- Chọn bài bác -Bài 85: Hình tam giácBài 86: diện tích hình tam giácBài 87: Luyện tậpBài 88: luyện tập chungBài 89: từ kiểm traBài 90: Hình thangBài 91: diện tích hình thangBài 92: Luyện tậpBài 93: rèn luyện chungBài 94: Hình tròn. Đường trònBài 95: Chu vi hình trònBài 96: Luyện tậpBài 97: diện tích hình trònBài 98: Luyện tậpBài 99: rèn luyện chungBài 100: trình làng biểu vật dụng hình quạtBài 101: Luyện tập về tính diện tíchBài 102: luyện tập về tính diện tích s (tiếp theo)Bài 103: luyện tập chungBài 104: Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phươngBài 105: diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtBài 106: Luyện tậpBài 107: diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phươngBài 108: Luyện tậpBài 109: luyện tập chungBài 110: Thể tích của một hìnhBài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiBài 112: Mét khốiBài 113: Luyện tậpBài 114: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtBài 115: Thể tích hình lập phươngBài 116: luyện tập chungBài 117: rèn luyện chungBài 118: ra mắt hình trụ. Trình làng hình cầuBài 119: luyện tập chungBài 120: rèn luyện chungBài 121: trường đoản cú kiểm tra


Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 bài 88

Xem toàn thể tài liệu Lớp 5: tại đây

Bài 1 trang 108 VBT Toán 5 Tập 1: mang lại số thập phân 54,172Chữ số 7 có giá trị là:

*

Lời giải:

Đáp án chính xác là :

*

Bài 2 trang 108 VBT Toán 5 Tập 1: Số tiền nhờ cất hộ tiết kiệm là một 000 000 đồng. Một tháng sau cả tiền gửi cùng tiền lãi được là một trong 005 000 đồng. Hỏi số tiền lãi bởi bao nhiêu tỷ lệ số chi phí gửi?

A. 105% B. 10,05% C. 100,05% D. 0,5%

Lời giải:

Đáp án đúng là: D. 0,5%

Bài 3 trang 109 VBT Toán 5 Tập 1: 4200m bằng bao nhiêu ki –lô –mét ?

A. 420km B.42km C. 4,2km D. 0,42km

Lời giải:

Đáp án chính xác là :C. 4,2km

Bài 1 trang 109 VBT Toán 5 Tập 1: Đặt tính rồi tính

+) 356,37 + 542,81

+) 416,3 – 252,17

+) 25,14 × 3,6

+) 78,24 : 1,2

Lời giải:

*

*

Bài 2 trang 109 VBT Toán 5 Tập 1:
Viết số thập phân tương thích vào vị trí chấm:

a) 5m 5cm = ……..m; b) 5m2 5dm2 = ……..m2

Lời giải:

a) 5m 5cm = 5,0m; b) 5m2 5dm2 =5,05m2

Bài 3 trang 110 VBT Toán 5 Tập 1: mang lại hình chữ nhật ABCD cùng hình bình hành AMCN có các form size ghi trên hình vẽ. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD với hình bình hành AMCN bởi hai cách khác nhau.

*

Lời giải:

Cách 1:

Nhìn hình ta có: AD = BC = 8cm; BM = ND = 4cm

nên diện tích s tam giác và = diện tích tam giác BMC.

Diện tích tam giác & là:

4 × 8 : 2 = 16 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là

10 × 8 = 80 (cm2)


Diện tích hình bình hành AMCN là:

Diện tích hình chữ nhật ABCD + diện tích tam giác và + diện tích tam giác BCM = 80 + 16 + 16 = 112 (cm2)

Cách 2:

Nối nhì điểm AC ta được 2 tam giác bằng nahu CAN = ACM

Với NC = AM = 14cm là nhị cạnh đáy của 2 tam giác trên

Diện tích tam giác CAN là:

14 × 8 : 2 = 56 (cm2)

Diện tích hình bình hành AMCN là:

56 × 2 =112 (cm2)

Bài 4 trang 110 VBT Toán 5 Tập 1: Tìm hai quý hiếm số của x sao cho: 8,3

Lời giải:

Ta có: 8,3


Xem thêm: Quan Điểm Của Đảng Và Nhà Nước Ta Về Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Quyền Lãnh Thổ Biên Giới Quốc Gia

Tài liệu bên trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả giá tiền dưới BẤT KỲ hình thức nào!