Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 90, 91 VBT toán 5 bài xích 151 : Phép trừ với lời giải cụ thể và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất


bài bác 1

Tính :

a)

*

(b) ;displaystyle12 over 19 - 7 over 19=...) (displaystyle9 over 14 - 2 over 7=...) (displaystyle2 - 3 over 4=...)

(c) ;displaystyle5 - 1,5 - 11 over 2=...)

Phương pháp giải:

- mong mỏi trừ hai số tự nhiên và thoải mái ta để tính thế nào cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau, sau đó trừ theo trang bị tự từ nên sang trái.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 bài 151

- mong muốn trừ nhị số thập phân ta có tác dụng như sau :

+ Viết số trừ dưới số bị trừ làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng để thẳng cột với nhau.

+ Trừ như trừ những số tự nhiên.

+ Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những dấu phẩy của số bị trừ với số trừ.

- ước ao trừ nhị phân số khác chủng loại số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ nhị phân số sau thời điểm quy đồng.

Lời giải bỏ ra tiết:

a)

*

b) (displaystyle12 over 19 - 7 over 19 = 12 - 7 over 19 = 5 over 19) 

 (displaystyle9 over 14 - 2 over 7 = 9 over 14 - 4 over 14 = 5 over 14)

 (displaystyle2 - 3 over 4 = 8 over 4- 3 over 4 = 5 over 4)

c) (displaystyle5 - 1,5 - 11 over 2 = 5 - 1,5 - 1,5 )(= 3,5 - 1,5 = 2)


bài xích 2

Tìm (x) :

(a);displaystyle x + 4,72 = 9,18) (b);displaystyle x - 2 over 3 = 1 over 2)

(c) ;displaystyle 9,5 – x = 2,7) (d) ;displaystyle4 over 7 + x = 2)

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- ý muốn tìm số hạng chưa biết ta đem tổng trừ đi số hạng sẽ biết.

- ao ước tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- mong mỏi tìm số trừ ta rước số bị trừ trừ đi hiệu. 

Lời giải chi tiết:

*


bài bác 3

Một xã gồm 485,3ha khu đất trồng lúa. Diện tích s đất trồng hoa không nhiều hơn diện tích đất trồng lúa là 289,6ha. Tính tổng diện tích s đất trồng lúa với đất trồng hoa của làng đó.

Xem thêm: Tlinh Chia Sẻ Lý Do Chia Tay Mck: Còn Yêu Nhưng Buộc Phải Dừng Lại

Phương pháp giải:

- Tính diện tích đất trồng hoa = diện tích trồng lúa – 289,6ha

- Tổng diện tích đất trồng lúa cùng đất trồng hoa = diện tích trồng lúa + diện tích khu đất trồng hoa.