Với giải sách bài bác tập Toán lớp 5 trang 11,12: Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán cụ thể được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn bám sát nội dung sách bài bác tập Toán 5 Tập 1 giúp học sinh thuận lợi xem cùng so sánh giải mã từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 5.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 trang 11


Mục lục Giải Sách bài xích tập Toán lớp 5 trang 11, 12: Ôn tập và bổ sung về giải toán

Sách bài xích tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 11 bài xích 45:

a) Tổng của hai số là 90. Số thứ nhất bằng 78số vật dụng hai. Tìm nhì số đó.

b) Hiệu của nhì số là 33. Số thứ nhất bằng 85số đồ vật hai. Tìm nhị số đó.

Lời giải:

a)

Theo sơ đồ, toàn bô phần bằng nhau là:

7 + 8 = 15 (phần)

Số thứ nhất là:

90 : 15 × 7 = 42

Số vật dụng hai là:

90 – 42 = 48

b)

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

8 – 5 = 3 (phần)

Số thứ nhất là:

33 : 3 × 8 = 88

Số sản phẩm công nghệ hai là:

88 – 33 = 55

Sách bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 11 bài 46: Trong vườn gồm 64 cây cam và chanh. Số kilomet cam thông qua số cây chanh. Tính số cây chanh trong vườn.

Lời giải:

Theo sơ đồ, tổng số phần cân nhau là:

3 + 1 = 4 (phần)

Số cây chanh trong vườn cửa là:

64 : 4 × 3 = 48 (cây)

Đáp số: 48 cây chanh

Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 11 bài xích 47: Một sân chuyển vận hình chữ nhật bao gồm chu vi là 400m, chiều dài bởi 32chiều rộng.

a) Tính chiều dài, chiều rộng lớn của sân chuyển vận đó.

b) Tính diện tích s của sân di chuyển đó.

Lời giải:

a) Nửa chu vi của sân đi lại là:

400 : 2 = 200 (m)

Ta tất cả sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng thể phần cân nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

Chiều dài của sân vận chuyển là:

200 : 5 × 3 = 120 (m)

Chiều rộng của sân vận động là:

200 – 120 = 80 (m)

b) diện tích s của sân đi lại là:

120 × 80=9600   m2

Đáp số:9600m2

Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 11 bài bác 48: Một siêu thị ngày trước tiên bán được số đường bởi 35số đường bán tốt trong ngày sản phẩm công nghệ hai. Tính số đường buôn bán được trong những ngày, biết rằng trong thời gian 2 ngày đó, trung bình từng ngày siêu thị bán được 40 kilogam đường.

Lời giải:

Số đường cả nhị ngày siêu thị đó bán được là:

40 × 2 = 80 (kg)

Ta tất cả sơ đồ:

Theo sơ đồ, toàn bô phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Ngày trang bị nhất, shop đó bán được số đường là:

80 : 8 × 3 = 30 (kg)

Ngày sản phẩm hai, shop đó bán tốt số mặt đường là:

80 – 30 = 50 (kg)

Đáp số: 50kg

Sách bài xích tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 11 bài xích 49: Có toàn bộ 18 trái táo, cam và xoài. Số trái cam bằng 12số trái táo. Số trái xoài vội 3 lần số quả cam. Tính số trái táo.

Lời giải:

Theo sơ đồ, tổng thể phần cân nhau là:

2 + 1 + 3 = 6 (phần)

Số quả táo bị cắn là:

18 : 6 × 2 = 6 (quả)

Đáp số: 6 quả

Sách bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 11 bài xích 50: Một lớp học tất cả số học sinh nam nhiều hơn thế số học sinh nữ là 4 em, số học viên nữ bằng79 số học sinh nam. Hỏi lớp học đó bao gồm bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Lời giải:

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là:

9 – 7 = 2 (phần)

Số học sinh nam là:

4 : 2 × 9 = 18 (em)

Số học viên nữ là:

18 – 4 = 14 (em)

Đáp số: học viên nam: 18 em; học viên nữ: 14 em

Sách bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 12 bài bác 51: Tỉ số giữa trọng lượng của ba và trọng lượng của con là 5 : 3. Con nhẹ hơn bố 26 kg. Hỏi bố khối lượng bao nhiêu ki--gam?

Lời giải:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Cân nặng nề của tía là:

26 : 2 × 5 = 65 (kg)

Đáp số: 65kg

Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 12 bài 52: Một vườn cửa hoa hình chữ nhật có chiều dài hơn nữa chiều rộng trăng tròn m, chiều dài gấp hai chiều rộng. Tính chu vi, diện tích vườn hoa đó.

Lời giải:

Theo sơ đồ, chiều rộng lớn vườn hoa là 20m.

Chiều nhiều năm vườn hoa là:

20 × 2 = 40 (m)

Chu vi vườn cửa hoa là:

(40 + 20) × 2 = 120 (m)

Diện tích sân vườn hoa là:

40 × 20 = 800 (m2)

Đáp số: 800m2

Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 12 bài xích 53: Hiện nay, mẹ hơn bé 24 tuổi. Từ thời điểm cách đó 3 năm, tuổi con bằng tuổi mẹ. Tính tuổi của mọi người hiện nay.

Lời giải:

Vì hiệu số tuổi của mẹ và bé không chuyển đổi theo thời hạn nên cách đây 3 năm, chị em vẫn hơn con 24 tuổi, ta bao gồm sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều nhau là:

4 – 1 = 3 (phần)

Tuổi con cách đây 3 năm là:

24 : 3 = 8 (tuổi)

Tuổi con bây chừ là:

8 + 3 = 11 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

11 + 24 = 35 (tuổi)

Sách bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 12 bài 54: May 15 cỗ quần áo đồng nhất hết 45m vải. Hỏi may 25 bộ xống áo cùng các loại cần bao nhiêu mét vải vóc ?

Tóm tắt:

15 bộ: 45m

25 bộ: …. M?

Lời giải:

Số mét vải may 1 bộ áo xống là:

45 : 15 = 3 (m)

Số mét vải may 25 bộ quần áo là:

3 × 25 = 75 (m)

Đáp số: 75m

Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 12 bài xích 55: Mua 4 vỏ hộp sữa không còn 14 000 đồng. Hỏi mua hai chục vỏ hộp sữa như thế hết từng nào tiền ?

Lời giải:

Hai chục vỏ hộp sữa là đôi mươi hộp sữa.

Tóm tắt: 4 vỏ hộp sữa : 14000 đồng

20 hộp sữa : ... đồng ?

Có thể giải câu hỏi bằng nhì cách.

Cách 1 (Rút về đơn vị):

Số tiền mua một hộp sữa là:

14000 : 4 = 3500 (đồng)

Số tiền cài đặt hai chục vỏ hộp sữa là:

3500 × 20 = 70000 (đồng)

Cách 2 (Tìm tỉ số):

20 hộp sữa gấp 4 hộp sữa mốc giới hạn là:

20 : 4 = 5 (lần)

Số tiền sở hữu hai chục hộp sữa là:

14000 × 5 = 70000 (đồng)

Sách bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 12 bài xích 56: Mẹ sở hữu một tá khăn mặt không còn 96 000 đồng. Hỏi cô Lan mong mua 6 mẫu khăn mặt như vậy thì yêu cầu trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Lời giải:

1 tá khăn khía cạnh = 12 khăn mặt

Cách 1 (Rút về 1-1 vị):

Số tiền cài đặt 1 khăn mặt là:

96000 : 12 = 8000 (đồng)

Số tiền tải 6 khăn khía cạnh là:

8000 × 6 = 48000 (đồng)

Cách 2 (Tìm tỉ số):

12 khăn mặt vội vàng 6 khăn mặt mốc giới hạn là:

12 : 6 = 2 (lần)

Số tiền cài đặt 6 khăn mặt là:

96000 : 2 = 48000 (đồng)

Đáp số: 48000 đồng

Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 12 bài 57: Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ không còn 13 lít xăng. Nếu ô tô đó đi quāng đường 300 km thì tiêu hao hết từng nào lít xăng?

Lời giải:

300 km vội vàng 100km tần số là:

300 : 100 = 3 (lần)

Ô đánh đi 300 km tiêu thụ hết số lít xăng là:

13 × 3 = 39 (lít)

Đáp số: 39 lít

Sách bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 12 bài bác 58: Cứ 5 xe hơi vận tải giống hệt chở được 15t hàng. Hai đoàn xe vận tải có mức độ chở như thế: đoàn đầu tiên có 12 xe, đoàn lắp thêm hai tất cả 18 xe. Hỏi cả hai đoàn xe kia chở được tất cả bao nhiêu tấn hàng?

Lời giải:

Cách 1:

Mỗi xe xe hơi chở được:

15 : 5 = 3 (tấn)

Đoàn xe thứ nhất chở được:

3 × 12 = 36 (tấn)

Đoàn xe sản phẩm công nghệ hai chở được:

3 × 18 = 54 (tấn)

Cả hai đoàn xe cộ chở đưọc:

36 + 54 = 90 (tấn)

Cách 2:

Số xe xe hơi của cả nhì đoàn là:

12 + 18 = 30 (chiếc)

Mỗi xe xe hơi chở được:

15 : 5 = 3 (tấn)

Cả hai đoàn xe pháo chở được:

3 × 30 = 90 (tấn)

Cách 3:

Số xe xe hơi của cả nhì đoàn là:

12 + 18 = 30 (chiếc)

30 xe hơi gấp 5 ô tô số lần là:

30 : 5 = 6 (lần)

Cả nhị đoàn xe pháo chở được:

15 × 6 = 90 (tấn)

Đáp số: 90 tấn

Sách bài xích tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 12 bài xích 59: 12 bạn làm dứt một công việc trong 4 ngày.Hỏi 16 fan làm xong quá trình đó trong từng nào ngày? (Mức làm của mỗi cá nhân như nhau) .

Xem thêm: 99+ Hình Xăm Phượng Hoàng Ở Chân, 188+ Hình Xăm Phượng Hoàng Đẹp

Lời giải:

Tóm tắt:

12 người: 4 ngày

16 người: …. Ngày?

1 bạn làm xong các bước đó hết số ngày là:

4 × 12 = 48 (ngày)

16 bạn làm xong các bước đó hết số ngày là:

48 : 16 = 3 (ngày)

Đáp số: 3 ngày

Sách bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 12 bài 60: Một bạn đi xe pháo lửa từ bỏ A đến B mất 4 giờ, từng giờ xe cộ lửa đi được 25 km. Nếu fan đó đi xe hơi từ A đến B vẫn mất mấy giờ, biết rằng mỗi giờ ô tô đi được 50 km?

Lời giải:

Cách 1: Quãng mặt đường từ A mang đến B là:

25 × 4 = 100 (km)

Thời gian xe hơi đi tự A mang lại B là:

100 : 50 = 2 (giờ)

Cách 2: 50 km cấp 25 km tần số là:

50 : 25 = 2 (lần)

Thời gian ô tô đi tự A mang đến B là:

4 : 2 = 2 (giờ)

Đáp số: 2 giờ

Sách bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 12 bài xích 61: Một phòng bếp ăn dự trữ gạo đủ đến 120 người nạp năng lượng trong 18 ngày. Nay có 80 fan được chuyển đi chỗ khác. Hỏi số gạo đó đủ cho những người còn lại nạp năng lượng trong từng nào ngày? (Mức ăn uống của mỗi người như nhau)

Lời giải:

Số người còn lại là:

120 – 80 = 40 (người)

120 người gấp 40 fan số lần là:

120 : 40 = 3 (lần)

Số gạo đó đủ mang lại số người còn sót lại ăn trong thời gian là:

18 × 3 = 54 (ngày)

Đáp số: 54 ngày

Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 12 bài xích 62: Một đội công nhân tất cả 63 bạn nhận sửa hoàn thành một quãng đường trong 11 ngày. Hỏi mong làm chấm dứt quãng con đường đó vào 7 ngày thì nên cần thêm bao nhiêu fan nữa? (Mức làm của mỗi cá nhân như nhau).

Lời giải:

Muốn sửa dứt quãng đường trong 1 ngày buộc phải số tín đồ là:

63 × 11 = 693 (người)

Muốn sửa hoàn thành quãng đưòng vào 7 ngày buộc phải số tín đồ là:

693 : 7 = 99 (người)

Số người cần thêm là:

99 – 63 = 36 (người)

Đáp số: 36 người

Sách bài xích tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 12 bài bác 63: Mẹ mua 20 kg gạo thường, giá 4 500 đồng một ki--gam thì vừa không còn số tiền sẽ có. Cũng tương tự như số chi phí ấy, nếu tải gạo ngon thì sē được bao nhiêu ki--gam gạo, biết rằng giá một ki-lô-gam gạo ngon hơn giá một ki--gam gạo thường xuyên là 4 500 đồng?

Lời giải:

Cách 1:

Giá chi phí một ki--gam gạo ngon là:

4500 + 4500 = 9000 (đồng)

9000 đồng gấp 4500 đồng chu kỳ là:

9000 : 4500 = 2 (lần)

Số gạo ngon bà mẹ mua được là:

20 : 2 = 10 (kg)

Cách 2:

Số tiền bà mẹ dùng thiết lập gạo là:

4500 × 20 = 90000 (đồng)

Giá tiền một ki--gam gạo ngon là:

4500 + 4500 = 9000 (đồng)

Số gạo ngon người mẹ mua được là:

90000 : 9000 = 10 (kg)

Đáp số: 10kg

Sách bài xích tập Toán lớp 5 trang 13 Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

Sách bài tập Toán lớp 5 trang 13, 14 Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

Sách bài tập Toán lớp 5 trang 14,15,16 Bảng đơn vị chức năng đo diện tích

Sách bài tập Toán lớp 5 trang 17,18,19,20 Số thập phân

Sách bài bác tập Toán lớp 5 trang 20,21,22 Viết các số đo đại lượng bên dưới dạng số thập phân