Giải vở bài bác tập toán 5 tập 1, lý giải giải cụ thể bài 76: luyện tập - vở bài bác tập toán 5 tập 1 trang 92. Thầy cô sẽ hướng dẫn cho những em phương pháp giải những bài tập trong vở bài bác tập toán 5 tập 1 chi tiết và dễ hiểu nhất. Hi vọng, trải qua sự hướng dẫn của thầy cô, các em vẫn hiểu bài bác và làm bài giỏi hơn và để được đạt rất nhiều điểm số cao như mình hy vọng muốn.


*

Bài 1:Tính (Theo mẫu):

Mẫu: 6% + 15% = 21%112,5% - 13% = 99,5%

14,2% × 3 = 42,6% 60% : 5 = 12%

a. 17% + 18,2% = …………… b. 60,2% - 30,2% = …………

c. 18,1% × 5 = ……………… d. 53% : 4 = ……………

Trả lời:

a.17% + 18,2% = 35,2% b. 60,2% - 30,2% = 30%

c. 18,1% × 5 = 90,5% d. 53% : 4 = 13,25%

Bài 2:Theo kế hoạch, năm qua làng mạc Đông ý định trồng 25ha khoai tây, làng mạc Bắc dự tính trồng 32ha khoai tây. Hết năm, buôn bản Đồng trồng được 27ha khoai tây, xã Bắc cũng trồng được 27ha khoai tây.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 bài 76

Viết số tương thích vào chỗ chấm:

a. Thôn Đông đã thực hiện được …………… chiến lược cả năm với đã thừa mức …………… planer cả năm.

b. Buôn bản Bắc đã thực hiện được …………… planer cả năm.

Trả lời:

Hướng dẫn tính nháp:

Kế hoạch cả năm làng Đông: 27 : 25 = 1,08 = 108 %Kế hoạch thừa mức: 108 - 100 = 8 %Kế hoạch cả năm thôn Bắc: 27 : 32 = 0,8437 = 84,37%

Viết số tương thích vào nơi chấm:

a. Thôn Đông đã triển khai được 108% kế hoạch cả năm và đã thừa mức 8% planer cả năm.

b. Buôn bản Bắc đã thực hiện được 84,37% planer cả năm.

Xem thêm: Ứng Dụng Nào Của Amino Axit Là Sai, Ứng Dụng Nào Của Amino Axit Là Không Đúng

Bài 3:Một người mua nước mắm không còn 1 600 000 đồng. Sau khi bán hết số nước mắm, người đó thu được 1 720 000 đồng. Hỏi:

a. Tiền cung cấp bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

b. Người đó lãi từng nào phần trăm?

Trả lời:

a. Tỷ lệ tiền chào bán so với chi phí vốn:

1720000 : 1600000= 1,075 = 107,5%

b. Người đó lãi được số phần trăm:

107,5 % - 100%= 7,5%

Đáp số: a. 107,5%

b. 7,5%.

Bài 4:Khoanh tròn vào chữ để trước hiệu quả đúng:

Một tín đồ gửi tiết kiệm chi phí 1 000 000 đồng. Một năm sau người đó rút về, cả tiền nhờ cất hộ lẫn lãi được 1 090 000 đồng. Hỏi cả tiền gởi lần lãi bằng bao nhiêu phần trăm số chi phí gửi?

A. 109% B. 10,9% C. 1,09% D.9%

Trả lời:

Đáp án đúng là A. 109%

Vì tỉ số xác suất tiền gửi với tiền lãi so với số tiền giữ hộ là: 1090000 : 1000000 =1,09 = 109%