Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 34, 35, 36, 37 sách Kết nối học thức với cuộc sống giúp những em học viên lớp 6 xem gợi ý giải các bài tập của bài 9: tín hiệu chia không còn Chương II: Tính phân tách hết trong tập hợp những số từ nhiên.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 6 trang 37

Với giải thuật chi tiết, trình diễn khoa học để giúp các em mau lẹ giải tổng thể bài tập của bài xích 9 vào SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối học thức với cuộc sống. Đồng thời, cũng góp thầy cô tìm hiểu thêm để biên soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em thuộc theo dõi bài viết dưới đây của hijadobravoda.com:


Giải Toán 6 bài 9: dấu hiệu chia hết sách Kết nối học thức với cuộc sống

Giải Toán 6 Kết nối trí thức Dấu hiệu chia hết cho 2, đến 5Giải Toán 6 Kết nối tri thức Dấu hiệu phân tách hết mang lại 9, đến 3Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường trang 37 tập 1

Giải Toán 6 Kết nối học thức Dấu hiệu phân tách hết đến 2, mang lại 5

Hoạt động 1

Số 230 tất cả chia hết cho 2 và chia hết mang đến 5 không?

Gợi ý đáp án:

Ta có: 230 : 2 = 115 bắt buộc 230 chia hết cho 2

230 : 5 = 46 đề xuất 230 phân chia hết cho 5

Vậy 230 phân chia hết cho cả 2 với 5.

Hoạt đụng 2

Xét

*
(* là chữ số tận thuộc của n). Ta viết: n = 230 + *

Vận dụng đặc điểm chia không còn của một tổng, hãy mang đến biết:

a) cầm dấu * bởi chữ số nào thì n phân chia hết đến 2?

b) nuốm dấu * vị chữ số làm sao thì n chia hết đến 5?

Gợi ý đáp án:

a) n = 230 + * (* là chữ số tận thuộc của n,* ∈ N; 0 ≤ * ≤ 9)

Để n ⁝ 2 giỏi (230+*) ⁝ 2 nhưng 230 ⁝ 2 đề nghị * ⁝ 2

Lại gồm 0 ≤ * ≤ 9 vì vậy * ∈ 0;2;4;6;8

b) n = 230 + * (* là chữ số tận cùng của n, * ∈ N; 0 ≤ * ≤ 9)

Để N ⁝ 5 tốt (230+*) ⁝ 5 nhưng mà 230 ⁝ 5 cần * ⁝ 5

Lại có 0 ≤ * ≤ 9 vì thế * ∈ 0;5.

Luyện tập 1

1. Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết tổng (hiệu) sau gồm chia hết cho 2 không.


a. 1 954 + 1 975

b. 2 020 - 938

2. Không thực hiện phép tính, em hãy cho thấy thêm tổng (hiệu) sau bao gồm chia hết đến 5 không.

a. 1 945 + 2 020

b. 1 954 – 1 930

Gợi ý đáp án:

1. a. Do 1 954 tất cả chữ số tận thuộc là 4 chia hết đến 2 với 1 975 có chữ số tận cùng là 5 không chia hết mang lại 2

Vậy 1 954 + 1 975 không phân tách hết đến 2

b. Vì 2 020 với 938 gồm chữ số tận cùng là 0 và 8 buộc phải đều chia hết đến 2

Vậy 2 020 - 938 chia hết cho 2

2. a. Do 1 945 và 2 020 tất cả chữ số tận cùng là 5 với 0 buộc phải đều chia hết cho 5

Vậy 1 945 + 2 020 chia hết cho 5

b. Bởi vì 1 954 có chữ số tận cùng là 4 không phân tách hết mang lại 5, 1 930 gồm chữ số tận cùng la 0 phân chia hết mang đến 5

Vậy 1 954 - 1930 không phân chia hết đến 5

Giải Toán 6 Kết nối trí thức Dấu hiệu phân chia hết cho 9, cho 3

Hoạt hễ 3

Cho các số 27; 82; 195; 234.

Hãy sắp xếp những số trên thành nhì nhóm: Nhóm các số chia hết mang lại 9 và nhóm những số không phân chia hết cho 9.

Gợi ý đáp án:


Ta có: 27: 9 = 3; 82 : 9 = 9 (dư 1); 195 : 9 = 21 (dư 6); 234 : 9 = 26

+) các số chia hết mang đến 9 là: 27; 234

+) những số không phân tách hết cho 9 là: 82; 195

Hoạt động 4

Cho những số 27; 82; 195; 234.

Tính tổng các chữ số của mỗi số với xét tính chia hết mang đến 9 của các tổng đó trong mỗi nhóm.

Gợi ý đáp án:


* Xét nhóm những số phân chia hết cho 9 là: 27; 234

+) Xét số 27 có tổng các chữ số là: 2 + 7 = 9, vì chưng 9 ⁝ 9 bắt buộc (2 + 7) ⁝ 9

+) Xét số 234 gồm tổng những chữ số là: 2 + 3 + 4 = 9, vày 9 ⁝ 9 cần (2 + 3 + 4) ⁝ 9

* Xét nhóm những số không phân tách hết mang lại 9 là: 82; 195

+) Xét số 82 gồm tổng các chữ số là: 8 + 2 = 10, vì 10 ⁝ 9; đề nghị (8 + 2) ⁝ 9

+) Xét số 195 gồm tổng những chữ số là: 1 + 9 + 5 = 15, bởi 159 ⁝ 9 buộc phải (1 + 9 +5) ⁝ 9

Luyện tập 2

Thay vết * bằng một chữ số để số

*
phân chia hết mang đến 9.

Gợi ý đáp án:

Số

*
⋮ 9 thì tổng các chữ số của chính nó cũng phân chia hết cho 9.

Suy ra (3 + *) ⋮ 9

Vì 0 ≤ * ≤ 9 cần * là 6

Vậy các số phải tìm là: 126

Vận dụng

Trên một bờ đất nhiều năm 108m, một chưng nông dân bài bản trồng một số cây dừa thành một hàng làm thế nào cho hai cây giải pháp đều nhau là 9m và luôn có cây ở vị trí đầu và cuối của bờ đất. Hỏi bác nông dân có trồng được do vậy không? giả dụ được, bác cần bao nhiêu cây dừa để trồng?

Gợi ý đáp án:

Vì 108 chia hết cho 9 nên bác bỏ nông dân rất có thể trồng được như thế

Số cây dừa bác cần nhằm trồng là:

108 : 9 + 1 = 13 (cây)

Hoạt rượu cồn 5

Cho những số 42; 80; 191; 234.

Hãy sắp xếp những số bên trên thành nhì nhóm: Nhóm những số phân tách hết mang lại 3 cùng nhóm những số không phân chia hết cho 3.

Gợi ý đáp án:

Ta có: 42 : 3 = 14; 80 : 3 = 26 (dư 2); 191 : 3 = 63 (dư 2); 234 : 3 = 78

+) những số phân tách hết mang đến 3 là: 42; 234

+) những số không chia hết đến 3 là: 80; 191

Hoạt động 6

Cho những số 42; 80; 191; 234.

Tính tổng các chữ số của mỗi số với xét tính phân tách hết mang lại 3 của những tổng đó trong mỗi nhóm.


Gợi ý đáp án:

*Xét nhóm các số chia hết mang lại 3 là: 42; 234

+) Xét số 42 gồm tổng những chữ số là: 4 + 2 = 6, bởi 6 ⁝ 3 đề xuất (4 + 2) ⁝ 3

+) Xét số 234 có tổng các chữ số là: 2 + 3 + 4 = 9, vày 9 ⁝ 3 nên (2 + 3+ 4) ⁝ 3

*Xét nhóm những số không phân chia hết mang đến 3 là: 80; 191

+) Xét số 80 bao gồm tổng những chữ số là: 8 + 0 = 8, vì 8 ⁝ 3 đề xuất (8 +0) ⁝ 3

+) Xét số 191 có tổng những chữ số là: 1 + 9 + 1 = 11, bởi vì 11 ⁝ 3 yêu cầu (1 + 9 + 1) ⁝ 3

Luyện tập 3

Thay lốt * bởi một chữ số nhằm số

*
chia hết mang lại 3.

Gợi ý đáp án:

Số

*
⋮ 3 thì tổng những chữ số của nó cũng phân chia hết mang đến 3.

Suy ra (8 + *) ⋮ 3.

Vì 0 ≤ * ≤ 9 cần * ∈ 1; 4; 7

Vậy các số đề nghị tìm là: 1 215; 1 245; 1 275

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống thường ngày trang 37 tập 1

Bài 2.10

Trong các số sau, số nào phân tách hết cho 2, số nào chia hết cho 5?

324 ; 248 ; 2 020 ; 2 025

Gợi ý đáp án:

Các số phân chia hết mang lại 2 là: 324 ; 248 ; 2 020Các số phân chia hết đến 5 là: 2 020; 2 025

Bài 2.11

Trong các số sau, số nào chia hết mang đến 3, số nào chia hết cho 9?

450 ; 123 ; 2 019 ; 2 025

Gợi ý đáp án:

Các số phân tách hết cho 3 là: 450 ; 123 ; 2 019 ; 2 025Các số phân chia hết cho 9 là: 450 ; 2 025

Bài 2.12

Khối lớp 6 của một trường tất cả 290 học viên đi dã ngoại. Cô phụ trách muốn chia đều số học sinh của khối 6 thành 9 nhóm. Hỏi cô phân tách nhóm được vậy nên không?

Gợi ý đáp án:

Tổng những chữ số của số 290 là 11 không phân chia hết mang đến 9 yêu cầu 290 không phân chia hết mang lại 9

Vậy quan trọng chia phần nhiều số học viên của khối 6 thành 9 nhóm.

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Có Đáp Án 1102292, Bộ Đề Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương

Bài 2.13

Có 162 học sinh tham gia chương trình huấn luyện và giảng dạy bóng đá, được chia thành các đội. Mỗi đội cần có 9 học tập sinh. Hỏi gồm đội nào không được 9 học viên hay không?

Gợi ý đáp án:

Tổng các chữ số của 162 là 9 phân tách hết cho 9 phải chia 162 em học viên thành những đội, thì không tồn tại đội nào không đủ 9 học sinh.