*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát


Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 bài 41

Với giải vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 51, 52 bài bác 41: rèn luyện hay, cụ thể giúp học tập sinh dễ ợt xem cùng so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài bác tập vào VBT Toán 5. Mời chúng ta đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 51, 52 bài bác 41: Luyện tập

Video giải Vở bài bác tập Toán lớp 5 trang 51, 52 bài 41: Luyện tập

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 51 bài bác 1:Viết số tương thích vào địa điểm chấm:

a) 71m 3cm = ..... M; b) 24dm 8cm = ..... Dm

c) 45m 37mm = ..... M; d) 7m 5mm = ..... M

Lời giải

a) 71m 3cm = 71,03m ; b) 24dm 8cm = 24,8dm

c) 45m 37mm = 45, 037m; d) 7m 5mm = 7,005m

Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 52 bài 2:Viết số thập phân tương thích vào vị trí chấm:

Mẫu: 217 centimet = 2,17m

Cách làm: 217 centimet = 200cm + 17cm = 2m 17cm = .

a) 423cm = .....m

b) 806cm = .....m

c) 24dm = .....m

d) 75cm = .....dm

Lời giải

a)432 cm=400cm+32cm=4m32cm=432100m=4,32m

b)806cm=800cm+6cm=8m6cm=86100m=8,06m

c)24dm=2410m=2,4m

d)75cm=7510dm=7,5dm

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 52 bài bác 3:Viết số thập phân thích hợp chỗ trống:

a) 8km 417m = .....km; b) 4km 28m = .....km

c) 7km 5m = .....km; d) 216m = .....km

Lời giải

a) 8km 417m = 8,417km; b) 4km 28m = 4,028km

c) 7km 5m = 7,005km; d) 216m = 0,216km

Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 52 bài xích 4:Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

a) 21,43m =.....m .....cm; b) 8,2 dm = .....dm .....cm

c) 7,62km = .....m; d) 39,5km = .....m

Lời giải

a) 21,43m = 21m 43cm; b) 8,2dm = 8dm 2cm

c) 7,62km = 7620m; d) 39,5km = 39 500m


Bài giảng Toán lớp 5 rèn luyện trang 45
Tài liệu có 2 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui tươi tải xuống


Xem thêm: R Là Tập Hợp Số R Là Tập Số Gì) Trong Toán Học Định Nghĩa & Tính Chất Số Thực

sở hữu xuống