưởng A. Hỏi trung bình mỗi người ở phân xưởng B dệt được từng nào cái áo?

1. Đặt tính rồi tính:

109408 : 526

810866 : 238

656565 : 319

2. Kiếm tìm x:

a) 517 × x = 151481

b) 195906 : x = 634

3. Phân xưởng A tất cả 84 người, mọi cá nhân dệt được 144 dòng áo, phân xưởng B có 112 tín đồ và dệt được số áo của phân xưởng A. Hỏi trung bình mọi cá nhân ở phân xưởng B dệt được từng nào cái áo?

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

13660 : 130 = ?

A. 13660 : 130 = 15 (dư 1)

B. 13660 : 130 = 15 (dư 10)

C. 13660 : 130 = 105 (dư 1)

D. 13660 : 130 = 150 (dư 10)

*
*

Bài giải

Tổng số áo phân xưởng A dệt được là:

84 x 144 = 12096 (cái áo)

Số áo nhưng một fan ở phân xưởng B dệt được là:

12096 : 112 = 108 (cái áo)

Đáp số: 108 dòng áo

4. 13660 : 130 = ?

Chọn lời giải D.

13660 : 130 = 150 (dư 10)

Bài học: siêng mục: bài xích trướcCâu 1, 2, 3, 4 trang 90 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1: bài bác 79. Luyện tậpBài tiếp theoCâu 1, 2, 3, 4 trang 93 vở bài xích tập môn Toán lớp 4 tập 1: bài bác 82. Luyện tập chung

Quảng cáoMục lục môn Toán 4 (VBT)

Xem đầy đủ: VBT Toán 4

Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)

Quảng cáoLuyện tậpNgữ pháp Unit 12 Anh lớp 4 new tập 2, Khi ao ước hỏi ai đó làm nghề nghiệp gì chúng ta dùng cấu trúc…Unit 12: What does your father do? – Ngữ pháp Unit 12 SGK tiếng Anh lớp 4 bắt đầu tập 2. Khi mong hỏi ai…

Bài 2 trang 55 SGK Sử 4: Trịnh – Nguyễn phân tranhBài 2 trang 55 SGK lịch sử vẻ vang 4: Trịnh – Nguyễn phân tranh. Cuộc xung thốt nhiên giữa những tập đoàn phong kiến sẽ gây…Câu 2 trang 72 VBT công nghệ lớp 4: Điều gì sẽ xảy ra nếu trái khu đất không được phương diện trời sưởi nóng ?Câu 2 trang 72 Vở bài bác tập công nghệ 4. Điều gì sẽ xảy ra nếu trái khu đất không được mặt trời sưởi ấm…Câu 2 trang 53 VBT kỹ thuật 4: bài 38.Gió vơi gió mạnh. Phòng kháng bãoCâu 2 trang 53 Vở bài xích tập kỹ thuật 4. Gió nhẹ. Bài xích 38.Gió vơi gió mạnh. Phòng phòng bão Quan gần kề và đọc…Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 Vở bài xích tập Toán 4 tập 2: bài bác 160+161+162+163.


Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 trang 92


Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 141, Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 141: Luyện Tập Chung

Ôn tập về những phép…

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 Vở bài xích tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4,…