*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

Vở bài xích tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 61, 62 bài xích 49: luyện tập


download xuống 3 394 1

Với giải vở bài bác tập Toán lớp 5 trang 61, 62 bài xích 49: luyện tập hay, cụ thể giúp học tập sinh dễ dàng xem với so sánh giải mã từ đó biết phương pháp làm bài xích tập trong VBT Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 61, 62 bài bác 49: Luyện tập

Video giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 61, 62 bài bác 49: rèn luyện

Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 61 bài xích 1:Viết tiếp vào nơi chấm đến phù hợp:

a

b

a + b

b + a

6,84

2,36

6,84 + 2,36 =

20,65

17,29

Nhận xét: a + b = b + a

Phép cộng những số thập phân có đặc điểm giao hoán: lúc đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì ….....….....….....….....

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 bài 49

Lời giải

a

b

a + b

b + a

6,84

2,36

6,84 + 2,36 = 9,2

2,36 + 6,84 = 9,2

20,65

17,29

20,65 + 17,29 = 37,94

17,29 + 20,65 = 37,94

Nhận xét: a + b = b + a.

Phép cộng những số thập phân có đặc thù giao hoán: khi đổi nơi hai số hạng trong một tổng thì tổng không nạm đổi.

Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 61 bài xích 2:Tính rồi thử lại bằng tính chất giao hoán

*

Lời giải:

*

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 62 bài bác 3:Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chiều rộng 30,63m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 14,74m. Tính chu vi mảnh vườn đó.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 47 Trang 55 Bài 47: Luyện Tập

Lời giải

Chiều nhiều năm mảnh sân vườn hình chữ nhật là:

30,63 + 14,74 = 45,37 (m)

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đã mang đến là:

(43,37 + 30,63) × 2 = 152 (m)

Đáp số: 152m

Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 62 bài bác 4:Tìm số trung bình cùng của 254,55 cùng 185,45.