Giải Vở bài tập Toán 5 Bài 90: Hình thang trang 3

Bài 1 trang 3 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Nối mỗi hình với tên gọi tương ứng:

*

Trả lời

*

Bài 2 trang 3 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Cho các hình sau :

*

Hãy viết “có” hoặc “không” thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

Đặc điểmABC
Có bốn cạnh và bốn góc
Có hai cạnh đối diện song song
Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song
Có bốn góc vuông

Trả lời

Đặc điểmABC
Có bốn cạnh và bốn góc
Có hai cạnh đối diện song songkhông
Chỉ có một cặp cạnh đối diện song songkhôngkhông
Có bốn góc vuôngkhôngkhông

Trả lời

Bài 3 trang 4 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được:

a) Hình thang

*

b) Hình chữ nhật

*

c) Hình thang

*

d) Hình chữ nhật

*

Trả lời

Học sinh tự vẽ

Bài 4 trang 4 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Cho các hình:

*

Số hình M cần thiết để ghép được hình N là :

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Trả lời

Đáp án đúng là : B. 4
Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 bài 90

Mục lục Giải vở bài tập Toán lớp 5:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.


❮ Bài trướcBài sau ❯
*

Giáo dục cấp 1, 2


Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 12 Trang 133 Sgk Giải Tích 12, Giải Bài 1 Trang 133 Sgk Giải Tích 12

Giáo dục cấp 3