Ta điện thoại tư vấn tỉ số:(dfracn(A)n(Omega))là xác suất của phát triển thành cố A, kí hiệu là P(A).

Bạn đang xem: Bài tập toán trang 74 lớp 11

Trong đó,(n(A)) là số thành phần của A,(n(Omega)) là số thành phần của không gian mẫu.

a. Không khí mẫu bao gồm 36 công dụng đồng khả năng xuất hiện, được bộc lộ như sau:

Ta có: (Omega=1le i, j le 6\)}, trong đó(i, j)lần lượt là số chấm mở ra trong lần gieo thứ nhất và đồ vật hai.

( ⇒n(Omega) = 36).b.

Xem thêm: 4 11 Là Ngày Gì - Thuộc Cung Hoàng Đạo Gì

Biến nỗ lực A là đổi thay cố "Tổng số chấm mở ra trong nhị lần gieo không nhỏ nhiều hơn 10"

+( A=(4, 6), (5, 5), (5, 6), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\)

(Rightarrow n(A)=6)

Biến gắng B là đổi mới cố"Mặt 5 chấm lộ diện ít độc nhất vô nhị một lần"

+(B=(1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 5)\)

(Rightarrow n(B)=11)

c.


( P(A)=dfracn(A)n(Omega)=dfrac66=dfrac16)
(P(B)=dfracn(B)n(Omega)=dfrac1136)
*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài 5: phần trăm của trở nên cố khác • Giải bài xích 1 trang 74 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Gieo tự dưng một con... • Giải bài 2 trang 74 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 nhắc lại:Ta gọi tỉ... • Giải bài bác 3 trang 74 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Một tín đồ chọn... • Giải bài xích 4 trang 74 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Gieo một bé súc sắc... • Giải bài xích 5 trang 74 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 từ bỏ cỗ bài xích tú lơ khơ... • Giải bài bác 6 trang 74 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 hai bạn trẻ nam với hai bạn... • Giải bài xích 7 trang 75 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 tất cả hai hộp chứa các...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm con số giác cùng phương trình lượng giác - Đại số và Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình với phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng - Hình học tập 11 •Chương 2: tổng hợp và phần trăm - Đại số và Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng cùng mặt phẳng trong không gian. Quan tiền hệ tuy nhiên song - Hình học tập 11 •Chương 3: dãy số - cấp số cùng và cấp cho số nhân - Đại số với Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ tình dục vuông góc trong không khí - Hình học tập 11 •Chương 4: giới hạn - Đại số với Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số với Giải tích 11
bài bác trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 11
Bài 5: xác suất của trở thành cố
• Giải bài bác 1 trang 74 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 2 trang 74 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 3 trang 74 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 4 trang 74 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 5 trang 74 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 6 trang 74 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài 7 trang 75 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11
Giải bài xích tập SGK Toán 11
Chương 1: Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng Chương 2: tổ hợp và tỷ lệ Chương 2: Đường thẳng cùng mặt phẳng trong ko gian. Quan hệ tuy nhiên song Chương 3: hàng số - cung cấp số cùng và cung cấp số nhân Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không khí Chương 4: giới hạn Chương 5: Đạo hàm
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ gia dụng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12