... Nhất ?A. Ancol sec-butylic. B. Ancol tert-butylic.C. Ancol isobutylic. D. Ancol butylic.Câu 16: Đồng phân như thế nào của ancol C4H10O khi tách nước sẽ mang đến hai olefin ?A. Ancol butylic. B. Ancol ... Chính gồmA. M-metylphenol với o-metylphenol. B. Benzyl bromua và o-bromtoluen.C. O-bromtoluen và p-bromtoluen. D. O-metylphenol và p-metylphenol.Câu 46: đến 4 chất: phenol (A), ancol etylic (B), ... Isobutylic.C. Ancol sec-butylic. D. Ancol tert-butylic.Câu 17: hàng gồm những chất đều tính năng với ancol etylic làA. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol) ,...


Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm ancol phenol violet

*

*

*

... B. 4 C. 5 D. 619/ lúc oxi hóa ancol A bằng CuO, sức nóng độ, nhận được andehit, vậy ancol A là:A. ancol bậc 1 B. ancol bậc 2 C. ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2 D. ancol bậc 320/ Đun nóng một rượu ... ứng đạt 80% là: A. 14g B. 16g C. 18g D. 20gTrường trung học phổ thông Đức Trọng – Bài tập Hóa 116 TRẮC NGHIỆM: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL- PHENOL I – DẪN XUẤT HALOGEN1/ Hợp chất CH3CH2CH(Cl)CH3 là dẫn ... Trọng – Bài tập Hóa 111 A. C6H5ONa + CO2 + H2O B. C6H5ONa + Br2 C. C6H5OH + NaOH D. C6H5OH + Na4/ điện thoại tư vấn tên hợp chất sau: OHCH3A. 4-metylphenol B. 2-metylphenolC....
*

*Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài 46 Trang 27 Sgk Toán 9 Tập 2 7 Sgk Toán 9 Tập 2

... Mol mỗi ancol thì lượng H2O có mặt từ ancol này bởi 5/3 lượng H2O hiện ra từ ancol kia. Xác minh công thức phân tử của A và công thức cấu tạo của 2 ancol. Hiểu được khi đun nóng 2 ancol trên ... Những lọ mất nhãn sau: + Ancol propilic, glixerol với phenol + Etylat natri, phenolat natri, glixerol, hexen + Etylclorua, butan-1,4-điol, etylen glicolCâu 4: Oxh 4g ancol đối chọi chức Z bởi O2 ... CHƯƠNG RƯỢU (ANCOL) - PHENOL * A - TRẮC NGHIỆMCâu 1: điện thoại tư vấn tên quốc tế :C2H5-C(OH)(CH3)-CH2-CH(CH3)-C2H5A. 4-etyl-2,4-đimetyl...