3.

Bạn đang xem: Bài tập toán trang 81 lớp 3

đơn vị trường tải 8 đồng hồ đeo tay để bàn với số đồng hồ thời trang treo tường cấp 4 lần số đồng hồ thời trang để bàn. Hỏi đơn vị trường mua toàn bộ bao nhiêu đồng hồ thời trang ?

4. một nhóm xe bao gồm 24 ô tô chở khách với số ô tô tải bằng (1 over 3) số xe hơi chở khách. Hỏi team xe đó có tất cả bao nhiêu ô tô ?

Bài giải

1.

*

2.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 138, Vở Bài Tập Toán Lớp 5

Thừa số

3

3

3

8

8

8

9

9

9

Thừa số

7

7

7

5

5

5

6

6

6

Tích

21

21

21

40

40

40

54

54

54

3.

Tóm tắt

Để bàn : 8 đồng hồ

Treo tường vội 4 lần

Tất cả có : … đồng hồ thời trang ?

Bài giải

Đồng hồ treo tường tất cả là :

8 ⨯ 4 = 32 (đồng hồ)

Tổng số đồng hồ là :

8 + 32 = 40 (đồng hồ)

Đáp số : 40 đồng hồ

4.

Tóm tắt

*

Bài giải

Số xe download là :

24 : 3 = 8 (xe)

Tổng số xe bao gồm trong nhóm xe là :

24 + 8 = 32 (xe)

Đáp số : 32 xe

 hijadobravoda.com


Bài tiếp theo

*

Xem giải mã SGK - Toán 3 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*các tác phẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com