Giải bài 1, 2, 3 trang 6, bài bác 4, 5 trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 1 - bài căn bậc hai. Bài xích 1 tra cứu căn bậc nhị số học của từng số sau rồi suy ra căn bậc nhị của bọn chúng 121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 9 trang 6


Bài 1 trang 6 SGK Toán lớp 9 tập 1

Câu hỏi:

Tìm căn bậc hai số học tập của từng số sau rồi suy ra căn bậc nhì của chúng

121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400.

Phương pháp:

+) Căn bậc nhì số học tập của (a) là ( sqrta ) cùng với (a>0).

+) Số dương (a) bao gồm đúng nhì căn bậc hai là hai số đối nhau: Số dương kí hiệu là ( sqrta) với số âm kí hiệu là (- sqrta).

Lời giải: 

Ta có:

+ (sqrt121) tất cả căn bậc nhì số học là (11) (vì (11>0) với (11^2=121) )

(Rightarrow 121) gồm hai căn bậc nhị là (11) cùng (-11).

+ (sqrt144) có căn bậc nhị số học là (12) (vì (12>0) và (12^2=144) )

(Rightarrow 144) có hai căn bậc nhì là (12) cùng (-12).

+ (sqrt169) có căn bậc nhì số học tập là (13) (vì (13>0) và (13^2=169) )

(Rightarrow 169) bao gồm hai căn bậc nhị là (13) cùng (-13).

+ (sqrt225) có căn bậc nhị số học là (15) (vì (15>0) với (15^2=225) )

(Rightarrow 225) gồm hai căn bậc nhị là (15) với (-15).

+ (sqrt256) có căn bậc nhị số học tập là (16) (vì (16>0) và (16^2=256) )

(Rightarrow 256) có hai căn bậc nhì là (16) cùng (-16).

+ (sqrt324) có căn bậc nhì số học tập là (18) (vì (18>0) và (18^2=324) )

(Rightarrow 324 ) bao gồm hai căn bậc nhị là (18) và (-18).

+ (sqrt361) có căn bậc hai số học tập là (19) (vì (19>0) và (19^2=361) )

(Rightarrow 361) gồm hai căn bậc nhị là (19) cùng (-19).

+ (sqrt400) có căn bậc nhị số học là (20) (vì (20>0) cùng (20^2=400) )

(Rightarrow 400 ) có hai căn bậc nhì là (20) cùng (-20). 

Bài 2 trang 6 SGK Toán lớp 9 tập 1

Câu hỏi:

So sánh: 

a. (2) và (sqrt3)

b. (6) với (sqrt41) 

c. (7) với (sqrt47) 

Phương pháp:

+) sử dụng định lí đối chiếu hai căn bậc hai số học: Với hai số (a) với (b) ko âm ta có:

< a3 Leftrightarrow sqrt4>sqrt3 Leftrightarrow 2>sqrt3).

Vậy (2>sqrt3).

b. 

Ta có: (6=sqrt 36)

Vì (3647 Leftrightarrow sqrt49>sqrt47 Leftrightarrow 7>sqrt47).

Vậy (7>sqrt47). 

Bài 3 trang 6 SGK Toán lớp 9 tập 1

Câu hỏi:

Dùng máy vi tính bỏ túi, tính cực hiếm gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn đến số thập phân sản phẩm ba).

a) x2 = 2;

b) x2 = 3;

c) x2 = 3,5;

d) x2 = 4,12;

Hướng dẫn: Nghiệm của phương trình x2 = a ( cùng với a ≥ 0) là các căn bậc nhì của a.

Lời giải:

a.

Ta có: (x^2 = 2 Leftrightarrow x = pm sqrt 2 )

Bấm laptop ta được:

(xapprox pm 1,414)

*

b. 

Ta có: (x^2 = 3 Leftrightarrow x = pm sqrt 3 )

Tính bằng máy vi tính ta được:

( x approx pm 1,732)

c. 

Ta có: (x^2 = 3,5 Leftrightarrow x = pm sqrt 3,5 )

Tính bằng laptop ta được:

(x approx pm 1,871) 

d.

 Ta có: (x^2 = 4,12 Leftrightarrow x = pm sqrt 4,12 )

Tính bằng máy vi tính ta được:

(x approx pm 2,030)

Bài 4 trang 7 SGK Toán lớp 9 tập 1

Câu hỏi:

Tìm số x ko âm, biết:

a) (sqrtx=15);

b) (2sqrtx=14);

c) (sqrtxBài 5 trang 7 SGK Toán lớp 9 tập 1

Câu hỏi:

Đố. Tính cạnh một hình vuông, biết diện tích của nó bằng diện tích s của một hình chữ nhật có chiều rộng 3,5m và chiều dài 14m.

*

Phương pháp:

- phương pháp tính diện tích hình vuông cạnh (a) là (S=a^2).

- công thức tính diện tích hình chữ nhật gồm chiều dài với chiều rộng theo thứ tự là (a; b) là ( S=a.b)

Lời giải:

Gọi (x) (m) là độ lâu năm hình vuông, (x > 0) .

Xem thêm: Du lịch thác Ồ Ồ Quảng Trị ngắm cảnh đẹp và lội suối thư giãn

Diện tích của hình vuông là: (x^2 , (m^2))

Diện tích của hình chữ nhật là: (3,5.14 = 49) (m^2).

Theo đề bài, diện tích s của hình vuông vắn bằng diện tích của hình chữ nhật, cần ta có: