Giải vở bài tập toán 5 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài 76: Luyện tập - vở bài tập toán 5 tập 1 trang 92. Thầy cô sẽ hướng dẫn cho các em cách giải các bài tập trong vở bài tập toán 5 tập 1 chi tiết và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua sự hướng dẫn của thầy cô, các em sẽ hiểu bài và làm bài tốt hơn để được đạt những điểm số cao như mình mong muốn.


*

Bài 1:Tính (Theo mẫu):

Mẫu: 6% + 15% = 21%112,5% - 13% = 99,5%

14,2% × 3 = 42,6% 60% : 5 = 12%

a. 17% + 18,2% = …………… b. 60,2% - 30,2% = …………

c. 18,1% × 5 = ……………… d. 53% : 4 = ……………

Trả lời:

a.17% + 18,2% = 35,2% b. 60,2% - 30,2% = 30%

c. 18,1% × 5 = 90,5% d. 53% : 4 = 13,25%

Bài 2:Theo kế hoạch, năm qua thôn Đông dự định trồng 25ha khoai tây, thôn Bắc dự định trồng 32ha khoai tây. Hết năm, thôn Đồng trồng được 27ha khoai tây, thôn Bắc cũng trồng được 27ha khoai tây.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 bài 76

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. Thôn Đông đã thực hiện được …………… kế hoạch cả năm và đã vượt mức …………… kế hoạch cả năm.

b. Thôn Bắc đã thực hiện được …………… kế hoạch cả năm.

Trả lời:

Hướng dẫn tính nháp:

Kế hoạch cả năm thôn Đông: 27 : 25 = 1,08 = 108 %Kế hoạch vượt mức: 108 - 100 = 8 %Kế hoạch cả năm thôn Bắc: 27 : 32 = 0,8437 = 84,37%

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. Thôn Đông đã thực hiện được 108% kế hoạch cả năm và đã vượt mức 8% kế hoạch cả năm.

b. Thôn Bắc đã thực hiện được 84,37% kế hoạch cả năm.

Xem thêm: Ứng Dụng Nào Của Amino Axit Là Sai, Ứng Dụng Nào Của Amino Axit Là Không Đúng

Bài 3:Một người mua nước mắm hết 1 600 000 đồng. Sau khi bán hết số nước mắm, người đó thu được 1 720 000 đồng. Hỏi:

a. Tiền bán bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

b. Người đó lãi bao nhiêu phần trăm?

Trả lời:

a. Phần trăm tiền bán so với tiền vốn:

1720000 : 1600000= 1,075 = 107,5%

b. Người đó lãi được số phần trăm:

107,5 % - 100%= 7,5%

Đáp số: a. 107,5%

b. 7,5%.

Bài 4:Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Một người gửi tiết kiệm 1 000 000 đồng. Một năm sau người đó rút về, cả tiền gửi lẫn lãi được 1 090 000 đồng. Hỏi cả tiền gửi lần lãi bằng bao nhiêu phần trăm số tiền gửi?

A. 109% B. 10,9% C. 1,09% D.9%

Trả lời:

Đáp án đúng là A. 109%

Vì tỉ số phần trăm tiền gửi và tiền lãi so với số tiền gửi là: 1090000 : 1000000 =1,09 = 109%