Ta gọi tỉ số:\(\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}\)là xác suất của biến cố A, kí hiệu là P(A).

Bạn đang xem: Bài tập toán trang 74 lớp 11

Trong đó,\(n(A)\) là số phần tử của A,\(n(\Omega)\) là số phần tử của không gian mẫu.

a. Không gian mẫu gồm 36 kết quả đồng khả năng xuất hiện, được mô tả như sau:

Ta có: \(\Omega=\{(i;j)|1\le i, j \le 6\}\)}, trong đó\(i, j\)lần lượt là số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ nhất và thứ hai.

\( ⇒n(\Omega) = 36\).b.

Xem thêm: 4 11 Là Ngày Gì - Thuộc Cung Hoàng Đạo Gì

Biến cố A là biến cố "Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không bé hơn 10"

+\( A=\{(4, 6), (5, 5), (5, 6), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\}\)

\(\Rightarrow n(A)=6\)

Biến cố B là biến cố"Mặt 5 chấm xuất hiện ít nhất một lần"

+\(B=\{(1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 5)\}\)

\(\Rightarrow n(B)=11\)

c.


\( P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{6}{6}=\dfrac{1}{6}\)
\(P(B)=\dfrac{n(B)}{n(\Omega)}=\dfrac{11}{36}\)
*

Tham khảo lời giải các bài tập Bài 5: Xác suất của biến cố khác • Giải bài 1 trang 74 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Gieo ngẫu nhiên một con... • Giải bài 2 trang 74 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Nhắc lại:Ta gọi tỉ... • Giải bài 3 trang 74 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Một người chọn... • Giải bài 4 trang 74 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Gieo một con súc sắc... • Giải bài 5 trang 74 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Từ cỗ bài tú lơ khơ... • Giải bài 6 trang 74 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Hai bạn nam và hai bạn... • Giải bài 7 trang 75 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Có hai hộp chứa các...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Đại số và Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng - Hình học 11 •Chương 2: Tổ hợp và xác suất - Đại số và Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song - Hình học 11 •Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân - Đại số và Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian - Hình học 11 •Chương 4: Giới hạn - Đại số và Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số và Giải tích 11
Bài trước Bài sau
Giải bài tập SGK Toán 11
Bài 5: Xác suất của biến cố
• Giải bài 1 trang 74 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 2 trang 74 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 3 trang 74 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 4 trang 74 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 5 trang 74 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 6 trang 74 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 7 trang 75 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11
Giải bài tập SGK Toán 11
Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng Chương 2: Tổ hợp và xác suất Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian Chương 4: Giới hạn Chương 5: Đạo hàm
+ Mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập Soạn Văn
Giải bài tập Môn Vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn Lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn Tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12