Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Bạn đang xem: Bài tập toán trang 80 lớp 3

Lời giải chi tiết:

a) \(253 + 10 \times 4 = 253 + 40 = 293\)

\(41 \times 5 - 100 = 205 – 100 = 105\)

\(93 – 48 : 8 = 93 – 6 = 87\)

b) \(500 + 6 \times 7 = 500 + 42 = 542\)

\(30 \times 8 + 50 = 240 + 50 = 290\)

\(69 + 20 \times 4 = 69 + 80 = 149\)


Bài 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) \(37 - 5 \times 5 = 12 \)

\(180 : 6 + 30 = 60\)

\(30 + 60 \times 2 = 150 \)

\(282 - 100 : 2 = 91 \)

b) \(13 \times 3 - 2 = 13\)

\(180 + 30 : 6 = 35\)

\(30 + 60 \times 2 = 180\)

\(282 - 100 : 2 = 232\)

Phương pháp giải:

 - Tính giá trị các biểu thức.

- So sánh với kết quả đã cho rồi điền Đ hoặc S thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

a) \(37 - 5 \times 5 = 37 -25 =12 \) (Điền Đ vào ô trống)

\(180 : 6 + 30 = 30 + 30 = 60\) (Điền Đ vào ô trống)

\(30 + 60 \times 2 = 30 + 120 = 150 \) (Điền Đ vào ô trống)

\(282 - 100 : 2 = 282 - 50 = 232 \) (Điền S vào ô trống)

b) \(13 \times 3 - 2 = 39 - 2 = 37\) (Điền S vào ô trống)

\(180 + 30 : 6 = 180 + 5 = 185\) (Điền S vào ô trống)

\(30 + 60 \times 2 = 30 + 120 = 150\) (Điền S vào ô trống)

\(282 - 100 : 2 = 282 - 50 = 232\) (Điền Đ vào ô trống)

Theo thứ tự từ trên xuống dưới điền vào ô trống :

a) Đ, Đ , Đ , S.

b) S, S, S, Đ.


Bài 3

Mẹ hái được \(60\) quả táo, chị hái được \(35\) quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào \(5\) hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt:

Mẹ : \(60\) quả

Chị : \(35\) quả

Xếp vào 5 hộp

Mỗi hộp : ... quả ?

Phương pháp giải

- Tìm tổng số quả của mẹ và chị hái được.

- Lấy số quả vừa tìm được chia cho 5.

Lời giải chi tiết:

Mẹ và chị hái được tất cả số quả táo là:

\(60 + 35 = 95\) (quả)

Mỗi hộp có số quả táo là:

\(95 : 5 = 19\) (quả)

Đáp số: \(19\) quả.


Bài 4

 

*

Phương pháp giải:

Chia hình tứ giác thành các hình tam giác đã cho, từ đó tìm được cách xếp hình thích hợp.

Xem thêm: Top 9 Giải Vở Bài Tập Hóa Lớp 9 Bài 4: Một Số Axit Quan Trọng

Lời giải chi tiết:

Có thể xếp như hình dưới đây:

*

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 353 phiếu
Bài tiếp theo
*

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI APP ĐỂ XEM OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


Gửi Hủy bỏ
Liên hệ Chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.