- Chọn bài xích -Bài 63: Chia một trong những thập phân với một trong những tự nhiênBài 64: Luyện tậpBài 65: Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, ...Bài 66: Chia một trong những tự nhiên cho một vài tự nhiên mà thương tìm kiếm được là một trong những thập phânBài 67: Luyện tậpBài 68: Chia một vài tự nhiên cho một số thập phânBài 69: Luyện tậpBài 70: Chia một số trong những thập phân cho một vài thập phânBài 71: Luyện tậpBài 72: rèn luyện chungBài 73: luyện tập chungBài 74: Tỉ số phần trămBài 75: Giải toán về tỉ số phần trămBài 76: Luyện tậpBài 77: Giải toán về tỉ số xác suất tiếp theoBài 78: Luyện tậpBài 79: Giải toán về tỉ số xác suất tiếp theoBài 80: Luyện tậpBài 81: luyện tập chungBài 82: luyện tập chungBài 83: giới thiệu máy tính quăng quật túiBài 84: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm


Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 bài 73

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 5: tại đây

Bài 1 trang 89 VBT Toán 5 Tập 1: Đặt tính rồi tính+) 216, 72 : 4,20

+) 3150 : 2,5

+) 693 : 42

+) 77,04 : 21,4

Lời giải:

*

Bài 2 trang 89 VBT Toán 5 Tập 1: Tính:

a) (51,24 – 8,2 ) : 26,9 : 5 = ………………………..

b) 263,24 : (31,16 + 34,65) – 0,71 = ………………………..

Lời giải:

a) (51,24 – 8,2 ) : 26,9 : 5

= 43,04 : 26,9 : 5

= 1,6 : 5

= 0,32

b) 263,24 : (31,16 + 34,65) – 0,71

= 263,24 : 65,81 – 0,71

= 4 – 0,71

= 3,29

Bài 3 trang 89 VBT Toán 5 Tập 1: Mỗi bước chân của Hương dài 0,4m. Hỏi Hương cần bước bao nhiêu bước để hết đoạn đường ài 140dm?

Lời giải:

Số bước đi của Hương đề xuất bước nhằm đi hết phần đường dài 140m là:

140 : 0,4 = 350 (bước chân)

Đáp số: 350 cách chân

Bài 4 trang 89 VBT Toán 5 Tập 1: Tính bởi hai cách

a) 0,96 ; 0,12 – 0,72 : 0,12

b)(2,04 + 3,4) : 0,68

Lời giải:

a) 0,96 ; 0,12 – 0,72 : 0,12


* giải pháp 1:

0,96 : 0,12 – 0,72 : 0,12

= 8 – 6

= 2 * phương pháp 2:

0,96 : 0,12 – 0,72 : 0,12

= (0,96 – 0,72) : 0,12

= 0,24 : 0,12

= 2

b) (2,04 + 3,4) : 0,68

* cách 1:

(2,04 + 3,4) : 0,68

= 5,44 : 0,68

= 8 *Cách 2 :

(2,04 + 3,4 ) : 0,68

= 2,04 : 0,68 + 3,4 : 0,68

= 3 + 5

= 8


bài giải này còn có hữu ích với bạn không?

bấm chuột một ngôi sao để tiến công giá!


giữ hộ Đánh giá

Đánh giá bán trung bình 5 / 5. Số lượt tiến công giá: 903

chưa xuất hiện ai đánh giá! Hãy là bạn đầu tiên reviews bài này.


Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, chúng ta vui lòng KHÔNG trả phí tổn dưới BẤT KỲ bề ngoài nào!


*

Điều hướng bài viết


Bài 70: Chia một vài thập phân cho một vài thập phân
Bài 74: Tỉ số phần trăm
© 2021 học tập Online cùng hijadobravoda.com


Xem thêm: Top 13 Bài 41 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 31 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 41 Trang 31 Sgk Toán 8 Tập 2

Cung cấp vì WordPress / Giao diện thi công bởi hijadobravoda.com