Hướng dẫn giải bài 12,3,4 trang 5Bài 5,6 trang 6 SGK Toán 8. Bài bác tập 1,2,3,4,5,6 – Bài 1: Nhân đơn thức với nhiều thức. Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức – Môn toán lớp 8 tập 1.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 8 bài 1

A. Một trong những kiến thức cơ bản

Muốn nhân một đối kháng thức cùng với một đa thức ta nhân 1-1 thức cùng với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích cùng với nhau.

A(B+C)= AB+AC

B. Giải bài tập SGK nhân solo thức với nhiều thức trang 5,6

Bài 1. (SGK trang 5Làm tính nhân:

a) x2(5x3 – x – 1/2);

b) (3xy – x2 + y)2/3x2y;

c) (4x3– 5xy + 2x)(-1/2xy).

HD: a) x2(5x3 – x -1/2) = x2. 5x3 + x2 . (-x) + x2 . (-1/2)

= 5x5 – x3 – 1/2x2

b) (3xy – x2 + y)2/3x2y = 2/3x2y . 3xy +2/3x2y . (- x2) + 2/3x2y . Y = 2x3y2 – 2/3x4y + 2/3x2y2

c) (4x3– 5xy + 2x)(-1/2xy) = -1/2xy . 4x3 + (-1/2xy) . (-5xy) + (- 1/2xy) . 2x

= -2x4y +5/2x2y2 – x2y.

Bài 2 trang 5. Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính cực hiếm của biểu thức:

a) x(x – y) + y(x + y) tại x = -6 và y = 8;

b) x(x2  – y) – x2 (x + y) + y (x2 – x) tại x =1/2và y = -100.

HD: a) x(x – y) + y (x + y) = x2 – xy +yx + y2= x2+ y2

với x = -6, y = 8 biểu thức có mức giá trị là (-6)2 + 82 = 36 + 64 = 100

b) x(x2  – y) – x2 (x + y) + y (x2– x) = x3 – xy – x3 – x2y + yx2 – yx= (2x-2y) – (x2 -2xy +y2) =2(x-y) – (x-y)2

Với x =1/2, y = -100 biểu thức có mức giá trị là -2 . 1/2. (-100) = 100.

Bài 3 trang 5. Tìm x, biết:

a) 3x (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30;

b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15.


Quảng cáo


Lời giải: a) 3x (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

15x = 30

Vậy x = 2.

b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

3x = 15

x =5

Bài 4. Đố: Đoán tuổiBạn hãy lấy tuổi của mình:

– thêm vào đó 5;

– Được từng nào đem nhân cùng với 2;

– Lấy công dụng trên cùng với 10;

– Nhân tác dụng vừa kiếm được với 5;

– Đọc tác dụng cuối cùng sau thời điểm đã trừ đi 100.


Quảng cáo


Tôi đã đoán được tuổi của bạn. Giải thích tại sao.

Đáp án: Nếu điện thoại tư vấn số tuổi là x thì ta có tác dụng cuối cùng là:

<2(x + 5) + 10> . 5 – 100 = (2x + 10 + 10) . 5 – 100

= (2x + 20) . 5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Thực chất công dụng cuối cùng được phát âm lên đó là 10 lần số tuổi của bạn

Vì vậy, lúc đọc công dụng cuối cùng, thì tôi chỉ vấn đề bỏ đi một chữ số 0 làm việc tận thuộc là ra số tuổi của bạn. Ví dụ điển hình bạn phát âm là 140 thì tuổi của chúng ta là 14.

Bài 5 toán 8 tập 1. Rút gọn biểu thức:

a) x (x – y) + y (x – y);

b) xn – 1 (x + y) – y(xn – 1 + yn – 1).

Giải: a) x (x – y) + y (x – y) = x2 – xy+ yx – y2

= x2 – xy+ xy – y2

= x2 – y2

b) xn – 1 (x + y) – y(xn – 1 + yn – 1) =xn+ xn – 1y – yxn – 1 – yn

= xn + xn – 1y – xn – 1y – yn

= xn – yn.

Bài 6. (trang 6 môn toán 8 tập 1). . Đánh vệt x vào ô cơ mà em đến là giải đáp đúng:

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) trên x = -1 với y = 1(a là hằng số) là

a
-a+2
-2a
2a

Giải: Thay x = -1, y = 1 vào biểu thức, ta được

a(-1)(-1 – 1) + 13(-1 + 1) = -a(-2) + 10 = 2a.

Vậy đánh dấu x vào ô trống tương xứng với 2a.

Xem thêm: Top 12 Mẫu Phân Tích Nhân Vật Huấn Cao Trong Tác Phẩm Chữ Người Tử Tù (Dàn Ý

———

Một số kiến thức cơ bản các em cần nhớ khi làm bài bác tập

1. Nguyên tắc nhân đối chọi thức với nhiều thức:

Muốn nhân một đối chọi thức với một đa thức ta nhân đối chọi thức cùng với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.Công thức:

Cho A, B, C, D là các đơn thức, ta có: A(B + C – D) = AB + AC – AD.

2. Nhắc lại các phép tính về lũy thừa:

an = a . A . A … a (a ∈ Q, n ∈ N*)

a0 = 1 (a ≠ 0)

an . Am = an + m

an : am = an – m (n ≥ m)

(am)n = am . N